Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Нада Зарић (SV 63/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СИСТЕМ ЗА АУТОМАТИЗОВАНО ЗАЛИВАЊЕ БИЉАКА
Тема (Eng):Automated plant watering system
Датум одбране:04.09.2024. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Марко Тиквицки (IM 57/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Интеграција циљева одрживог развоја у систем корпоративног извештавања
Тема (Eng):Integration of sustainable development goals in the corporate reporting system
Датум одбране:28.08.2024. 11:00
Место одбране:306 - Кабинет
Комисија

ПредседникРанко Бојанић
Редовни професор
МенторЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Редовни професор
 
Студент:Александар Загорац (E2 66/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Интеграција система паметне куће са екстерним ИоТ платформама
Тема (Eng):Integration of the smart home system with third party IoT platforms
Датум одбране:19.07.2024. 16:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНенад Четић
Доцент
МенторМарија Антић
Ванредни професор
ЧланИван Мезеи
Редовни професор
 
Студент:Алекса Крминац (EE 70/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контролер оптималне ефикасности регулисаног електромоторног погона са машином једносмерне струје са независном побудом
Тема (Eng):Optimal control of speed regulated DC motor drive
Датум одбране:19.07.2024. 14:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Андрија Станишић (E2 105/2023)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена федеративног учења у решавању проблема бинарне класификације
Тема (Eng):Application of Federated Learning in Solving the Problem of Binary Classification
Датум одбране:19.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСилвиа Гилезан
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Дуња Гудељ (IM 62/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање о бренд амбасадорима луксузних производа
Тема (Eng):Research on brand ambassadors of luxury products
Датум одбране:19.07.2024. 11:30
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторДанијела Лалић
Редовни професор
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Маша Вељић (II 30/2020)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање производног система за производњу украсних кеса
Тема (Eng):Designing a production system for the production of decorative bags
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланАндреа Иванишевић
Редовни професор
 
Студент:Катарина Хорњак (IM 137/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа ризика од пожара у домаћинствима
Тема (Eng):The Analysis of Fire Risk in Households
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторЉиљана Поповић
Доцент
ЧланТања Вранић
Асистент - др наука
 
Студент:Мина Мандић (IM 162/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа онлајн комуникације инфлуенсера и њихових брендова
Тема (Eng):Analysis of online communication of influencers and their brands
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторДанијела Лалић
Редовни професор
ЧланБојана Милић
Асистент са докторатом
 
Студент:Софија Дангубић (IT 15/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање информационог система за подршку пословања продавнице пчеларских производа и опреме
Тема (Eng):Desogning an information system to support the business of a beekeping products and equipemnt store
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Редовни професор
МенторДушанка Дакић
Доцент
ЧланМирослав Стефановић
Доцент
 
Студент:Кристина Малчић (Z1 18/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Процес настајања и складиштења отпада од природног лепила у фабрици обуће Борово
Тема (Eng):The process of generation and storage of waste from natural glue in the Borovo footwear factory
Датум одбране:19.07.2024. 11:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникМилена Стошић
Ванредни професор
МенторБојан Батинић
Ванредни професор
ЧланБранка Гвозденац Урошевић
Редовни професор
 
Студент:Барбара Векић (GT 12/2016)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ИЗБОРА ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Тема (Eng):Analysis of a heat pump selection for heating of business premises
Датум одбране:19.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБоривој Степанов
Ванредни професор
МенторБранка Гвозденац Урошевић
Редовни професор
ЧланБојан Батинић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Марковић (AR 12/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење ентеријера wине бар-а и галерије.
Тема (Eng):Conceptual design of the interior for a wine bar and gallery
Датум одбране:19.07.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторРадомир Којић
Доцент из поља уметности
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Стефан Јамушаков (AU 92/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат ентеријера капсула хотела у луци Београд
Тема (Eng):Interior project of a capsule hotel based in Belgrade port
Датум одбране:19.07.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланРадомир Којић
Доцент из поља уметности
 
Студент:Душан Костић (AR 47/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање ентеријера комбиновани програм винског бара и галерије
Тема (Eng):Interior design – wine bar and gallery fusion
Датум одбране:18.07.2024. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторРадомир Којић
Доцент из поља уметности
ЧланМарко Тодоров
Ванредни професор
 
Студент:Ксенија Бараковић (RA 27/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мобилна платформа за развој и тестирање напредних управљачких алгоритама
Тема (Eng):Mobile platform for development and testing of advanced control algorithms
Датум одбране:18.07.2024. 13:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМилан Рапаић
Редовни професор
ЧланСтеван Грабић
Ванредни професор
 
Студент:Иван Радман (RA 68/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација хиперпараметара модела компјутерске визије YOLOv8
Тема (Eng):Hyperparameter optimization of YOLOv8 computer vision models
Датум одбране:18.07.2024. 12:20
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМилан Рапаић
Редовни професор
ЧланСтеван Грабић
Ванредни професор
 
Студент:Милан Гвозденовић (E1 112/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРЕЛАЗНИХ РЕЖИМА НА МОДЕЛУ 20[кВ] МРЕЖЕ ПРИЛИКОМ АУТОМАТСКОГ ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА
Тема (Eng):ANALYSIS OF TRANSIENT REGIMES IN A 20kV NETWORK MODEL DURING AUTO-RECLOSING
Датум одбране:18.07.2024. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторСтеван Цветићанин
Ванредни професор
ЧланДамир Мађаревић
Ванредни професор
 
Студент:Андреј Нинковић (IM 2/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа испоруке "последње миље" на територији Републике Србије
Тема (Eng):Analysis of the "Last mile delivery" in Republic of Serbia
Датум одбране:18.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Лука Мандић (RA 101/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за управљање садржајем веб презентације фудбалског клуба
Тема (Eng):Software for football club website content management
Датум одбране:18.07.2024. 12:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЖељко Вуковић
Доцент
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Ања Дучић (RA 5/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за тестирање оптимизационих алгоритама
Тема (Eng):Application for benchmarking optimization algorithms
Датум одбране:18.07.2024. 11:40
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМилан Рапаић
Редовни професор
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Јована Радановић (I2 89/2023)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Повишење задовољства корисника реализацијом "последње миље" у испоруци хране курирском службом
Тема (Eng):Increasing user satisfaction by realizing the "last mile" in the delivery of food by courier services
Датум одбране:18.07.2024. 11:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Филип Зекановић (IM 101/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мотивација пројектног тима
Тема (Eng): Motivation of the project team
Датум одбране:18.07.2024. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Медић
Доцент
МенторБојана Јокановић
Ванредни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Ванредни професор
 
Студент:Драган Врбашки (RA 52/2011)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дистрибуција нотификација путем различитих канала комуникације у Телеком индустрији
Тема (Eng):Distribution of notifications through various communication channels in the telecommunications industry.
Датум одбране:18.07.2024. 11:30
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторСрђан Попов
Редовни професор
ЧланЂорђе Ћосић
Редовни професор
 
Студент:Немања Вујадиновић (SV 28/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поређење Neural Style Transfer и Cycle Generative Adversarial Network приступа за генерисање стилизованих слика
Тема (Eng):Comparison of Neural Style Transfer and Cycle Generative Adversarial Network approaches for image style transfer
Датум одбране:18.07.2024. 11:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Василије Павлов (Gi 22/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модификатори у 3Д апликацијама
Тема (Eng):Modifiers in 3D applications
Датум одбране:18.07.2024. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникБојан Бањанин
Доцент
МенторИван Пинћјер
Ванредни професор
ЧланСтефан Ђурђевић
Доцент
 
Студент:Милица Шебек (IM 54/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремени трендови у функцији паковања производа
Тема (Eng):Modern trends in the function of product packaging
Датум одбране:18.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Александра Брановачки (IM 136/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање задовољства запослених појединим аспектима посла на примеру компаније "Цонтинентал"
Тема (Eng):Research on employees' satisfaction with certain aspects of work on the example of the company "Continental"
Датум одбране:18.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојана Јокановић
Ванредни професор
МенторЈелена Ћулибрк
Ванредни професор
ЧланНенад Медић
Доцент
 
Студент:Леа Антић (RA 64/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример имплементације Вејвлет трансформације у софтверсом осцилоскопу
Тема (Eng):An Example Implementation of Wavelet Transform in a Software Oscilloscope
Датум одбране:18.07.2024. 11:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМирна Капетина
Ванредни професор
ЧланМилан Рапаић
Редовни професор
 
Студент:Срђан Стјепановић (SV 16/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Класификација сајбер насиља у тексту употребом неуронских мрежа и статистичких модела машинског учења
Тема (Eng):Cyberbullying text classification using neural networks and statistical machine learning models
Датум одбране:18.07.2024. 11:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Данијел Кнежевић (II 3/2020)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Значај пословног планирања и рацио анализа на примеру предузећа "Цонтинентал аутомотиве Сербиа ДОО" Нови Сад
Тема (Eng):The importance of business planing and ratio analysis on the example of the "Continental automotive Serbia DOO" Novi Sad
Датум одбране:18.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторАндреа Иванишевић
Редовни професор
ЧланМиња Болесников
Доцент
 
Студент:Бошко Кулушић (RA 122/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој парсера применом техника функционалног програмирања
Тема (Eng):Parser development using functional programming techniques
Датум одбране:18.07.2024. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Небојша Коледин (E1 31/2023)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у електромоторним погонима без давача на вратилу
Тема (Eng):Sensorless control of permanent magnet synchronous electric drives
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Вања Тодоровић (F1 27/2023)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој прототипа мобилне апликације за туристичке агенције
Тема (Eng):Development of a mobile application prototype for travel agencies
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:319 - Ф 319
Комисија

ПредседникСтефан Ђурђевић
Доцент
МенторСаша Петровић
Доцент
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Анђела Котур (GI 58/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа квалитета наноса лепила при изради брошура бешавном техником
Тема (Eng):Comparative analysis of adhesive application quality in brochure production using the perfect binding technique
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Филип Вукас (RA 213/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интеграција покретачке апликације са Андроид контејнером унутар Линукса
Тема (Eng):Integration of App Launcher with Android Container Inside of a Linux
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланМилош Суботић
Доцент
 
Студент:Милош Костић (ST 71/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интермодални терминали Балтичког региона
Тема (Eng):Intermodal terminals of the Baltic region
Датум одбране:18.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Лара Петковић (RA 185/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Једно решење мобилне апликације за репродукцију ФАСТ садржаја
Тема (Eng):One solution for a mobile application for FAST content production
Датум одбране:18.07.2024. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИван Каштелан
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Јована Кртинић (Z2 1/2023)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗАХТЕВА СТАНДАРДА ИСО 45001 У КАМЕНОРЕЗАЧКОЈ КОМПАНИЈИ
Тема (Eng):IMPLEMENTATION OF ISO 45001 STANDARD REQUIREMENTS IN A STONECUTTING COMPANY
Датум одбране:18.07.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланАндреа Иванишевић
Редовни професор
 
Студент:Кристина Вајда (E9 6/2022)
Студијски програм:Вештачка интелигенција и машинско учење
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција хроничне болести бубрега на основу сцинтиграфских снимака употребом метода машинског учења
Тема (Eng):Prediction of chronic kidney disease based on scintigraphic images using machine learning methods
Датум одбране:18.07.2024. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Матеја Милетић (IN 33/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој апликација као сервсиних компоненти
Тема (Eng):Developing applications as service modules
Датум одбране:18.07.2024. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Вања Олах (Z1 13/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Третман отпадне воде у циљу уклањања карбендазима и линурона биосорпцијом
Тема (Eng):Treatment of wastewater to remove carbendazim and linuron by biosorption
Датум одбране:18.07.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланСавка Адамовић
Ванредни професор
 
Студент:Данијел Јовановић (PR 55/2020)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој системске подршке за Android оперативни систем
Тема (Eng):Development of system support for the Android operating system
Датум одбране:18.07.2024. 08:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Николај Шатара (RA 45/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој веб апликације за продавницу музичке опреме
Тема (Eng):Development of music equipment online store
Датум одбране:18.07.2024. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланЖељко Вуковић
Доцент
 
Студент:Ирена Варга (pr 104/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Безбедност података у Цлоуд окружењу
Тема (Eng):Security in Cloud enviroment
Датум одбране:17.07.2024. 13:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНемања Недић
Доцент
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Нина Кнежевић (RA 56/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација информационог система психолошког центра– Подсистем за праћење психолошких пракси
Тема (Eng):Development and Implementation of the Information System for a Psychological Center – Subsystem for Monitoring Psychological Internships
Датум одбране:17.07.2024. 13:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент
 
Студент:Хелена Јовић (RA 43/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација информационог система психолошке ординације-подсистем за радионице
Тема (Eng):Development and Implementation of an Information System for a Psychological Clinic - Subsystem for Workshops
Датум одбране:17.07.2024. 13:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент
 
Студент:Анастасија Поповић (IN 46/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација информационог система е-продавнице друштвених игара
Тема (Eng):Development and Implementation of the Information System of the E-store of Social Games
Датум одбране:17.07.2024. 12:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент
 
Студент:Дорис Векић (ZK 14/2018)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПОЖАРНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОГОНА ЗА ПРИПРЕМУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА „НИС“ А.Д. ЕЛЕМИР
Тема (Eng):Analysis of the fire load of the plant for the preparation and transportation of oil and gas "NIS" A.D. Elemir
Датум одбране:17.07.2024. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДејан Лукић
Редовни професор
МенторМитар Јоцановић
Редовни професор
ЧланВелибор Карановић
Ванредни професор
 
Студент:Вељко Бубњевић (SV 51/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методе екстракције ЕЕР модела у обезбеђењу реинжењеринга релационих база података
Тема (Eng):Methods of EER Model Extraction in Support of the Relational Database Reengineering Process
Датум одбране:17.07.2024. 12:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Сања Кеча (ZK 16/2018)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПОЖАРНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ЕУРОАЛАРМ МЕТОДОМ У КОМПАНИЈИ „ХЕМОФАРМ“
Тема (Eng):ANALYSIS OF FIRE LOAD AND RISK ASSESSMENT USING THE EUROALARM METHOD IN THE "HEMOFARM" COMPANY
Датум одбране:17.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВелибор Карановић
Ванредни професор
МенторМитар Јоцановић
Редовни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Катарина Попов (A4 21/2017)
Студијски програм:Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Генерирање ефекта кише у архитектонским визуализацијама
Тема (Eng):Generating the effect of the rain in architectural visualisations
Датум одбране:17.07.2024. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Јовановић
Доцент
МенторВесна Стојаковић
Редовни професор
ЧланРатко Обрадовић
Редовни професор
 
Студент:Сандра Бркић (E2 19/2023)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Наменски језик и окружење засновано на инжењерству вођеном моделима за описивање и генерисање басни
Тема (Eng):A Domain-Specific Language and Model-Driven Environment for Fables Specification and Generation
Датум одбране:17.07.2024. 11:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланСлавица Кордић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Рајић (IM 195/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Трендови паковања у козметичкој индустрији кроз осврт на паковања органских и природних козметичких производа
Тема (Eng):Packaging Trends in Cosmetic Industry through view on Packaging of Organic and Natural Cosmetic Products.
Датум одбране:17.07.2024. 11:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторВијолета Врховац
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Елена Акик (E2 38/2023)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Наменски језик и окружење засновано на инжењерству вођеном моделима за приступ различитим векторским базама података
Тема (Eng):Domain-Specific Language and Model-Driven Environment for Accessing Diverse Vector Databases
Датум одбране:17.07.2024. 11:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникСлавица Кордић
Ванредни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Кањевац (IM 105/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање задовољства корисника логистичким провајдерима на територији Републике Србије
Тема (Eng):Consumer Satisfaction Survey with Logistics Providers in the Territory of the Republic of Serbia
Датум одбране:17.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторВијолета Врховац
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Наташа Миловановић (A7 51/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Ревитализација канала ДТД: потенцијал за развој места за релаксацију у индустријској зони уз интеграцију архитектуре и биодиверзитета
Тема (Eng):Revitalization of the DTD Canal: Potential for the Development of Relaxation Spaces in Industrial Zones with Integration of Architecture and Biodiversity
Датум одбране:17.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Игор Јорговановић (E2 1/2023)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Естимација крвног притиска помоћу вештачких неуронских мрежа на основу обележја из фотоплетизмограма
Тема (Eng):Feedforward neural network approach for blood pressure estimation from PPG signals
Датум одбране:17.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Станишић
Ванредни професор
МенторЛука Мејић
Доцент
ЧланСлободан Табаковић
Редовни професор
 
Студент:Ања Новаковић (I2 62/2023)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА НА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Тема (Eng):IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON PROJECT MANAGEMENT
Датум одбране:17.07.2024. 10:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Тијана Првуљ (A7 28/2023)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена зеленила у вишепородичном становању – идејно решење објекта мешовите намене
Тема (Eng):Application of greenery in multi-family housing - conceptual solution of a mixed-use facility
Датум одбране:17.07.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Милош Гаврић (PE 28/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Израда напредног ЈТАГ управљачког склопа за потврду рада штампаних плоча
Тема (Eng):Design of an advanced JTAG controller board for PCBs verification
Датум одбране:17.07.2024. 09:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникИван Тодоровић
Доцент
МенторСтеван Грабић
Ванредни професор
ЧланЖељко Лукач
Ванредни професор
 
Студент:Владан Јовановић (ST 28/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Превенција саобраћајних незгода под дејством алкохола
Тема (Eng):Prevention of traffic accidents under the influence of alcohol
Датум одбране:17.07.2024. 09:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Јелена Цветићанин (AR 73/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат ентеријера дуплекса у Новом Саду
Тема (Eng):Interior Design Project of a Duplex in Novi Sad
Датум одбране:16.07.2024. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДимитрије Николић
Доцент
 
Студент:Ана Бошковић (RA 42/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација информационог система психолошке ординације-подсистем за сесије
Тема (Eng):Development and Implementation of an Information System for a Psychological Clinic - Subsystem for Sessions
Датум одбране:16.07.2024. 14:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Марија Петровић (AR 32/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Угоститељски објекат за смештај на падинама Банау пиринчаних тераса на Филипинима
Тема (Eng):Accommodation Facility on the Slopes of the Banaue Rice Terraces in the Philippines
Датум одбране:16.07.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДимитрије Николић
Доцент
 
Студент:Марко Вукић (M3 1/2023)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Нумерички прорачун проточне карактеристике регулационог вентила
Тема (Eng):Numerical Calculation of a Control Valve Flow Characteristic
Датум одбране:16.07.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Радован Ратковић (M3 12/2021)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун двофазног сепаратора у оквиру сабирно-отпремне нафтне станице “Иђош”
Тема (Eng):Calculation of the two-phase separator within the Crude Oil Gathering and Dispatching Station "Iđoš"
Датум одбране:16.07.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Тепавчевић (GR 13/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геотехнички аспекти изградње насипа од армиране земље
Тема (Eng):Geotechnical aspects of the construction of reinforced earth embankments
Датум одбране:12.07.2024. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Ванредни професор
МенторМитар Ђого
Редовни професор
ЧланАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
 
Студент:Зоран Вујић (h1 4/2020)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Сајбер безбедност у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):Cybersecurity in automotive
Датум одбране:12.07.2024. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВуле Рељић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Јована Јелић (RA 141/2012)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација ЦхатБот Тоол Реацт & .НЕТ
Тема (Eng):The Chatbot Tool Web Application: React & .NET
Датум одбране:08.07.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВељко Петровић
Доцент
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Исидора Јовановић (ZZ 66/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена халкогенидних материјала за фотокаталитичко пречишћавање отпадних вода
Тема (Eng):The application of halogenide materials for photocatalytic water purification
Датум одбране:08.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Владо Ковачевић (G1 6/2023)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРИМЈЕНЕ РАСКРСНИЦА СА КРУЖНИМ ТОКОМ – ПРИМЈЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ РАСКРСНИЦЕ У БРЧКОМ
Тема (Eng):ANALYSES OF THE APPLICATION OF ROUNDABOUTS – AN EXAMPLE OF THE RECONSTRUCTION OF AN INTERSECTION IN BRČKO
Датум одбране:08.07.2024. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Ванредни професор
МенторНебојша Радовић
Редовни професор
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Ана Бјељац (MH 23/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање сталног магнета за тактилни сензор врха прста роботске шаке
Тема (Eng):Determining a Permanent Magnet for a Robotic Hand Fingertip Tactile Sensor
Датум одбране:05.07.2024. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилутин Николић
Ванредни професор
МенторМирко Раковић
Редовни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Никола Поповић (E1 25/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ МОДЕЛОВАЊА АСИНХРОННИХ МОТОРА СА АСПЕКТА СТАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
Тема (Eng):Numerical methods for modeling induction motors from the aspect of static characteristics
Датум одбране:04.07.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Дејана Аничић (S1 42/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ЖЕЛЕЗНИК
Тема (Eng):CONCEPTUAL PROJECT OF TELECOMMUNICATION AND SIGNAL INSTALLATIONS IN THE AREA OF ŽELEZNIK SETTLEMENT
Датум одбране:01.07.2024. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторПредраг Атанасковић
Редовни професор
ЧланДанијела Грачанин
Ванредни професор
 
Студент:Марко Ристић (PI 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Усклађивање легислативе о дигиталним тржишним платформама са националним и европским правним стандардима
Тема (Eng):The Harmonization of legislation of digital market platforms in accordance with national and European legal standards
Датум одбране:21.06.2024. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент