Дефиниција механике
Механика је наука о кретању и деформацијама као последицама дејсва сила. Иако се састоји од аксиома, теорема, доказа, дефиниција, принципа, у срцу механике је учење како да се проблем постави и како да се реши. Механика се заправо састоји од проблема и решења.

Тренутно нема података