Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Милана Срдић (GI 61/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Гриндометарска и оптичка анализа честица пигмента термохроматске боје
Тема (Eng):Grindometric and optical analysis of thermochromatic pigment particles
Датум одбране:30.08.2022. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Јован Николић (M3 12/2018)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:СОЛАРНЕ СУШАРЕ ЗА СУШЕЊЕ ШЉИВА
Тема (Eng):SOLAR DRYERS FOR DRYING PLUMS
Датум одбране:29.08.2022. 11:00
Место одбране:006B - Канцеларија
Комисија

ПредседникМирослав Кљајић
Ванредни професор
МенторДамир Ђаковић
Редовни професор
ЧланБојан Батинић
Ванредни професор
 
Студент:Драган Мајкић (IT 32/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употреба Jolie програмског језика за имплементацију хетерогеног микросервисног софтверског система
Тема (Eng):The use of Jolie programming language for the implementation of a heterogeneous microservice software system
Датум одбране:29.08.2022. 09:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникЂорђе Пржуљ
Ванредни професор
МенторВладимир Мандић
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Срђан Савић (SF 20/2017)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Имплементација клијентског дела веб апликације употребом Реацт-Боотстрап библиотеке
Тема (Eng):Implementation of the client part of the web application using the React-Bootstrap library
Датум одбране:15.07.2022. 14:30
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникЖељко Вуковић
Доцент
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент