Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer mašinstva (Dipl. inž. maš.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Mašinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Obezbeđivanje energije, pored očuvanja životne sredine, predstavlja, ne samo jedan od centralnih tekućih problema današnjeg sveta, već i suštinski faktor razvoja i opstanka civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Tomić dr Mladen
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 133007
Mehanika 122005
Mašinski materijali40318
Osnove računarstva00202
Hemija u mašinstvu20204
Tehnička fizika20204

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 233007
Mehanika 222005
Inženjerske grafičke komunikacije42209
Izborni predmet 100007
Izborni strani jezik20002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Mehanika 333007
Mašinski elementi44009
Otpornost materijala44009
Matematika 342008

Godina: 2, Semestar: Letnji

Osnovi termodinamike22005
Osnovi mehanike fluida21105
Sistemi automatskog upravljanja21014
Izborni predmet 200004
Izborni predmet 300005
Izborni predmet 400004

Godina: 3, Semestar: Zimski

Termodinamika33006
Mehanika fluida 132107
Termoenergetska postrojenja31105
Obnovljivi izvori energije32005
Inženjering energetskih sistema22004
Stručna praksa00033

Godina: 3, Semestar: Letnji

Osnovi procesne tehnike32015
Osnove prenosa toplote32017
Merenje i regulisanje22005
Strujne mašine42017
Pumpne i kompresorske stanice33006

Godina: 4, Semestar: Zimski

Grejanje, ventilacija i klimatizacija41218
Kotlovska postrojenja41218
Izborni predmet 500007
Izborni predmet 600004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 700007
Izborni predmet 800006
Izborni predmet 900007
Izborni predmet 1000006
Završni - diplomski rad00067