Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна (Дипл. инж. сцен. арх. тех. диз.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Архитектура и урбанизам; Примењене уметности и дизајн


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука развијена су три нивоа студија која се, користећи интердисциплинарни приступ, са различитих аспеката баве истраживањима у области сценског дизајна. На основу дугогодишњег искустава и непосредног увида у стање и токове развоја сценске уметности и образовања код нас и у свету, као и на основу интересовања студената архитектуре на Факултету техничких наука, креирана је структура студијског програма посвећена истраживањима у области сценске архитектуре, савремених техничко-технолошких достигнућа у области сценске уметности, као и развоју уметничких пракси како у области архитектуре, тако и у области извођачких уметности....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Милићевић др Слађана
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод у сценску архитектуру, технику и дизајн3401.008
Увод у студије позоришта и сценских уметности2201.005
Увод у студије архитектуре и визуелних уметности2201.005
Увод у студије технике2120.005
Нацртна геометрија са перспективом 12200.004
Цртање у сценском дизајну 11101.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Увод у студије сценске архитектуре3201.006
Увод у студије сценске технике и технологије3201.006
Нацртна геометрија са перспективом 22200.004
Цртање у сценском дизајну 22200.004
Фотографија у сценском дизајну 11201.004
Увод у студије сценског дизајна3201.006

Година: 2, Семестар: Зимски

Архитектура сцене 13300.006
Техника сцене 13300.006
Дизајн сцене 12301.006
Конструкцијски системи у сценском дизајну2002.004
Макетарство у сценском дизајну1102.003
Изборна позиција 11102.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Архитектура сцене 23300.006
Техника сцене 22301.006
Дизајн сцене 22301.006
Конструкције, материјали и технологије у сценском дизајну2002.004
Технике презентације у сценском дизајну2002.003
Изборна позиција 20-10-100.00-2.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Архитектура сцене 33302.007
Техника сцене 33302.007
Дизајн сцене 33302.007
Социологија уметности и културе0000.003
Изборна позиција 32000.003
Изборна позиција 42000.003

Година: 3, Семестар: Летњи

Архитектура сцене 43300.006
Техника сцене 43300.006
Дизајн сцене 43300.006
Уметничке праксе сценског дизајна2301.006
Изборна позиција 52000.003
Изборна позиција 62010.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Савремена архитектура2020.004
Савремена сценска уметност2020.004
Савремена визуелна уметност2011.004
Изборни предмет 12000.002
Изборна позиција 73320.008
Изборна позиција 82000.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Феноменологија сценског дизајна3301.007
Продукција пројеката у сценској архитектури, техници и дизајну2301.007
Изборни предмет 22000.002
Изборна позиција 93302.008
Стручна пракса0006.003
Дипломски рад0007.007