Информације
Добро дошли на смер за техничку механику и дизајн који је пројектован да одговори на изазов инжењерства, а то је да претвара нова техничка откирћа у комерцијалну реалност кроз јасну примену акумулираног научног знања, практичног инжењерског искуства и вештине решавања проблема. Смер даје одличну припрему како за анализу и решавање најопштијих проблема са којима се машински инжењер среће у својој свакодневној пракси, тако и за наставак образовања до академског степена доктора наука....
Одговорна лица
Недостаје слика

Спасић др Драган
Редовни професор

 Шеф катедре
Недостаје слика

Берецки Армин
Асистент - др наука

 Секретар катедре
Механика је наука о кретању и деформацијама као последицама дејсва сила. Иако се састоји од аксиома, теорема, доказа, дефиниција, принципа, у срцу механике је учење како да се проблем постави и како да се реши. Механика се заправо састоји од проблема и решења....