doc. Nikola Vukajlović


Nedostaje slika

Nikola Vukajlović

Docent


Telefon021/485-4527
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
15.01.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2021.14.01.2023.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Asistent01.10.2018.30.09.2021.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Saradnik u nastavi01.11.2016.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2022.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeUniverzitet u Novom Sadu15.01.2023.
AsistentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.10.2021.
AsistentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Saradnik u nastaviEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.11.2017.
Saradnik u nastaviEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.11.2016.