Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Департман за архитектуру и урбанизам има модеран и отворен наставни план и програм, у јединству теорије и праксе, локалних утицаја и светских трендова, базиран на комбинацији архитектуре као уметности и као грађене средине од великог социјалног, економског, техничког, културног и развојног значаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Кркљеш др Милена
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика32017
Нацртна геометрија 122004
Конструкције, материјали и грађење41005
Елементи и склопови зграда 133005
Архитектонска анализа, функције и типологија 123005
Увод у архитектонски дизајн13004

Година: 1, Семестар: Летњи

Нацртна геометрија 222004
Уметност у контексту 120002
Елементи и склопови зграда 232004
Архитектонска анализа, функције и типологија 223005
Увод у историју архитектуре20002
Увод у архитектонско пројектовање12014
Слободоручно цртање12002
Архитектонске репрезентације 110204
Основе технологије извођења радова20003

Година: 2, Семестар: Зимски

Уметност у контексту 220002
Увод у урбанизам23005
Архитектонске технологије22004
Становање 123015
Архитектура и град средњег века20002
Механика22004
Архитектонске репрезентације 210305
Изборна позиција 112003

Година: 2, Семестар: Летњи

Уметност у контексту 320002
Архитектонска физика20114
Архитектура и град новог доба20002
Отпорност материјала22015
Становање 223015
Графички дизајн10203
Управљање пројектима и грађењем20003
Изборна позиција 232016

Година: 3, Семестар: Зимски

Архитектура, уметност и култура модерног доба 120002
Изборна позиција 300015
Конструкцијски системи21005
Оптимизационе и управљачке технологије у архитектонском пројектовању 122005
Изборна позиција 420013
Изборна позиција 5733010

Година: 3, Семестар: Летњи

Архитектура, уметност и култура модерног доба 220002
Развој регионалне архитектуре20002
Носеће конструкције 122006
Изборна позиција 644007
Изборна позиција 742207
Изборна позиција 820002
Изборна позиција 922004

Година: 4, Семестар: Зимски

Архитектура XXИ века20003
Визуелна уметност XXИ века20002
Носеће конструкције 211003
Градитељско наслеђе/обнова и заштита 122004
Изборна позиција 1020013
Изборна позиција 1153309
Стручна пракса00066

Година: 4, Семестар: Летњи

Градитељско наслеђе/обнова и заштита 222014
Изборна позиција 12740010
Изборна позиција 1300003
Изборна позиција 1400003
Дипломски рад - истраживачки рад00005
Дипломски рад - израда и одбрана00035