Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ђокић др Радомир
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133007
Механика 122005
Основи рачунарства и програмирања00406
Машински материјали40318
Изборни предмет 122004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233007
Механика 222005
Инжењерске графичке комуникације42209
Изборни предмет 233007
Изборни страни језик20002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 333007
Машински елементи44009
Отпорност материјала44009
Техничка експлоатација машина21105

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике22005
Основи механике флуида21105
Основи машинских технологија 120204
Компјутерско пројектовање20226
Теорија механизама и машина21105
Погонски системи21105

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи мотора СУС21105
Основи моторних возила21125
Изборни предмет 420205
Изборни предмет 522005
Изборни предмет 620204
Изборни предмет 722005

Година: 3, Семестар: Летњи

Металне конструкције31207
Техничка логистика и симулације21105
Машине за биосистеме 232105
Изборни предмет 921105
Основи машинских технологија 220204
Изборни предмет 1020002
Стручна пракса00033

Година: 4, Семестар: Зимски

Мотори СУС31206
Моторна возила20205
Грађевинске и комуналне машине32107
Непрекидни и аутоматизовани транспорт32107
Изборни предмет 1100004

Година: 4, Семестар: Летњи

Складишта и опрема32106
Дизалице32106
Методе мерења и испитивања машина30306
Изборни предмет 1232106
Завршни- дипломски рад00067