Информације
Одговорна лица
Недостаје слика

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметности

 Руководилац одсека
Заменик руководиоца: др Миа Давид, доцент
Помоћник за финансије, комуникације и оперативне послове: др Александра Пештерац, доцент
Помоћник за пројекте и развој: др Романа Бошковић Живановић, вандредни професор