Асистент мр Здравко Ристић


Недостаје слика

мр Здравко Ристић

Асистент


Телефон021/485-2356
E-mail
Академско звањеАсистент
КанцеларијаКабинет 501

Мр Здравко Ристић рођен је 22.03.1954. године у Лопарама, СР Босна и Херцеговина. По националној припадности је Србин. Основну школу завршио је у Лопарама 1969. године са одличним успехом. Средњу машинску техничку школу завршио је у Тузли 1973. године са одличним успехом. Машински факултет у Новом Саду уписао је школске 1973/74. године, и дипломирао је на смеру Транспортно и грађевинско машинство 1979. године. Просечна оцена у току студија 8.86. Након дипломирања запослио се на Факултету техничких наука 01.11.1979. године као асистент-приправник у научном раду, а затим 28.05.1984. године као асистент на предмету Опрема за префабрикацију. Последипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду уписао је школске 1980/81. године. Просечна оцена у току студија 9.25. Просечна оцена 4 урађена семинарска рада 9.50. Магистарски рад под насловом: ''Прилог истраживању вибрационог поступка уградње бетонске мешавине'' одбранио је 27.10.2002. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Војни рок одслужио је у току 1980/81. године. Стручни испит за раднике који раде на пословима израде пројектно-техничке документације и стручног надзора над изградњом инвестиционих објеката положио је 1985. године.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Ефикасност вибрационих разривача

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1979

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ ВИБРАЦИОНОГ ПОСТУПКА УГРАДЊЕ БЕТОНСКЕ МЕШАВИНЕ

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниН. Бркљач, Н. Бабин, Р. Шостаков, З. Ристић, Т. Малавразић, В. Макевић: Прилог проблематици избора прорачунског модела носеће конструкције железничког теретног вагона, И међународни научно-стручни скуп "Тешка машиноградња "93", Крушевац-Врњачка Бања, 1993., Зборник радова, стр. 488-493
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаН. Бркљач, Р. Шостаков, З. Ристић, Т. Малавразић, В. Макевић: Један осврт на избор прорачунског модела носеће конструкције теретног вагона, Научно-стручни часопис ЈЖ "Железнице" бр. 1, Београд, 1995., стр. 23-28
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаН.Бркљач, Р.Шостаков, З.Ристић, Т.Малавразић: Техеркосци - тартóсзеркезетек сзамитастецхникаи моделлезéсéнек кéрдéсци, часопис мадјарских железница "Васúтгéпéсзет", Будапест, (1995), 1, стр. 21-24</енг>
(М52) Рад у часопису националног значајаВ. Келић, П. Малешев, С. Никић, З. Ристић: Квалитетна својства примене хидростатичке трансмисије, посебно код багера, утоваривача и дозера, Часопис ""МАГ"" бр. 32, Београд, 1980., стр. 39-65
(М52) Рад у часопису националног значајаМ.Плавшић, Н.Бркљач, Р.Шостаков, З.Ристић: Ново решење вишенаменске грађевинске дизалице за зграде ниже спратности, часопис савеза грађевинских инжењера и техничара Србије, „Изградња”, Београд,XЛИ(1987) 6, стр. 11-14
(М52) Рад у часопису националног значајаМалешев П., Плавшић М., Ристић З.: Оцена ефикасности стандардима дефинисаних показатеља у вези могућности развијања сила резања код хидрауличних багера, Часопис Техника, број 11-12, Београд, 1991. године, стране 755-758
(М52) Рад у часопису националног значајаМалешев П., Плавшић М., Келић В., Ристић З.: Проблем избора хидроцилиндара за покретање елемената радног уређаја хидрауличних багера Часопис Техника, број 7, Београд, 1994. године, стране 21-24
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВладић Ј., Плавшић М., Личен Х., Ристић З.: Динамичка анализа механизма електричног постројења, Научни скуп “Механика машина и механизми”, Суботица, 1985, стр. 213-224
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниР. Шостаков, Н. Бркљач, З. Ристић: Анализа утицајних чинилаца на избор решења специфичних уређаја у склопу монтажних линија, Научно-стручни скуп ""Индустријски системи ИС "87"", Нови Сад, 1987., Зборник радова, стр. 159-164
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, П. Малешев, З. Ристић: Испитивање вибрационих разривача у лабораторијским условима, ИИИ саветовање Грађевинска механизација у савременој пракси, Ниш, 1979., Зборник радова, стр. 401-414
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, П. Малешев, З. Ристић: Машинска опрема за префабрикацију крупнопанелних елемената у систему МОНТАСТАН 80, ИИИ Југословенски научни скуп ""Индустријска градња станова ИНДИС"", Нови Сад, 1983., Зборник радова, стр. 405-416
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, Н. Бркљач, Р. Шостаков, З. Ристић: Приказ решења лаке косе дизалице за грађевинске радове, ИX научно-стручни скуп о транспортним процесима у индустрији, Београд, 1986., Зборник радова, стр. 149-160
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, Н. Бркљач, З. Ристић: Проблеми пражњења бункера напуњених влажним песком, ИX научно-стручни скуп о транспортним процесима у индустрији, Београд, 1986., Зборник радова, стр. 99-103
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, Н. Бркљач, З. Ристић, Р. Радовић: Понашање калупа у крупнопанелном систему „Монтастан80”, Семинар „Савремене скеле и оплате”, Београд, маја 1987. и Суботица, октобар 1987, Зборник радова, стр. 105-115
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, З. Ристић, Н. Бркљач: Могућности и задаци машиноградње у погледу развоја монтажног индустријализованог грађења у Југославији, Југословенско саветовање ""Системи индустријске градње у високоградњи"", Пула, 1987.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, П. Малешев, З. Ристић: Обрада земљишта вибрационим разривачима, ИИ Научно-стручни скуп ""Индустријски системи у агрокомплексу ИСА "88"", Дубровник, 1988., Зборник радова, стр. 10-13
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, П. Малешев, З. Ристић: Идентификација максималних напрезања радног уређаја хидрауличног багера у лабораторијским условима, X Научно-стручни скуп о транспортним процесима у индустрији, Београд, 1988., Зборник радова, стр. 193-200
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, П. Малешев, З. Ристић: Актаелна питања копања и разарања земљишта, Стручни скуп ""Актуелна питања терамеханике и возила високе проходности"", Нови Сад, 1988., Зборник радова, стране 149-160
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ. Плавшић, П. Малешев, З. Ристић: Утицај вибрационих ножева за резање земљишта на силу вуче машине, И стручни скуп секције ЈУМВ ""Терамеханика и возила високе проходности"", Нови Сад, 1987., стр. 29-33
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМ.Плавшић, П.Малешев, Н.Бркљач,З.Ристић: Ново решење разастирача бетонске мешавине, В Југословенски научни скуп „Индустријска изградња станова ИНДИС "89”, Нови Сад, 8-10. фебруара 1989, стр. 191-194
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниШостаков Р., Ристић З., Бркљач Н., Бабин Н.: Приказ рачунарског програма за прорачун и димензионисање носеће конструкције мосне дизалице, 12. Научно-стручни скуп "Транспорт у индустрији", Београд, 1992., Зборник радова, стр. 310-315
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуМ. Плавшић, Н. Бркљач, Р. Шостаков, З. Ристић: Замена скеле у неким грађевинским радовима употребом наменских дизалица, Саопштење, Савремене скеле и оплата, Београд, 27-29.05.1987.
(М72) Одбрањен магистарски радПрилог истраживању вибрационог поступка уградње бетонске мешавине
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоЈ. Владић, Н. Бабин, Р. Шостаков, З. Ристић: Пројекат специјалне хидрауличне платформе за вадјење мотора шинских возила, ЖТО-Скопје, 1982., наручилац БМА-Инжењеринг, Нови Сад
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоМ. Плавшић, З. Ристић, Ј. Владић, Н. Бабин: Пројекат тунела за замрзавање намирница течним угљендиоксидом, “Диоксид”, Бечеј, 1983/84
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоР.Шостаков, Н.Бркљач, П.Малешев, Н. Бабин, З.Ристић: Пројект уређаја за постављање прирубница и обртање изолатора за Електропорцелан - Нови Сад, оригинално техничко решење (изведен пројект 1988.)
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоПлавшић М., Бабин Н., Шостаков Р., Владић Ј., Ристић З. и др.: Главни пројекат аутоматске праонице аутобуса АПА-3000 - нов производ, Пројекат рађен 1984 године за РО “Грас” Нови Сад. Пројекат реализован 1984 године
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоР.Шостаков, Н.Бркљач, П. Малешев, Н. Бабин, Ј. Владић, В. Теодоровић, З. Ристић: Мобилна аутоматска праоница путничких и комби возила, ПСУП Нови Сад, за "Новомонт" - Нови Сад, 1989. (изведен пројект)
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоМ. Плавшић, Н. Бркљач, З.Ристић, Р. Шостаков, П. Малешев, Н. Бабин: Калуп за префабрикацију возног окна лифта, за РО „1. мај”, Бачка Топола, 1990.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоН. Бркљач, Т. Малавразић, Л. Мачковић, З. Ристић, Р .Шостаков, Н. Бабин, ... : Главни пројект - прорачун и оптимизација носеће конструкције железничког теретног вагона са помичним страницама типа Хббиллнс ,намењен за превоз комадне и палетне робе - нов производ Фабрике вагона а.д.„Братство" из Суботице, 1992.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоМ.Плавшић, Н.Бркљач, З.Ристић, Р.Шостаков, Н. Бабин: Побољшање на калупима за префабрикацију бетонских елемената у систему „МОНТАСТАН ‘80”, Техничко унапредјење, за РО „1. мај”, Бачка Топола, 1990.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоН. Бркљач, Р. Шостаков, З. Ристић, Р.Симић: Пројект виброрешетке за класирање – сепарацију кречњака у ЛАФАРГЕ БФЦ -а у Беочину, 2004.год., изведен
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоПлавшић М., Малешев П., Бркљач Н., Ристић З.: Главни пројекат разастирача бетонске мешавине РБМ 2000, Пројекат рађен 1987 године за РО “1. мај” Бачка Топола.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоПлавшић М., Келић В., Малешев П., Ристић З.: Пројекат адаптације уређаја за бушење земљишта на багер БГХ-1000Ц производње “14 октобар” Крушевац, Инвеститор ГИК “1. мај” Бачка Топола.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоРистић З.: Главни пројект ваздушног тунела за обуку падобранаца, 2004. (пројект у реализацији)
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоРистић З.: Главни пројецт носеће металне конструкције електронског рулета ВЕГАС за Лyцки Лине из Новог Сада, изведен пројект 2003.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоРистић З.: Главни пројект носеће металне конструкције електронског рулета ЦОЛОС за Лyцки Лине из Новог Сада, изведен пројект 2004.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоЈ. Владић, П. Малешев, З. Ристић, Д. Живанић, Р. Ђокић: Главни машинско-технолошки пројект Постројења за сепарацију камена за а.д. Алас Раковац, 2006.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоМ.Плавшић, Н.Бабин, Н.Бркљач, Р.Шостаков, П.Малешев, Ј.Владић, С. Никић З.Ристић, Л. Ференц: Главни пројект машинске опреме фабрике станова РО "1. мај" у Бачкој Тополи (1978/79)(пројект изведен)
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Р.Шостаков, Н.Бркљач, З.Ристић, Н.Бабин: Програмски пакет ГЛАНОМ - софтвер за прорачун главног носача мосних дизалица, за "Братство" - Суботица, 1992.
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоН.Бабин, М.Плавшић, Ј.Владић, Р.Шостаков, М.Георгијевић, В.Теодоровић, З. Ристић, Ф.Лавро: Главни пројект хангарских врата за хангар на аеродрому “Београд” - Сурчин.(Изведен) 1980
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
АсистентМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеФакултет техничких наука01.06.2017.
Асистент - стари називПољопривредно машинствоУниверзитет у Новом Саду01.06.2017.
Асистент приправник РПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.12.2014.
Асистент приправник РМашинске конструкције, транспортни системи и логистика01.01.2013.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистика21.05.2010.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука20.02.2007.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука25.02.2003.
Асистент - стари називМашинско инжењерствоФакултет техничких наука28.05.1984.
Асистент приправникМашинско инжењерствоФакултет техничких наука01.11.1979.