Predmet: Matematika 3 (17 - MR0MA3)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematičke analize (teorija redova, integrali funkcija više promenljivih, vektorska analiza, kompleksna analiza, Furijeova i Laplasova transformacija).
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz oblasti Matematičke analize (teorije redova, integrala funkcija više promenljivih, kompleksne analize, vektorske analize, Furijeove i Laplasove transformacije).
Brojni red, definicija i osnovne osobine. Funkcionalni niz i red, stepeni red, Furijeov red. Dvostruki i krivolinijski integral. Kompleksna analiza – osnovni pojmovi vezani za kompleksnu funkciju kompleksne promenljive, integral, Košijeve teoreme i formule, Loranov red, singulariteti, reziduum, analitičko produženje, konformna preslikavanja.Vektorska analiza - gradijent, rotor, divergencija, integral vektorske funkcije skalarne i vektorske promenljive, formule veze. Laplasova i inverzna Laplasova transformacija sa primenama.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 5 modula (prvi modul: redovi, drugi modul: integrali funkcija više promenljivih, treći modul: kompleksna analiza, četvrti modul: Vektorska analiza, peti modul: Laplasova transformacija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Matematička analiza 22002Vedes, BeogradSrpski jezik
Ralević, N., Čomić, L.Zbirka zadataka rešenih sa pismenih ispitaiz matematička analiza 22003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Testdada25.00
Kolokvijumnene25.00
Kolokvijumnene30.00
Praktični deo ispita - zadacineda55.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Prokić dr Simona
Asistent

Auditorne vežbe