Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада32206
Управљање инвестицијама32006
Инжењерство услуга32005
Менаџмент иновација и промена32005
Изборни предмет ПМ122215
Изборни предмет ПМ222215

Година: 4, Семестар: Летњи

Стратешки менаџмент30206
Изборни предмет ПМ322215
Изборни предмет ПМ422215
Изборни предмет ПМ522215
Завршни - дипломски рад ИМ00077
 Документа