Научно-истраживачки рад


31.01.2013. - 00:00
Основне научне области које проучавају наставници и сарадници Департмана су механика, механика деформабилног тела и биомеханика. Унутар ових, релативно широких научних области, дошло је до специјализације, тако да се данас проучавају :

* динамика система са унилатералним ограничењима
* примене извода произвољног реалног реда у инжењерству и медицини
* стабилност и оптимизација еластичних тела,
* механика непрекидних средина и вискоеластичност,
* теорија судара и биомеханичка анализа повреда,
* варијациони принципи и управљање кретањем
* нелинеарне осцилације,
* нехолономна и неглатка механика
* реолошка својства хуманих ткива и ресторативних материјала
* динамика кретања људског тела
* биомеханика непрекидних средина.

За Департман за Техничку механику везује се изузетно велики број научних радова објављених у страним часописима као и висок ниво цитираности. Конкретни резултати могу се видети на http://mechanics.ftn.uns.ac.rs/publications/index.html. Део тих радова припада резултатима истраживања финансираних од стране покрајине, републике и међународних организација. Тренутно активни пројекти су:

* Вискоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова
* Механика нелинеарних и дисипативних система: савремени модели, анализа и примене
* Примена биомедицинског инжењерства у пре-клиничкој и клиничкој пракси
* Вишескалне методе и њихова примена у биомедицини
* Параметарски побудне осцилације: понашање, феномени и користи
* Сеизмички таласи у нехомогеним геолошким срединама са дисконтинуитетима

Техничка механика је увек била кључ технологије у будућности јер обухвата велики опсег компликованих проблема и као таква представља најважнији део базе за развој друштва.
Кроз реализацију студијских програма, научно-истраживачки рад и медјународну сарадњу Департман настоји да допринесе том развоју.