ванр. проф. др Мирјана Сладић Тодоров


Недостаје слика

др Мирјана Сладић Тодоров

Ванредни професор


Телефон021/485-2470
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Мирјана Сладић, рођена је 1980. у Сомбору где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду септембра 2006. године са темом дипломског - мастер рада из уже научне области Историја, наслеђе и заштита. Дипломирањем стиче звање инжењер архитектуре-мастер. Септембра 2007. године уписује мастер студије – Инструменти и методологије за изучавање градитељског наслеђа, конзервацију и валоризацију на Универзитету „Царло Бо“ у Урбину (Италија). По звршетку мастер студија стиче звање Оператор за конзервацију археолошког и архитектонског културног наслеђа. Докторске студије уписује и завршава на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Одбраном докторске дисертације октобра 2015. године стиче звање доктора техничких наука.

Од 2005. године активно учествује као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд и Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин. Након завршетка приправничког стажа у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин, успешно полаже стручни испит из области заштите споменика културе. Звање архитекте-конзерватора стекла је јула 2008. године. Од 2007. до 2010. године била је запослена као стручни сарадник у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин.

Након дипломирања ангажована је на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду у својству демонстратора од септембра 2006. године, а у периоду од 2011. до 2016. године у својству асистента у ужој научној области Историја, наслеђе и заштита. На Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду у ужој научној области Историја, наслеђе и заштита доцент је од марта 2016. године.

Бави се истарживањем градитељског наслеђа и његовом заштитом истражујући односе наслеђених структура и савременог обликовања кроз принципе и теорије рестаурације. Током протеклих година учесвовала је на више колективних изложби у Новом Саду и Риму. Аутор је већег броја наичних и стручних радова излаганих на националним и међународним конференцијама. Публиковала је више научних и стручних радова у националним зборницима и часописима. Фокус њеног истраживања је историја архитектуре и градитељско наслеђе, његово очување и ревитализација.

Ванредни професор
11.01.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент11.12.2022.10.01.2023.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент11.03.2022.10.12.2022.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент11.03.2021.10.03.2022.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент11.03.2016.10.03.2021.Катедра за архитектуру и урбанизам
Асистент са докторатом10.10.2015.01.02.2016.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Архитектонско наслеђе Сомбора са архитектонско-урбанистичком студијом реконструкције Нардодног позоришта и интерполацијом на простору његовог непосредног окружења

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2006

Настанак и трансформација управних зграда грађених од 1790 до 1941 године на територији Војводине

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2015

Dunđerski Castle-Čelarevo,Perservin The Past – Shaping The Future

Мастер рад

Архитектура

Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, Facolta di Scienze e Tecnologie

2009

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Сладић М., Тодоров М.: ТП6 Апартамент, изведени ентеријер приказан на међународној изложби - Интернатионал Арцхитецтуре еxхибитион „Мацро интериорс“, Галерија Центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, Београд; приказано у „Мацро интериорс“ Академска мисао, Београд; новембар 2015, стр. 48-49, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.**Сладић М., Тодоров М., Мишкељин И.: Wинерy ин Петроварадин, изведени ентеријер приказан на међународној изложби - Интернатионал Арцхитецтуре еxхибитион „Мацро интериорс“, Галерија Центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, Београд; приказано у „Мацро интериорс“ Академска мисао, Београд; новембар 2015, стр. 4-5, ИСБН 978-86-7466-579-4
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)**Атанацковић-Јеличић Ј., Царевић М., Ецет Д., Јањушевић Т., Којић Р., Костреш М., Мараш И., Мараш И., Мишкељин И., Радовић М., Сладић М., Тодоров М., Рапаић М.: Награда на међународном конкурсу: Откупна награда на отвореном, идејном, међународном конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења. Ауторски тим: Јелена Атанацковић Јеличић, Марина Царевић, Дејан Ецет, Тихомир Јањушевић, Радомир Којић, Милица Костреш, Игор Мараш, Ивана Мараш, Ивана Мишкељин, Миленко Радовић, Мирјана Сладић, Марко Тодоров, консултант Милан Рапајић. Састав жирија: Миленко Филиповић, дипл. правник, председник општине Срем. Карловци; Владимир Вишњић, дипл. правник, начелник Општинске управе Срем. Карловци; Весна Просеница, дипл. инж. арх., Удружење урбаниста Србије; Др Александар Јевтић, дипл. инж. грађ., Војвођанско дружење урбаниста; Мр Лазар Кузманов, дипл. инж.арх., Удружење архитеката Србије; Бранка Шекарић,историчар уметности,рзззск
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.**Сладић М., Куртовић-Фолић Н.: "Authorities" (2015.), Уметничка инсталација међународног значаја, приказана на међународној изложби "Мрежа, архитектура, медији и технологија", 14-19. март 2015. и објављена у међународној публикацији на енглеском језику: "Мрежа", Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр 65-66. ИСБН: 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Атанацковић-Јеличић Ј., Царевић М., Јањушевић Т., Којић Р., Костреш М., Мараш И., Мараш И., Мишкељин И., Радовић М., Сладић М., Тодоров М., Рапаић М.: Учешће на међународној изложби: "Сремски Карловци" (2013), изложен на "Мрежа, архитектура, медији итехнологија", међународна изложба. Каталог на енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 27-28. ИСБН 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.***Мараш И., Ецет Д., Атанацковић-Јеличић Ј., Којић Р., Костреш М., Мараш И., Мишкељин И., Сладић М., Тодоров М., Ткаченко С.: Учешће на међународној изложби: "Пиазза Диспонибиле" (2013), изложен на "Мрежа, архитектура, медији итехнологија", међународна изложба. Каталог на енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 29-30 ИСБН 978-86-7892-692-1
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаСладић М.: IMCHCV, Dunđerski Castle-Čelarevo, Case Study, ˮPerservin The Past – Shaping The Futureˮ, Ancona, Gabbiano Editoria e Comunicaz, 2012, str. 252-260, ISBN 8890534745
(М18) Уређивање научне монографије,тематског зборника, лексикографске или картографске публикације међународног значајаАтанацковић-Јеличић Ј., Тодоров М., Мишкељин И., Ецет Д., Сладић М., Мараш И.: Уређивање каталога међународне изложбе „Ендлесс Папер“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 06-24. јун 2013. године. Каталог изложбе на енглеском језику „Ендлесс Папер – еxхибитион цаталогуе“, доступно и на: хттп://архнс.цом/еп/ ИСБН-13: 978-86-7892-513-9., Нови Сад, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2013, ИСБН ИСБН 978-86-7892-513, УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 279358471
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Мишкељин И., Атанацковић-Јеличић Ј., Мараш И., Медић С., Сладић М., Радовић М.: Учешће на међународној изложби; „Ревитализација Петог павиљона у Бањи Русанда“, архитектонски пројекат (2017), приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2019. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава. Доступно на: хттп://кабинет505.фтн.унс.ац.рс/2018/излозбе/мапа_10/МАПА%2010%20-%20каталог%20изло%Ц5%БЕбе.пдф- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Мишкељин И., Цревар Н., Ножинић Р., Сладић М., Шолевић Т., Тодоров М.: Учешће на међународној изложби: Архитектонски пројекат Градске пијаце у Сомбору „Нова Пијаца 1“ (2016) приказано на међународној изложби „Мапа 10“, Галерија „Ђура Којић“, Нови Сад, 21. октобар – 21. новембар 2019. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом и селекционим одбором са члановима из 5 држава. Доступно на: хттп://кабинет505.фтн.унс.ац.рс/2018/излозбе/мапа_10/МАПА%2010%20-%20каталог%20изло%Ц5%БЕбе.пдф- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић М.: Using Photogrammetry and Laser Scanning for Monitoring of Architectural Heritage, 8. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, 22 Jun, 2017, pp. 264-268, ISBN 978-86-7672-302-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић М.: Impact of snow avalanches on cultural heritage, 2. Safety Engineering, Нови Сад: Висока школа струковних студија у Новом Саду, 5-7 Октобар, 2016, пп. 342-348, ИСБН 978-86-6211-106-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić M.: Landslides as a threat to the preservation of historical cities, 3. State and trends of civil and environmental engineering E-GTZ, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 2-4 Jun, 2016, ISBN 978-9958-628-18-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Атанацковић-Јеличић Ј., Царевић Томић М., Јањушевић Т., Којић Р., Костреш М., Мараш И., Мараш И., Мишкељин И., Радовић М., Сладић М., Тодоров М., Рапаић М.: Учешће на међународној изложби: "Сремски Карловци" (2013), изложен на "Мрежа, архитектура, медији итехнологија", међународна изложба. Каталог на енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 27-28. ИСБН 978-86-7892-692-1 - &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Мараш И., Ецет Д., Атанацковић-Јеличић Ј., Којић Р., Костреш М., Мараш И., Мишкељин И., Сладић М., Тодоров М., Ткаченко С.: Учешће на међународној изложби: "Пиазза Диспонибиле" (2013), изложен на "Мрежа, архитектура, медији итехнологија", међународна изложба. Каталог на енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 29-30 ИСБН 978-86-7892-692-1 - &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКуртовић-Фолић Н., Сладић М.: Strategy for Protection of Cultural Heritage Exposed to the Natural and Man-made Activity Disasters in Serbia, 2. Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Beograd: IAUS-ISOCARP, Belgrade, 22-25 Maj, 2013, pp. 990-1006, ISBN 978-86-80329-76-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић М.: Architectural materiality–the medium of the past and the present, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Techical Sciences, 21-23 Septembar, 2011, pp. 285-293, ISBN 978-86-7892-336-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић М.: Reconstruction and Revitalization of Dunđerski Castle, 1. Izložba: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, MSUV Novi Sad, Novi Sad, 8-26 Decembar, 2011, pp. 51-52, ISBN 978-86-7892-365-4
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаСладић М., Силађи М.: Архитектонско наслеђе Пастеровог завода у Новом Саду, у Споменица: 95 година Пастеровог завода у Новом Саду, Нови Сад, Пастеров завод, 2016, стр. 127-145, ИСБН 978-86-918883-1-2
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаСладић М., Куртовић-Фолић Н.: Optimization of administrative buildings function in the planning and designing process, in the function of sustainable development of Serbia у Тематском зборнику радова: Оптимизација архитектонског и урбанистичког у функцији одрживог развоја србије планирања и пројектовања (Ур. Нађа Куртовић-Фолић), Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014, стр. 393-418, ИСБН 978-86-7892-661-7
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаСладић М., Куртовић-Фолић Н., Кркљеш М.: Слојевитост проблема оптимизације архитектонског пројектовања, Нови Сад, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2017, стр. 3-28, ИСБН 978-86-7892-842-0
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаСладић М.: Алмашки крај - Архитектонско наслеђе Алмашког краја у Новом Саду - Траг(ом) грађанске архитектуре, Нови Сад, Прометеј, 2013, стр. 74-105, ИСБН 987-86-515-0870-0
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеСладић М., Силађи М.: Инструменти, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2016, ИСБН 9 788678 928192
(М53) Рад у научном часописуКуртовић-Фолић Н., Сладић М., Драганић А., Силађи М.: Градитељско наслеђе за почетнике, Гласник друштва конзерватора Србије, 2013, Но 37, пп. 38-42, ИССН 0350-9656
(М53) Рад у научном часописуСладић М.: Инструменти и методологија за изучавање, конзервацију и валоризацију културног наслеђа, Гласник друштва конзерватора Србије, 2009, Вол. 33, пп. 33-36, ИССН 0350-9656
(М53) Рад у научном часописуСладић М.: Народно позориште Сомбор, Гласник друштва конзерватора Србије, 2008, Вол. 32, пп. 126-130, ИССН 0350-9656
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДраганић А., Силађи М., Сладић М.: Интегративни приступ у урбаној обнови историјских језгара, 4. Савремена достигнућа у грађевинарству, Суботица: Грађвински факултет, 22 Април, 2016, пп. 837-846, ИСБН 978-86-80297-63-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСладић М.: Funkcija forme županijske zgrade u Somboru, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš: University of Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 141-149, ISBN 978-86-88601-06-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСладић М.: Улога управне зграде у развоју културне политике града на територији Војводине, 6. iNDiS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Techical Sciences, 28-30 Novembar, 2012, pp. 432-440, ISBN 978-86-7892-452-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСладић М.: Дворац Дунђерских - Челарево, Студија случаја, Пренамена дворца - проблеми, могућности и планови, 1. Дворци и летњиковци Војводине, Бечеј: Национална асоцијација за екотуризам "Екотуризам Србија", 29 Мај, 2009, пп. 151-159, ИСБН 978-86-913299-0-7
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСладић М.: Настанак и трансформација управних зграда грађених од 1790. до 1941. године на територији Војводине, Нови Сад, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорИсторија, наслеђе и заштитаУниверзитет у Новом Саду11.01.2023.
ДоцентИсторија, наслеђе и заштитаУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
АсистентИсторија, наслеђе и заштитаФакултет техничких наука28.02.2014.
АсистентИсторија, наслеђе и заштита28.02.2011.