проф. др Александар Ердељан


Недостаје слика

др Александар Ердељан

Редовни професор


Телефон021/485-2451
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Александар Ердељан је школовање завршио у Новом Саду и 1984. године се уписао на студије електротехничког одсека Факултета техничких наука у Новом Саду. Дипломирао је на смеру за рачунарску технику и управљање 1989. године са просечном оценом 9,33 и темом дипломског рада “Развој програмске подршке за фамилију вишеканалних дигиталних регулатора РП88”. Последипломске студије је завршио 1993. године на Електротехничком факултету у Београду, усмерењу за аутоматско управљање са темом магистарског рада “Обучавање преференцијалних неуронских мрежа”, а докторирао је 2000. године на Факултету техничких наука у Новом Саду на тему “Дистрибуиран систем за аутомаски надзор и управљање заснован на савременим техникама програмирања”. Запослен је на Факултету техничких наука, Институту за рачунарство и аутоматику, Катедри за аутоматику и управљање системима у својству наставника-доцента. У досадашњем раду је учествовао у извођењу наставе из предмета: Системи аутоматског управљања, Симулација и моделирање система, Методе оптимизације, Пројектовање линеарних и нелинеарних система, Пројектовање применом рачунара и бројним другим предметима сличног назива и области. Посебно је био ангажован на развоју, реализацији и практичној употреби индустријских управљачких уређаја: програмабилних логичких контролера, дигиталних регулатора, мерно-аквизиционих уређаја, као и система за прикупљање података и надзор. Аутор или коаутор је 50 научних/стручних радова. Говори енглески језик.

Редовни професор
14.07.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент08.07.2010.01.06.2011.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Доцент15.07.2000.01.06.2010.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Ванредни професор14.07.2011.01.06.2016.Катедра за аутоматско управљање
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Развој програмске подршке за фамилију вишеканалних дигиталних регулатора РП88

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1989

Обучавање преференцијалних неуронских мрежа

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1993

Дистрибуиран систем за аутомаски надзор и управљање заснован на савременим техникама програмирања

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2000

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаЧапко Д., Ердељан А., Поповић М., Швенда Г.: An Optimal Relationship-Based Partitioning of Large Datasets, LNCS, Springer Verlag, 2010, str. 555-558, ISBN 978-3-642-15575-8
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаVukmirović S., Erdeljan A., Lendak I., Čapko D.: Extension of IEC s Generic Data Access With a Locking Mechanism, Chapter 26 in DAAAM International Scientific Book 2009, B. Katalinic (Ed.), Beč, DAAAM International, 2009, str. 241-250, ISBN 978-3-901509-71-1
(М21) Рад у врхунском међународном часописуЛендак И., Ердељан А., Поповић Д.: Algorithm for cataloguing topologies in the Common Information Model (CIM), Computers Math. Appl. 61, No. 3, 715-721 (2011). ISSN 0898-1221
(М21) Рад у врхунском међународном часописуИгор Манојловиц, Горан Свенда, Александар Ердељан, Милан Гавриц: Time series grouping algorithm for load pattern recognition. Computers in Industry 111: 140-147 (2019)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуИлић С., Вукмировић С., Ердељан А., Кулић Ф.: Hybrid Artificial Neural Network System for Short-Term Load Forecasting, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No S, pp. 215-224, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуВукмировић С., Ердељан А., Чапко Д., Лендак И.: Extension of the Common Information Model with Virtual Meter, Electronics and electrical engineering, 2011, Vol. 107, No 1, pp. 59-64, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуЧапко Д., Ердељан А., Поповић М., Швенда Г.: An Optimal Initial Partitioning of Large Datasets in Utility Management Systems, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Vol. 11, No 4, pp. 41-46, ISSN 1582-7445
(М23) Рад у међународном часописуЧапко Д., Ердељан А., Вукмировић С., Лендак И.: A HYBRID GENETIC ALGORITHM FOR PARTITIONING OF DATA MODEL IN DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEMS, Information technology and control, 2011, Vol. 40, No 4, pp. 316-322, ISSN 1392-124X
(М23) Рад у међународном часописуВукмировић С., Недић Н., Ердељан А., Лендак И., Чапко Д.: A Genetic Algorithm Approach for Utility Management System Workflow Scheduling, Information technology and control, 2010, Vol. 39, No 4, pp. 310-316, ISSN 1392-124X
(М23) Рад у међународном часописуВукмировић С., Ердељан А., Лендак И., Чапко Д.: A novel software architecture for Smart Metering systems, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2010, Vol. 2010, No 12, pp. 937-941, ISSN 0022-4456
(М23) Рад у међународном часописуВукмировић С., Ердељан А., Чапко Д., Лендак И., Недић Н.: Optimization of workflow scheduling in Utility Management System with hierarchical neural network, International Journal of Computational Intelligence Systems, 2011, Vol. 4, No 4, pp. 672-679, ISSN 1875-6883
(М23) Рад у међународном часописуЧапко Д., Ердељан А., Швенда Г., Поповић М.: Dynamic Repartitioning of Large Data Model in Distribution Management Systems, Electronics and electrical engineering, 2012, No 4(120), pp. 83-88, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуВукмировић С., Ердељан А., Чапко Д., Лендак И.: Optimal Workflow Scheduling in Critical Infrastructure Systems with Neural Networks, Journal of Applied Research and Technology, 2012, Vol. 10, No 2, pp. 114-121, ISSN 1665-6423
(М23) Рад у међународном часописуЛендак И., Иванчевић Н., Вукмировић С., Варга Е., Ненадић К., Ердељан А.: Client Side Internet Technologies in Critical Infrastructure Systems, International Journal of Computers Communications & Control, 2012, Vol. 7, No 5, pp. 878-890, ISSN 1841-9836
(М23) Рад у међународном часописуВукмировић С., Ердељан А., Чапко Д., Лендак И.: UNIFYING THE COMMON INFORMATION MODEL (CIM), Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, 2012, Vol. 3, No 57, pp. 301-310, ISSN 0035-4066
(М23) Рад у међународном часописуЕрдељан А., Чапко Д., Вукмировић С., Бојанић Д., Чонградац В.: Distributed PSO Algorithm for Data Model Partitioning in Power Distribution Systems, Journal of Applied Research and Technology - JART, 2014, Vol. 12, No 5, pp. 947-957, ISSN 1665-6423
(М23) Рад у међународном часописуИлић С., Вукмировић С., Ердељан А., Кулић Ф., Селаков А.: Short-term load forecasting in large scale electrical utility using artificial neural network, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2013, Vol. 72, No 12, pp. 739-745, ISSN 0022-4456
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛендак И., Рудас И., Ердељан А.: Algorithm for adaptive Smart Grid visualization, 24. IEEE - International Conference on Industrial Technology, Cape Town, 25-27 Februar, 2013, pp. 1-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛендак И., Видáцс А., Ердељан А.: Electric power system one-line diagram generation with branch and bound algorithm, 2. IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Florence, 9-12 Septembar, 2012, pp. 947-951
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛендак И., Ердељан А., Чапко Д., Ковачев Н.: Electric power distribution system visualization with graph partitioning, 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСелаков А., Илић С., Вукмировић С., Кулић Ф., Ердељан А., Горечан З.: A comparative analysis of SVM and ANN based hybrid model for short term load forecasting, 49. IEEE PES - Transmission and Distribution Conference and Exposition, Orlando, 7-10 Maj, 2012, pp. 1-5, ISBN 978-1-4673-1933-1, UDK: INSPEC Accession Number: 12963513; DOI: 10.1109/TDC.2012.6281502)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLendak I., Varga E., Erdeljan A., Gavrić M.: RESTful Access to Power System State Variables, 8. SIBIRCON, IEEE Reg. Int. Conf. on "Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering", Irkutsk, 11-15 Jul, 2010, pp. 450-454, ISBN 978-1-4244-7624-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниA. Erdeljan, J. Dujmović: A Comparation of Training Methods for Preferntial Neural Networks, IASTED International Conference - Artificial Intelligence, Expert Systems and Neural Networks, Honolulu, Hawaii - USA: 1996, str. 86- 89
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЕрдељан А.: Дистрибуиран систем за аутоматски надзор и управљање заснован на савременим техникама програмирања, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2000
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА. Ердељан, Д. Петровачки, Ј. Грбовић: A Software Module for Parameter Estimation in Control Systems, IX Conference on Applied Mathematics, Novi Sad: Institute of Mathematics, 1995, str. 277- 283
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА. Ердељан, Ј. Дујмовић: Unconstrained Multivariable Optimization for Training Preferential Neural Networks, IX Conference on Applied Mathematics, Novi Sad: Institute of Mathematic, 1995, str. 269- 276
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА. Ердељан, Ј. Грбовић, Д. Петровачки: A system for Supervisory Control and Data Acquisition - Neuron SCADA, 11th ISPE/IEEE International Conference on CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future, Pereira, Colombia: 1995
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД. Чапко, А. Ердељан: Virtual analog computer Comdyna GP-6, 6th International Symposium Interdisciplinary Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia) ISIRR 2002, Novi Sad: 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА. Ердељан, Н. Трнинић, Д. Чапко: An OPC Data Access Server Designed for Large Number of Items, 6th International Symposium Interdisciplinary Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia) ISIRR 2002, Novi Sad: 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА. Ердељан, Д. С. Поповић, И. Лендак, Д. Чапко: Client Side Architecture of a High Speed Data Access Server in Distribution Management Systems, ISIRR 2005, 8th International Symposium Interdisciplinary Regional Research, Szeged, Hungary: Apr, 2005, str. 23- 30, Vol III-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниА. Ердељан, Д. С. Поповић, Н. Трнинић: Fault tolerant Operation in the Distribution Management System based on a CORBA Middleware, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment – ICEE-2005, Novi Sad: FTN, May, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД. С. Поповић, А. Ердељан: Integrated Database for Distribution Management System, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment – ICEE-2005, Novi Sad: FTN, May, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖ. Кановић, А. Ердељан, Д. Чапко, В. Чонградац: Water distribution system simulation using ?atlab, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2005, Novi Sad: FTN, May, 2005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛендак, И; Ердељан, А. & Перлић, З: Architectural issues in CIM to relational model conversion, 16th DAAAM International Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on young researchers and scientists", Opatija, Croatia: 2005, ISBN 3-901509-42-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛендак, И.; Ердељан, А. & Вукмировиц, С: A Modular Control Architecture for Water System Management, The 17th international DAAAM symposium, Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Mechatronics & Robotics, Vienna, Austria: 8-11 Nov, 2006, str. 219- 220
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛендак И., Ердељан А., Зариц С.: A generic DAF server architecture for water distribution systems, ISIRR 2007 - 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research, Novi Sad, Serbia: June, 2007
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАутоматика и управљање системимаУниверзитет у Новом Саду14.07.2016.
Ванредни професорАутоматика и управљање системима14.07.2011.
ДоцентАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука08.07.2010.
Асистент - стари називАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука01.01.1997.
Асистент - стари називАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука01.01.1994.
Асистент приправникАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука01.01.1992.
Асистент приправникАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука01.01.1989.