Predmet: Termoenergetska postrojenja (06 - M3302)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTermoenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Termodinamikadada
Mehanika fluida 1dane
Osposobljavanje studenata za rad u poslovima: projektovanja, eksploatacije, inženjeringa i konsaltinga iz oblasti termoenergetskih postrojenja na nivou osnovnog proračuna (baznog inženjeringa).
Osnovna znanja o termoenergetskim postrojenjima, detaljna znanja o procesima u termoenergetskim postrojenjima, kriterijumima za proračun kao i znanja proračuna svih procesa u termoenergetskim postrojenjima i režima njihovog rada na nivou baznog inženjeringa. Dimenzionisanje opreme termoenergetskih postrojenja na nivou baznog inženjeringa.
Opšti energetski okviri (Energija, energetski sistemi, TEP, Vrste TEP, načini prikazivanja TEP, struktura TEP. Elektroenergetski i toplotnoenergetski sistemi u Srbiji (Sistem EPS-a, Toplotnoenergetski sistemi u Beogradu i Novom Sadu). Prethodno definisanje TEP (Predviđanje potreba za energijom – uklapanje TEP u Privredni sistem – uklapanje TEP u energetski sistem – po energiji i po snazi – i uklapanje TEP u okolinu. Osnovni procesi u TEP (Proces sagorevanja, Proces prenosa toplote, Proces strujanja, Proces transformacije energije u TEP – sa parnim turbinama, sa gasnim turbinama sa hlađenjem i sa kombinovanim parnim i gasnim turbinama sa hlađenjem – Proces degradacije materijala i trošenja radnog veka, procena rizika od havarija). Osnovna oprema TEP (generatori pare, parne i gasne turbine, elektrooprema). Osnove tehnologije rada TEP (stacionarni – projektni i neproračunski režimi i nestacionarni – prelazni i premećajni režimi). Regulisanje TEP (Načini i efekti – prednosti i nedostaci). Pomoćni sistemi TEP (Rashladni sistem, Ekološki sistemi, Sistem dopreme goriva, Sistem otpreme šljake i pepela, sistem HPV-a, sistem pomoćne pare). Ekonomija rada TEP.
Predviđaju se sledeći metodi izvođenja nastave: - Verbalni matod, - Vizuelni metod, - praktični metod
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grković V. i Jovanović A.Termoenergetska postroje-nja – procesi i oprema2010FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada0.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jovanović dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Guteša Milana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Guteša Milana
Asistent-master

Računarske vežbe