Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Тамара Антић (RA 215/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА ПРИКАЗ И УПОЗОРАВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Тема (Eng):Software package for monitoring and alerting on air quality in the working environment
Датум одбране:05.03.2024. 09:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторВладимир Димитриески
Ванредни професор
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Немања Мраовић (EM 12/2015)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детектор електромагнетног зрачења
Тема (Eng):Electromagnetic field EMF detector
Датум одбране:28.02.2024. 17:15
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторМарјан Урекар
Ванредни професор
ЧланСтефан Мирковић
Асистент-мастер
 
Студент:Милош Стојановић (EM 8/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање метал детектора
Тема (Eng):Designing a metal detector
Датум одбране:28.02.2024. 16:45
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторМарјан Урекар
Ванредни професор
ЧланСтефан Мирковић
Асистент-мастер
 
Студент:Страхиња Ћулибрк (EE 56/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предности и недостаци релеја за заштиту од кварова
Тема (Eng):Advantages and disadvantages of fault protection relays
Датум одбране:27.02.2024. 16:45
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Весна Драгићевић (EE 167/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Савремена заштита осигурачима
Тема (Eng):Contemporary fuse protection
Датум одбране:27.02.2024. 16:15
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Светозар Вулин (R2 28/2022)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Систем за праћење присуства на догађајима
Тема (Eng):System for monitoring participation in events
Датум одбране:26.02.2024. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникНикола Лубурић
Доцент
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Зоран Букорац (SW 40/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:AWS базирана апликација за онлајн продају књига
Тема (Eng):AWS based application for online books sales
Датум одбране:23.02.2024. 12:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Милан Говедарица (E2 102/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Компаративна анализа система за управљање садржајем
Тема (Eng):Comparative Analysis of Content Management Systems
Датум одбране:23.02.2024. 12:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторСтеван Гостојић
Редовни професор
ЧланМарко Савић
Доцент
 
Студент:Војислава Срдић (ST 49/2011)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИДЕНТИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЦИСТЕРНИ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Тема (Eng):IDENTIFICATION OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TANKS FOR THE TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIALS
Датум одбране:23.02.2024. 12:00
Место одбране:405 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордан Стојић
Редовни професор
МенторСиниша Сремац
Редовни професор
ЧланПавле Питка
Ванредни професор
 
Студент:Никола Влаховић (ZK 23/2017)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Тимска комуникација у кризи
Тема (Eng):Team communication in crisis
Датум одбране:23.02.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМирјана Лабан
Редовни професор
МенторМладен Печујлија
Редовни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Урош Поповић (RA 194/2016)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација и провера интеграционог процеса након промене модела МотионWисе система
Тема (Eng):Automation and verification of the integration process after changing the MotionWise system model
Датум одбране:23.02.2024. 08:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторБогдан Павковић
Ванредни професор
ЧланМарија Антић
Ванредни професор
 
Студент:Милица Митровић (E1 43/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Мерно-управљачки ПИД систем са једносмерним мотором
Тема (Eng):Measurement and Control PID System with DC Motor
Датум одбране:22.02.2024. 15:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникНебојша Пјевалица
Редовни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланЂорђе Новаковић
Доцент
 
Студент:Ана Мићић (E1 11/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Паментне бежичне комуникационе технологије у систему електричног возила
Тема (Eng):Smart wireless communication technologies in electric vehicle systems
Датум одбране:22.02.2024. 13:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Александра Стојаковић (EE 1/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Матлаб/Симулинк за моделовање фотонапонских електрана
Тема (Eng):APPLICATION OF MATLAB FOR MODELING OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
Датум одбране:22.02.2024. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Теа Милинковић (MH 2/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена НеРФ-а за локализацију и манипулацију објеката у радном простору робота
Тема (Eng):Application of NeRF for object localisation and manipulaiton in robot's workspace
Датум одбране:19.02.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланМилутин Николић
Ванредни професор
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:28.11.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент