Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер заштите животне средине (Маст.инж.зашт.жив.сред.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Радонић др Јелена
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Физичко хемијски принципи30200.006
Виши курс математике 121100.003
Практикум заштите животне средине30301.007
Изборни предмет 120-20-200.004
Стручна пракса00006.004
Изборни предмет 221-20-100.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Пројектовање система управљања заштитом животне средине20200.004
Изборни предмет 330-30-300.005
Пројектовање система и уређаја за третман отпадних токова 233000.005
Мастер рад - студијски истраживачки рад00070.0010
Мастер рад - израда и одбрана00005.008