Докторске студије / Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент
Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ћосић др Илија
Проф. ЕмеритусТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Одабрана поглавља из индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента5210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 25210
Изборна позиција 352-410
Методе и технике научно истраживачког рада5212

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 45210
Изборна позиција 55210
Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација - Теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација - Техничка обрада и одбрана0010