Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Владан Живановић (E1 24/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:НУМЕРИЧКИ МОДЕЛ ЗА ДИНАМИЧКЕ ПРОЦЕСЕ ТРОФАЗНЕ КАВЕЗНЕ АСИНХРОНЕ МАШИНЕ
Тема (Eng):NUMERICAL MODEL FOR DYNAMIC PROCESSES OF THREE-PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MACHINE
Датум одбране:20.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Никола Биорац (ST 8/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно технолошко решење центра за технички преглед у Дринској улици, у Лозници
Тема (Eng):Conceptual technological solution of the technical inspection station in Drinska Street, Loznica
Датум одбране:18.06.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Наташа Стојнић (EM 20/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој фитнес апликације за праћење калоријске потрошње током различитих физичких активности
Тема (Eng):Development of a fitness application for calorie tracking during different physical activities
Датум одбране:14.06.2024. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланНемања Газивода
Доцент
 
Студент:Никола Живковић (MM 26/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Леан методологије у складишним системима
Тема (Eng):Application of Lean methodology in storage systems
Датум одбране:14.06.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДејан Моврин
Ванредни професор
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Рахела Месарош (AI 34/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа кадрова у сценама умирања и страдања у анимацији анимиране серије „Птица тркачица“
Тема (Eng):Analysis of frames in the scenes of dying and suffering in the animation of the animated series "The Road Runner Show"
Датум одбране:14.06.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторМилош Вујановић
Редовни професор
ЧланИвана Васиљевић
Доцент
 
Студент:Ђорђе Ђермановић (O2 3/2022)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој и функционисање геопортала у затвореној рачунарској мрежи на примеру геопортала ВГИ
Тема (Eng):Development and Functioning of Geoportal in a Closed Computer Network on the Example of the Geoportal of the MGI
Датум одбране:14.06.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланДејан Ђорђевић
Ванредни професор
 
Студент:Станислава Тодоровић (EE 108/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Електромеханичке карактеристике хибридних и електричних возила
Тема (Eng):Electromechanical characteristics of hybrid and electric vehicles
Датум одбране:14.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланБарбара Вујков
Асистент
 
Студент:Михајло Стојичић (GG 48/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа могућности детекције ОПИ применом електромагнетног локатора
Тема (Eng):Analysis of utility detection possibilities by using an electromagnetic locator
Датум одбране:14.06.2024. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникДушан Јовановић
Ванредни професор
МенторАлександар Ристић
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Маша Бобар (IT 21/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација веб апликације за подршку пословању туристичке агенције
Тема (Eng):Development and implementation of a web application to support the business of a travel agency
Датум одбране:14.06.2024. 10:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушанка Дакић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланМарина Јанковић
Доцент
 
Студент:Василије Деспотовић (PE 30/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Фотонапонска електрана са бифацијалним панелима на води за наводњавање
Тема (Eng):Floating PV system with bifacial modules for irrigation
Датум одбране:14.06.2024. 09:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланМирослав Кљајић
Ванредни професор
 
Студент:Борис Тарић (PE 26/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Савремени стринг инвертори за фотонапонске електране
Тема (Eng):Modern string inverters for photovoltaic power plants
Датум одбране:14.06.2024. 09:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланМирослав Кљајић
Ванредни професор
 
Студент:Слободан Пећанац (AU 30/2016)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Урбанистичко архитектонска студија простора пијаце са дечијим игралиштем и спортско рекреативним окружењем на Зеленом пољу у Зрењанину
Тема (Eng):Urban-architectural solution of the market area with children's playground and sports- recreational environment in Zeleni polje in Zrenjanin
Датум одбране:13.06.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланДијана Бркљач
Асистент са докторатом
 
Студент:Лука Вуканић (f1 27/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој „АР“ апликације за постављање дигиталног намештаја у физичко окружење корисника
Тема (Eng):Development of an AR application for integrating digital furniture into user’s physical surroundings
Датум одбране:13.06.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Бањанин
Доцент
МенторСтефан Ђурђевић
Доцент
ЧланАлександар Анђелковић
Ванредни професор
 
Студент:Марио Лазић (I2 31/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Повећање мотивације тимова у ИТ пројектима кроз примену гејмификације
Тема (Eng):Increasing the motivation of teams in IT projects through the application of Gamification
Датум одбране:13.06.2024. 08:00
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланПетар Врговић
Редовни професор
 
Студент:Данијел Чиндрак (II 41/2015)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНог СИСТЕМА У МЕТАЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Тема (Eng):DESIGN OF PRODUCTION SYSTEMS IN THE METAL INDUSTRY
Датум одбране:12.06.2024. 12:15
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланМитар Јоцановић
Редовни професор
 
Студент:Драган Брека (II 16/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЗНАЧАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНИРАЊА И РАЦИО АНАЛИЗЕ НА ПРИМЕРУ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА „ДИЈАМАНТ Д.О.О.“
Тема (Eng):IMPORTANCE OF BUSINESS PLANNING AND RATIO ANALYSIS ON AN EXAMPLE OF BUSINESS "DIAMANT D.O.O."
Датум одбране:11.06.2024. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторАндреа Иванишевић
Редовни професор
ЧланМиња Болесников
Доцент
 
Студент:Лука Божанић (IT 16/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интеграција ЦРМ функционалности у ЕРП систем: Анализа ефикасности и утицаја на пословне процесе
Тема (Eng):Integration of CRM functionality into ERP system: Analysis of efficiency and impact on business processes
Датум одбране:11.06.2024. 10:00
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланМилан Мирковић
Редовни професор
 
Студент:Марина Лисица (I2 14/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање процесом разрешавања рекламација купаца применом метода и техника менаџмента квалитетом
Тема (Eng):Managing the process of resolving customer complaints using quality management methods and techniques
Датум одбране:10.06.2024. 10:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникБранко Штрбац
Ванредни професор
МенторМилан Делић
Редовни професор
ЧланМарина Јанковић
Доцент
 
Студент:Милош Несторовић (AI 17/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пост-апокалиптично окружење и примена технике ПостПроцесс Волуме у 3Д видео игри
Тема (Eng):Post-Apocalyptic Environment Design and Applied PostProcess Volume in a 3D video game
Датум одбране:08.06.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор
МенторАна Перишић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањац
Доцент