Смер за техничку механику и дизајн
Добро дошли на смер за техничку механику и дизајн који је пројектован да одговори на изазов инжењерства, а то је да претвара нова техничка откирћа у комерцијалну реалност кроз јасну примену акумулираног научног знања, практичног инжењерског искуства и вештине решавања проблема. Смер даје одличну припрему како за анализу и решавање најопштијих проблема са којима се машински инжењер среће у својој свакодневној пракси, тако и за наставак образовања до академског степена доктора наука.

Тренутно нема података