Информације
Сајт Департмана: http://mechanics.ftn.uns.ac.rs/

Основни задатак овог департмана је реализација идеје да се непрекидни развој и достигнућа механике као фундаменталне инжењерске дисциплине уграде у образовање машинских инжењера који треба да решавају проблеме из реалног окружења у складу са потребама друштва. Департман организује основне и мастер студије за инжењере машинства  и докторске студије из области механике...
Одговорна лица
Недостаје слика

Цветићанин др Ливија
Редовни професор

 Директор департмана
Недостаје слика

Атанацковић Борбала

 Секретар департмана
Организационе јединице