Студијски програми (акредитација 2020)


20.04.2016. - 07:47 
Студијски програми који су предати за акредитацију (поновну акредитацију) 2019. и студијски програми који имају важећу акредитацију.


Анимација у инжењерству
Архитектура
Биомедицинско инжењерство
Чисте енергетске технологије
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури
Енергетика и процесна техника
Енергетика, електроника и телекомуникације
Геодезија и геоинформатика
Грађевинарство
Графичко инжењерство и дизајн
Индустријско инжењерство
Информациона безбедност
Информациони и аналитички инжењеринг
Информациони инжењеринг
Инжењерски менаџмент
Инжењерство информационих система
Инжењерство иновација
Инжењерство третмана и заштите вода
Инжењерство заштите на раду
Инжењерство заштите животне средине
Математика у техници (II годишњи)
Механизација и конструкционо машинство
Мехатроника
Мерење и регулација
Планирање и управљање регионалним развојем
Поштански саобраћај и телекомуникације
Примењено софтверско инжењерство
Производно машинство
Рачунарство и аутоматика
Саобраћај и транспорт
Сценска архитектура и дизајн
Сценска архитектура и техника
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Техничка механика и дизајн у техници
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Вештачка интелигенција и машинско учење