Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent-master Nikola VukajlovićAsistent-master01.10.2022.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače20221001