Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
241


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Sovilj dr Platon
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 14400.008
Osnovi elektrotehnike 14400.009
Uvod u laboratorijski rad2012.005
Sociologija tehnike2000.003
Mehanika2200.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Osnovi elektrotehnike 24400.009
Matematika 24400.009
Uvod u merno-informacione sisteme2030.006
Engleski jezik - niži srednji2000.002
Fizika3020.004

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u elektroniku3210.006
Matematika 34301.008
Engleski jezik - srednji2000.002
Izborni predmet 13-40-30-30.00-1.008
Izborni predmet 1a3030.007

Godina: 2, Semestar: Letnji

Programski jezici i strukture podataka3030.006
Elektroenergetski pretvarači3210.007
Merni instrumenti3030.008
Izborni predmet 33-40-21-30.007
Engleski jezik za inženjere2000.002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Izborni predmet 13030.007
Izborni predmet 22-30-12-30.006
Izborni predmet 330-30-30.007
Izborni predmet 42020.004
Izborni predmet 53-40-120.007

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 62-30-21-20.006
Izborni predmet 730-11-30.006
Izborni predmet 830-11-30.006
Izborni predmet 94040.008
Stručna praksa 10003.003

Godina: 4, Semestar: Zimski

Metrologija i mikroračunarska instrumentacija2200.006
Izborni predmet 13030.007
Izborni predmet 230-21-30.006
Izborni predmet 32020.004
Izborni predmet 440-22-40.008

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 520-20-20.004
Izborni predmet 63030.005
Izborni predmet 73030.005
Izborni predmet 82020.004
Stručna praksa 20003.002
Diplomski rad - istraživački rad0000.004
Diplomski rad - izrada i odbrana0003.005