Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада3220.006
Управљање инвестицијама3200.006
Инжењерство услуга3200.005
Менаџмент иновација и промена3200.005
Изборни предмет ПМ12200.005
Изборни предмет ПМ22200.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Стратешки менаџмент3020.006
Изборни предмет ПМ32201.005
Изборни предмет ПМ42201.005
Изборни предмет ПМ52201.005
Завршни - дипломски рад ИМ0007.007
 Документа