проф. др Татјана Дадић-Динуловић


Недостаје слика

др Татјана Дадић-Динуловић

Редовни професор из поља уметности


Телефон021/485-2643
E-mail
Академско звањеРедовни професор из поља уметности

Татјана Дадић Динуловић (Београд, СФРЈ, 1963) је теоретичар сценског дизајна. Бави се теоријским, кустоским и уметничким радом у области сценског дизајна. Дипломирала је енглески језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду, а магистрирала Сценски дизајн и Теорију уметности и медија на Универзитету уметности у Београду. Уметнички докторат из сценског дизајна одбранила је на Универзитету уметности у Београду, а научни на Универзитету у Новом Саду. Аутор је две књиге: „Србија: мој случај: нова европска генерација“ (2008.) и „Сценски дизајн као уметност“ (2017.). Објавила је велики број текстова у научним и стручним часописима и превела више од сто стручних текстова из области сценског дизајна, позоришта и архитектуре. Ауторске радове из области сценског дизајна излагала је у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Италији, Чешкој и Кини, међу којима су и радови приказани на Бијеналу архитектуре у Венецији (2004.) и Квадријеналу у Прагу (2007.). Као ментор и кустос, извела је са студентима велики број уметничких радова и изложби из области сценског дизајна, међу којима су пројекат Граница (са Д. Константиновић, 2014.), изложба Сценска лабораторија и рад Седам гласника (оба са Д. Димитровском и В. Илићем, 2016.) и Мали речник нестајања (2019.). Водила је кустоски тим Студентске секције Србије чији је наступ на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2015. награђен Златном медаљом за успостављање дијалога. Била је комесар наступа Србије на Прашком квадрјеналу 2019. (са Љ. Милетић. Абрамовић). Бавила се ритмичком гимнастиком у Спортском друштву „Раднички“. Радила је у Британском савету у Београду. Данас је редовни професор сценског дизајна на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду где води низ уметничких и теоријских предмета, као и студијски програм Докторских уметничких студија сценског дизајна. Шеф је Одсека за уметност и дизајн Департмана за архитектуру.

Редовни професор из поља уметности
15.10.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.10.2013.01.07.2017.Катедра за уметност
Ванредни професор01.08.2017.01.09.2017.Катедра за сценски дизајн
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Руководилац одсека01.01.2019.Одсек за уметност и дизајн
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
-

Диплома

Филолошке науке

Филолошки факултет

1987

Поглед кроз прозор

Магистратура

Сценски дизајн

Универзитет уметности у Београду

2006

Теорија излагања и представљања: излог позоришта и излог као позориште (фасада позоришне куће у комуникацији са градом и сценска средства у излозима Београда)

Магистратура

Науке о уметности

Универзитет уметности у Београду

2007

Феноменологија спектакла: сценски дизајн као средство конструкције догађаја

Докторат

ИМТ Студије (Сценски дизајн: Архитектура (Уметност); Примењене уметности и дизајн)

Универзитет у Новом Саду

2013

Излог позоришта Шопаловић: промотивни сценски догађај

Докторске студије (по новом)

ИМТ Студије (Сценски дизајн: Архитектура (Уметност); Примењене уметности и дизајн)

Универзитет уметности у Београду

2008

Критеријум продукцијеОпис
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички рад (Без)гранично? (са Д. Пилиповић, В. Савићем и групом студената), излози Шок задруге, Змај Јовина пасаж бр. 22, Нови Сад, 29. април – 17. јуни 2016; каталог на српском језику, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду; рад приказан на 61. Стеријином позорју 2016. у каталогу Ибрајтер, Г. (ур.) 61. Стеријино позорје Нови Сад, 26. мај-2. јун 2016/61st Sterijino Pozorje Festival Novi Sad,26 May-2 June 2016, Стеријино позорје, Нови Сад, 2016, стр. 89-90, ИСБН 978-86-85145-45-2
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички пројекат Граница/Border (кустос са Д. Константиновић), Галерија Централне зграде Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 30. мај-1. јуни 2014; каталог на српском и енглеском језику, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, ИСБН 978-86-7892-671-6; рад приказан на изложби International Conference and Exhibition On Architecture (2nd; 2014; Belgrade): Facing the Future“, STRAND; Београд, 2014, 43, ИСБН 978-86-89111-05-7.
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички рад МрАк (са А. Пештерац, В. Илићем и групом студената), Стакленик Департмана за биологију и екологију Придирно-математичког факултета у Новом Саду, 7. Фебруар 2014; рад приказана на међународној изложби Bejing International Biennale, Central Academy of Drama, Пекинг, НР Кина, 2014; каталог на енглеском и кинеском језику 2013-2014 World Stage Design Students' Works, Пекинг, НР Кина
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуРад Процес/Process, наступ Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2015, Праг, Чешка Република, 2015. Златна медаља за успостављање дијалога PQ 2015. (са М. Давид и учесницима уметничког, кустоског и студентског тима). Каталог на српском и енглеском језику Process: Serbia at the Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015, МПУ и Сцен, Београд/Нови Сад, 2015, ИСБН 978-86-7892-707-2.
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном простору„СД-02: место Крстац“, уметнички пројекат међународног значаја, Бијенале архитектуре у Венецији, Италија, 2004. (један од аутора)
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном простору„Сцена“, уметнички пројекат међународног значаја, Прашко квадријенале, Праг, Чешка Република, 2007. (један од аутора)
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички рад Footsteps (са групом студената: И. Пантелић, М. Радовић и И. Јекић), међународна изложба International Exhibition of Stage Design Students’ Works 2012, Галерија Националног центра за перформативне уметности Кине (NCPA), Пекинг, НР Кина, 25. октобар - 2. новембар 2012; каталог изложбе на енглеском и кинеском језику 2012 World Stage Design Students' Works, NCPA и The Central Academy of Drama, Пекинг, НР Кина
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички рад Погледи, колективна изложба „Интимност“, Миxер десигн еxпо, Силоси Житомлина, Београд, 2009; (један од аутора)
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички рад Трагови, изложба НОВА фотографија 3, Нова галерија, Београд, 2012. (један од аутора)
(УЛ12) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; учешће у ауторским кустоским изложбама и пројектима; реализација ауторског дела у јавном просторуУметнички рад Why the birds (don’t) fly (са групом студената: И. Пантелић, М. Радовић и И. Јекић), изложба Интернатионал Exhibition of Stage Design Students’ Works у оквиру међународног скупа The International Stage Design Students’ Work Ehchange, Пекинг, 20-24. октобар, 2011, OISTAT и Central Academy of Drama, приказано у The International Stage Design Students’ Work Ehchange
(УД32) мајсторски курсеви, семинари, радионице и јавна предавања у земљи и иностранствуВођење уметничке радионице What DOES matter to me: demonstration of the process (са Д. Димитровском), у оквиру програма Прашког квадријенала сценског дизајна и сценског простора Shared Space Utrecht, Utrecht University of Arts, HKU, Холандија, 2016.
(УД32) мајсторски курсеви, семинари, радионице и јавна предавања у земљи и иностранствуКустоски пројекат „Show Case: scene design space“, пратећи програм Југословенског позоришног фестивала „Без превода“, Scen (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију) – OISTAT центар Србија, Народно позориште у Ужицу и Југословенски позоришни фестивал, 7-9. новембар 2011. (аутор и кустос), приказано у „Између смеха и заборава – каталог 16. југословенског позоришног фестовала Без превода“, Народно позориште, Ужице, 2011, стр. 15-17
(УД32) мајсторски курсеви, семинари, радионице и јавна предавања у земљи и иностранствуВођење уметничке радионице What DOES matter to me: demonstration of the process (са Д. Димитровском) у оквиру програма Прашког квадријенала сценског дизајна и сценског простора Shared Space Utrecht, 26-27. јануар 2016, Utrecht University of the Arts, HKU, Холандија.
(УД32) мајсторски курсеви, семинари, радионице и јавна предавања у земљи и иностранствуУредник програма Разговори о сценском дизајну (са Р. Динуловићем и Д. Вилотић), СЦЕН (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технику) Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Стеријино Позорје, удружење грађана Кроз прозр фабрика из Београда и Нова искра из Београда, 2015/2016.
(УД33) учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима и манифестацијама и учешће у раду жирија на домаћим и страним конкурсима за пројекте из области драмских и аудиовизуелних уметности, улога селектора на домаћим и страним фестивалима и манифестацијамаЈугословенски позоришни фестивал Без превода, члан стручног жирија, Народно позориште Ужице, 2015.
(УД33) учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима и манифестацијама и учешће у раду жирија на домаћим и страним конкурсима за пројекте из области драмских и аудиовизуелних уметности, улога селектора на домаћим и страним фестивалима и манифестацијама12. Фестивал интернационалног студентског театра (ФИСТ), члан стручног жирија, Београд, 2015.
(УД34) објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика)Дадић Динуловић Т.: Сценски дизајн као уметност, Београд, Клио и Факултет техничких наука, 2017, ISBN 978-86-7102-551-5
(УЛ32) мајсторски курсеви, семинари, радионице и јавна предавања у земљи и иностранствуУредник програма Разговори о сценском дизајну (са М. Давид), СЦЕН (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технику) Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Музеј примењене уметности у Београду и СКЦ Фабрика из Новог Сада, 2014/2015.
(УЛ32) мајсторски курсеви, семинари, радионице и јавна предавања у земљи и иностранствуУредник и модератор разговора "Сценски дизајн као позоришна стварност" (са Р. Бошковић), Стеријино позорје, СНП, Нови Сад, 2016.
(УД11) јавно извођење, односно, приказивање драмског и аудиовизуелног уметничког дела1 на смотрама и фестивалима од међународног значаја у земљи и иностранству„Позориште на градилишту“, уметнички пројекат међународног значаја, објекат Народног позоришта у изградњи, Суботица, Ноћ музеја 2010. и 2011. (аутор са Љубицом Ристовски), приказано у часопису Bühnentechnische Rundschau број 3, Friedrich Berlin Verlag GmbH, Берлин, 2011, стр. 40-43
(УЛ11) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на самосталним изложбама и манифестацијама„Радна биографија: сценски простори Радивоја Динуловића“, ауторска изложба међународног значаја са каталогом и научном рецензијом, Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд; галерија „Ђура Којић“, ФТН, Нови Сад; Културни центар „Бански двор“, Бањалука и Југословенски позоришни фестивал, Народно позориште, Ужице, 2010. (аутор са Мијом Давид), ФТН/Clio, Нови Сад/Београд, 2010, ISBN 978-86-7892-256-5
(УЛ11) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на самосталним изложбама и манифестацијамаУметнички рад "Суочавање" (кустос са Ј. Атанацковић), Галерија Шок задруге, Змај Јовина пасаж бр. 22, Нови Сад, 27. мај - 2. јуни 2017; каталог на српском језику, са научном рецензијом; Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду; ИСБН 978-86-6022-018-1; рад приказан на 62. Стеријином позорју 2017, Ибрајтер, Г. (ур.): Каталог 62. Стеријиног позорја, Стеријино позорја, 2017, стр. 127, ИСБН 978-86-85145-52-0
(УЛ11) јавно излагање, односно, приказивање уметничког дела или пројекта из области дизајна на самосталним изложбама и манифестацијамаИзложба Сценска лабораторија/Scene Laboratory (кустос са Д. Димитровском и В. Илићем) у оквиру међународне изложбе Лабораторија простора/Laboratory of Space, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 22. децембар 2015 - 20. јануар 2016; каталог на српском и енглеском језику, са научном рецензијом; Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, ИСБН 978-86-7892-814-7
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Конкурсни рад „Седамсто хиљада стубова“, у оквиру изложбе поводом међународног конкурса за израду урбанистичког решења Спомен подручја Доња Градина, Музеј савремене умјетности, Бањалука, 2010 ((аутор, са З. Савичић, Р. Динуловић, Д. Аџемовић, М. Кецман, З. Дмитровићем, В. Анђелковићем и Н. Ускоковићем)), http://www.frontal.ba/latn/?page=12&kat=8&vijest=32948; трећа награда на међународном двостепеном, јавном и позивном конкурсу www.gradnja.rs
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Међународни конкурс за награду Ранко Радовић, члан стручног жирија, УЛУПУДС, Београд, 2014.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Међународни конкурс за награду Ранко Радовић, члан стручног жирија, УЛУПУДС, Београд, 2013.
(М18) Уређивање научне монографије,тематског зборника, лексикографске или картографске публикације међународног значајаАтанацковић-Јеличић Ј., Дадић Динуловић Т.: Уређивање каталога међународне изложбе "Лабораторија простора - Laboratory of Space", Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 22.12.2015-20.1.2016. Каталог изложбе на енглеском и српском језику, "Лабораторија простора- Laboratory of Space- Exhibition catalogue", Нови Сад, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2017, ИСБН 978-86-7892-814-7, УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 312152327
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДадић Динуловић, Т: What we wanted, where it led us and what happened afterwards: Serbia at the PQ 2015, Theatre and Performance Design, Theatre and Performance Design, ISSN 2332 2551, Routledge, Taylor & Frances Group, Volume 2, Issues 1-2, UK, 2016, стр. 54-65,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДадић Динуловић Т., Милићевић С.: Teaching Theory and Criticism of Scene Design, SGEM Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design, ISBN 978-619-7105-30-08, pg. 427-433, 2014.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДадић Динуловић Т.: (Do Not) Look Back in Anger, Transformations of the Prague Quadrennial from 1999-2015", Arts and Theatre Institute и Prague Quadrennial, Праг, стр. 94-102, 978-80-7008-391-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу"Scene design as art", излагање на међународном стручном скупу „Scenography Expanded 2: On artists/authors“, Прашко квадријенале и Киоск, Београд, 2010 (излагање са штампаним изводом), http://www.intersection.cz/res/data/001/000163.pdf
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу"Showcase: scene design space", излагање на међународном научном скупу „Theatre Space After 20th Century“, Факултет техничких наука у Новом Саду, Департмант за архитектуру и урбанизам; SCen (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију) – OISTAT центар Србија; Народно позориште у Ужицу и Југословенски позоришни фестивал, Златибор, 7-9. новембар 2011. (излагање са штампаним изводом), стр. 12, ISBN 978-86-7892-354-8
(М43) Монографска библиографска публикација„Србија: мој случај, нова европска генерација/ Serbia: My Case, A New European Generation“, уметнички пројекат и монографија међународног значаја и Clio и British Council, Београд/Лондон, 2008, ISBN 978-86-908463-1-3
(М43) Монографска библиографска публикацијаРадна биографија: сценски простори Радивоја Динуловића (са М. Давид), Цлио и ФТН, Београд и Нови Сад, 2010, 978-86-7892-256-5
(М48) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеПроцес: Србија на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2015/Process: Serbia at the Prague Quadrennial of Performance Design ans Space (са М. Давид), МПУ и Сцен/ФТН, Београд/Нови Сад, 2015, 978-86-7892-707-2
(М51) Рад у водећем часопису националног значаја„Позориште на градилишту: испитивање односа традиционалних и нових вредности на примеру позоришне зграде у Суботици“, Наслеђе, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, број 20, 2011, стр. 197-209, UDK 725.822 (497.113 Суботица), ISSN 1820-1768
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДадић Динуловић Т.: Архитектура као сценски текст: студија случаја Седамсто хиљада стубова, Архитектура и урбанизам, 2017, Но 44/2017, пп. 14-20, ИССН 0354-6055, УДК: 725.945(497.6)
(М52) Рад у часопису националног значаја„Савремени град као простор спектакла: позорница или сцена“, Култура бр. 126 (Културе ритмова и спектакла), Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2010, књига I, стр. 84-93, UDK 316.334.56:316.77, ISSN 0023-5164
(М52) Рад у часопису националног значаја„Излог позоришта: медијска функција позоришних фасада у Београду“, Зборник Факултета драмских уметности бр. 17, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, 2011, стр. 57-73, UDK 725.822 (497.11) „19/20“, ISSN 1450-5681
(М52) Рад у часопису националног значаја„Излог као позорница“, Зборник Музеја примењене уметности, бр. 7, МПУ, Београд, 2011, стр. 111-118, UDK 316.776:72.012.7/.8 ; 316.334.56:316.752 ; 72.012.7/.8:792.021, ISSN 0522-8328
(М43) Монографска библиографска публикацијаДадић Динуловић Т.: Сценски дизајн као уметност, Београд, Клио и Факултет техничких наука, 2017, ISBN 978-86-7102-551-5
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.”СД-02: место Крстац”, један од аутора групног уметничког пројекта, Eco-Logic, национални наступ Србије и Црне Горе на Бијеналу архитектуре у Венецији (кустос Слободан Данко Селинкић), Венеција, Италија, 2004.
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)”Процес/Process”, аутор концепта националног наступа Србије (са М. Давид) и вођа кустоског тима студентске поставке на међународној изложби Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015, Златна медаља за успостављање дијалога, Праг, Чешка Република, 2015.
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Идејно урбанистичко решење Спомен комплекса Доња Градина, аутор (са Р. Динуловићем, З. Савичић, Д. Аџемовић, В. Анђелковићем, З. Дмитровићем и Н. Ускоковићем), трећа награда на двостепеном, јавном и позивном, међународном конкурсу, Бањалука, република Српска, БиХ, 2009.
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Међународни конкурс за награду "Ранко Радовић", члан стручног жирија, 2013. и 2014.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.”Радна биографија: Сценски простори Радивоја Динуловића”, ретроспективна изложба, аутор (са М. Давид), Музеј примењене уметности, Београд, 2009; Галерија ”Ђура Којић”, Нови Сад, 2010; Народно позориште, Ужице, 2010; Галерија Бански двор, Бањалука, БиХ, 2010.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.”Безгранично”, аутор уметничког пројекта (са Д. Пилиповић, В. Савићем и групом студената), Галерија Шок задруге, 61. Стеријино позорје, Нови Сад, 2016.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.”МрАК”, аутор уметничког пројекта (са А. Пештерац, В. Илићем и групом студената), Стакленик Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом саду, пројекат приказан на међународној селектираној изложби Project ISDSWE, Beijing International Biennial, Central Academy of Drama, Пекинг, Народна република Кина, 2014.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.”Сцена”, један од аутора групног уметничког рада, студентска секција националног наступа Србије на Прашком квадријеналу 2007, Праг Чешка Република, 2007.
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом”Граница/Border”, аутор концепта и кустос (са Д. Константиновић) међународног уметничког пројекта, Галерија Централне зграде Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом”Суочавање”, кустос групног уметничког пројекта (са Ј. Атанацковић Јеличић), Галерија Шок задруге, 62. Стеријино позорје, Нови Сад, 2017.
(СУА1.6) Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом”Сценска лабораторија”, изложба у оквиру међународног пројекта ”Лабораторија простора”, кустос (са Д. Димитровском и В. Илићем), Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2015-2016.
(М43) Монографска библиографска публикацијаМонографска публикација "Сценски дизајн као уметност", Клио и ФТН, Београд/Нови Сад, 2017.
(М52) Рад у часопису националног значаја„Кућа као екран: трансформације медијске функције у савременој архитектури“, Култура бр. 125 (Декодирање слике), Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2010, стр. 188-196, UDK 72.01:111.852; 72.012.6; 711.41, ISSN 0023-5164
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професор из поља уметностиСценска архитектура, техника и дизајн-сценски дизајнУниверзитет у Новом Саду15.10.2017.
Ванредни професорСценска архитектура, техника и дизајн-сценски дизајнФакултет техничких наука15.10.2012.
ДоцентТеорија уметности и медијиАкадемија лепих уметности01.09.2008.