доц. др Ненад Познановић


Недостаје слика

др Ненад Познановић

Доцент


Телефон021/485-2375
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 102

1992 – дипломирао на Факултету техничких наука, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду. 2001 – магистрирао на Факултету техничких наука, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду. 1992-1993 – запослен у ДД "Победа-Холдинг", након приправничког стажа, обављао послове конструктора и, на крају, главног конструктора. 1993-… – данас: обављао послове научног и стручног-сарадника и асистента на ФТН у Новом Саду. Ангажовања: унапређење наставе, рад у оквиру акредитоване Лабораторије за моторна возила, АДР испитивања и прегледи возила, вештачења у области моторних возила и реконструкције удеса, стручна сарадња са привредом. Члан је: Југословенског друштва за моторе и возила (ЈУМВ), Југословенског друштва за моторе и тракторе (YУМТО), Југословенског друштва за пољопривредну технику (ЈДПТ).

Доцент
01.03.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту14.05.2015.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Асистент са магистратуром24.10.2001.01.04.2015.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Стручни сарадник-Лаборант01.03.2022.28.02.2023.Катедра за моторе и возила
Доцент01.03.2017.28.02.2022.Катедра за моторе и возила
НазивУ Установи
Кинематичка и динамичка анализа кинематичких група друге и треће класе помоћу рачунара

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Прилог кинематичкој анализи система ослањања аутомобила

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Прилог кинематичкој синтези механизама у системима ослањања моторних возила

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojić B., Poznanović N., Poznić A.: RESEARCH AND MODELING OF THE TRACTOR TIRE ENVELOPING BEHAVIOR, Journal of Vibration and Control, 2017, Vol. 23, No 2, pp. 290-304
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZlokolica, M., Poznanović, N., Čavić, Maja i M. Kostić: Kinematic analysis of complex mechanisms containing kinematic group of third class, 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Milano, Italy, 1995., Proc. 589-594
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПознановић Н., Ружић Д., Стојић Б.: Увећање бочне стабилности трактора применом механизма за спречавање закретања предње осовине, Савремена пољопривредна техника, 2013, Вол. 39, Но 1, пп. 11-20, ИССН 0350-2953, УДК: 63 1.372:669-8
(М52) Рад у часопису националног значајаПознановић Н., Ружић Д., Стојић Б.: Оптимална синтеза механизма за вођење управљачких точкова возила пољопривредне механизације, Трактори и погонске машине, 2010, Вол. 15, Но 2/3, пп. 66-72, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаПознановић Н., Стојић Б., Ружић Д.: Један поступак кинематичке анализе механизама за ослањање возила са међусобно везаним водећим полугама, Техника - Машинство, 2010, Вол. 65, Но 3, пп. 19-28, ИССН 0461-2531, УДК: 62(062.2) (497.1)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПознановић Н., Музикравић В., ЈЕДАН ПОСТУПАК АНАЛИЗЕ ТАХОГРАФСКИХ ЗАПИСА У РЕКОНСТРУКЦИЈИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА, ВИИИ Симпозијум са међународним учешћем "Превенција саобраћајних незгода на путевима 2006", стр. 265-270, Нови Сад, 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПознановић, Н., Музикравић, В. и Ф. Часњи: Један аналитички поступак одређивања кретања зупчастих планетарних преносника, XВ научно-стручни скуп Наука и моторна возила, Београд, 1995., Зборник радова, 164-167
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПознановић Н., Ружић Д., Музикравић В.: Позициона анализа као део оптималне синтезе механизама за вођење точкова у возилима пољопривредне механизације, Трактори и погонске машине, 2008, Вол. 13, Но. 4, стр. 126- 132, УДК: 631.372, ИССН 0354-9496
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПознановић Н., Ружић Д., Музикравић В.: Идентификација опасних материја у пољопривредној механизацији на основу УН листе опасних роба, Трактори и погонске машине, 2008, Вол. 13, Но. 3, стр. 21- 27, УДК: 631.372, ИССН 0354-9496.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПознановић, Н., Музикравић, В., Милидраг, С. и Ф. Часњи: Једна метода кинематичке анализе механизма за вођење точка са пет водећих полуга, XИ међународни научни симпозијум "Моторна возила и мотори", Крагујевац, 2000, 101-104
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду01.03.2023.
ДоцентМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду01.03.2017.
Асистент приправник РМашински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникацијеУниверзитет у Новом Саду18.02.2015.
Асистент - стари називМоторна возила14.05.2012.
Асистент приправник РМеханизација и конструкционо машинствоФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називМоторна возилаФакултет техничких наука26.05.2009.
Асистент - стари називМоторна возилаФакултет техничких наука15.06.2005.
Асистент - стари називМоторна возилаФакултет техничких наука25.10.2001.
Асистент приправникМоторна возилаФакултет техничких наука24.06.1993.