Социологија


24.01.2015. - 13:11 

Основне академске студије

Социологија технике (Енергетика, електроника и телекомуникације, Мерење и регулација, Софтверско инжењерство и информационе технологије)

Социологија технике (Анимација у инжењерству, Геодезија и геоматика, Мехатроника)

Социолошки аспекти техничког развоја (Рачунарство и аутоматика, Електроенергетски софтверски инжењеринг)

Социолошки аспекти техничког развоја (Саобраћај и транспорт, Поштански саобраћај и телекомуникације)

Социологија културе (Графичко инжењерство и дизајн)

Социологија уметности и културе (Сценска архитектура, техника и дизајн)

Социологија и економика грађевинарства (Грађевинарство)

Социологија рада (Грађевинарство)

Социологија рада (Индустријско инжењерство, Инжењерски менаџмент)

Социологија и економија грађене средине (Архитектура)

Социјална екологија (Инжењерство заштите животне средине)


Мастер академске студије

Социолошко правни аспекти заштите на раду (Инжењерство заштите на раду)


Докторске студије

Урбана социологија и економија - одабрана поглавља (Архитектура)


Специјалистичке академске студије

Урбана социологија и економија - одабрана поглавља (Архитектура)


Основне струковне студије

Социологија технике (Електроника и телекомуникације)