ванр. проф. др Александар Селаков


Недостаје слика

др Александар Селаков

Ванредни професор


Телефон021/485-4538
E-mail
Академско звањеВанредни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Оптимално управљање микро мрежама у карактеристичним радним режимима

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2017

Реализација новог система за аутоматско вођење процеса производње минералних ђубрива

Интегрисане академске студије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSelakov A., Cvijetinović ., Milović L., Mellon S., Bekut D.: Hybrid PSO–SVM method for short-term load forecasting during periods with significant temperature variations in city of Burbank, Applied Soft Computing, 2014, Vol. 16, No march, pp. 80-88, ISSN 1568-4946
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠijački I., Čolović R., Petković B., Selakov A., Petrović D., Tekić M., Đurić M.: Constrained Inverse Fluidization of Light Particles in a Draft Tube Airlift , Industrial Engineering and Chemistry Research, 2009, Vol. 48, No 9, pp. 4611-4618, ISSN 0888-5885
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSelakov A., Bekut D., Sarić A.: A Novel Agent-based Microgrid Optimal Control for Grid-Connected, Planned Island and Emergency Island Operations, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2016, Vol. 26, No 9, pp. 1999-2022, ISSN 2050-7038
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSavić S., Selakov A., Milošević D.: Cold and warm air temperature spells during the winter and summer seasons and their impact on energy consumption in urban areas, Natural Hazards, 2014, Vol. 73, No 2, pp. 373-387, ISSN 0921-030X
(М23) Рад у међународном часописуIlić S., Vukmirović S., Erdeljan A., Kulić F., Selakov A.: Short-term load forecasting in large scale electrical utility using artificial neural network, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2013, Vol. 72, No 12, pp. 739-745, ISSN 0022-4456
(М23) Рад у међународном часописуĐuragić O., Čolović R., Lević J., Sredanović S., Selakov A.: Određivanje stepena homogenosti praškastih materijala primenom kompjuterskog programa, Hemijska industrija, 2010, Vol. 64, No 8, pp. 431-437, ISSN 0354-7531, UDK: 66:54(05)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSelakov A., Ilić S., Vukmirović S., Kulić F., Erdeljan A., Gorečan Z.: A comparative analysis of SVM and ANN based hybrid model for short term load forecasting, 49. IEEE PES - Transmission and Distribution Conference and Exposition, Orlando, 7-10 Maj, 2012, pp. 1-5, ISBN 978-1-4673-1933-1, UDK: INSPEC Accession Number: 12963513; DOI: 10.1109/TDC.2012.6281502)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSelakov A., Kulić F.: Realization of the new automatic control system for mineral compost production process, 14. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Društvo za energetsku elektroniku, FTN, Novi sad, 7-9 Novembar, 2007, pp. 1-5, UDK: 621.38:620.9(048.3)(082)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSelakov A., Ilić S., Cvijetinović D.: Short term load forecasting using support vector machines for different consumer types, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2013, Vol. 16, No 3, pp. 128-131, ISSN 1821-4487
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаIlić S., Vukmirović S., Selakov A.: Comparative analysis of temperature and load time series influence on short-term load forecasting, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2013, Vol. 17, No 2, pp. 97-99, ISSN 1821-4487
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСелаков А., Кулић Ф., Николић П., Јеличић З., Петровачки Д.: Унапређење надзорно-управљачког система у процесној индустрији применом WEB и GSM технологија, Термотехника, 2009, Вол. 35, Но 1, пп. 21-28, ИССН 0350-218X
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСелаков А., Кулић Ф., Николић П., Орос Ђ.: Примена web и gsm технологија у оквиру надзорно управљачких система у процесној индустрији, Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди, 2008, Вол. 12, Но 3, пп. 171-174
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниФранцуски Љ., Селаков А., Кулић Ф., Перић В.: Једно решење имплементације и визуелизације функције регулације фреквенције и снага размене у електроенергетском систему, 14. Симпозијум управљање и телекомуникације у електроенергетском систему, Тара, 16-18 Јун, 2008
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуСелаков А., Кулић Ф., Чоловић Р., Ђурагић О., Левић Ј., Левић Љ., Средановић С.: Примена вештачке неуронске мреже у детекцији броја честица микротрејсера, 1. Симпозијум "Сточарство, ветеринарска медицина и економика у производњи здравствене безбедне хране", Херцег Нови: Пољопривредни факултет, 22-29 Јун, 2008, ИСБН 978-86-7520-125-0, УДК: 636(048.3), 619(048.3), 636.085
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПримењено софтверско инжењерствоУниверзитет у Новом Саду01.03.2023.
ДоцентПримењено софтверско инжењерствоУниверзитет у Новом Саду01.03.2018.
АсистентЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.12.2016.
Асистент - стари називПримењено софтверско инжењерствоФакултет техничких наука01.12.2013.