ванр. проф. др Драган Адамовић


Недостаје слика

др Драган Адамовић

Ванредни професор


Телефон021/485-2541
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 011B

Драган Адамовић је завршио природно-математички смер гимназије Исидора Секулић у Новом Саду 1995 године. Исте године уписује Технолошки факултет у Новом Саду, који завршава 2003 године.Дипломски рад са темом:"Утицај јона прелазних метала на структуру и текстуру каолинит-илитне глине", одбранио је са оценом 10, на Катедри за Физичку хемију. Новембра 2005. године запослен је као асистент-приправник на Департману за Инжењерство заштите животне средине, Факултета техничких наука у Новом Саду. Као сарадник у настави изводи вежбе на предмету Анализа података о стању околине на катедри за ИЗЖС и на предметима Хемиграфија и Графичко окружење на катедри за Графичко инжењерство и дизајн, ФТН. Око 10 месеци радио као сарадник проф. др Милоша Тешића у области производње и примене биогаса. Најужа област интересовања је гасна хроматографија, односно детекција лако испарљивих органских компоненти у радној и животној средини. Последипломске студије АЦМСИ Универзитета у Новом Саду завршио је са просечном оценом 10,00. Магистарску тезу са темом : "Детекција и квантификација БТЕX једињења изнад отворених резервоара постројења за обраду отпадних вода Рафинерије нафте Нови Сад" Магистарску тезу одбранио је 2009. године.
Докторску дисертацију под називом:"Модел детекције бензена, толуена, етилбензена и ксилена у издувним гасовима моторних возила применом гасне хроматографије у функцији процене загађења амбијенталног ваздуха", одбранио је 09.01.2015. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, чиме је стекао титулу доктора техничких наука из УНО Инжењерство заштите животне средине.

Ванредни професор
10.07.2020.
НазивУ Установи
Утицај јона прелазних метала на структуру и текстуру каолинит илитне глине

Диплома

Физичко-хемијске науке

Технолошки факултет

2003

Детекција и квантификација БТЕX једињења изнад отворених резервоара постројења за прераду отпадних вода Рафинерије нафте Нови Сад

Магистратура

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Универзитет у Новом Саду

2009

Модел детекције бензена, толуена, етилбензена и ксилена у издувним гасовима моторних возила применом гасне хроматографије у функцији процене загађења амбијенталног ваздуха

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M.: BTEX in the Exhaust Emissions of Motor Vehicles, New York, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, 2013, str. 333-343, ISBN 978-1-4614-7587-3, UDK: DOI 10.1007/978-1-4614-7588-0
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKiurski J., Marić B., Adamović D., Mihailović A., Samardžić S., Oros I., Krstić J.: Register of hazardous materials in printing industry as a tool for sustainable development management, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 660-667, ISSN 1364-0321, UDK: doi:10.1016/j.rser.2011.08.030
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAdamović D., Dorić J., Vojinović Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Pap S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.:The emission of BTEX compounds during movement of passenger car in accordance with the NEDC, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 639, pp.339-349, ISSN 0048-9697
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Bežanović V., Radonić (Jakšić) J., Babić A., Šarić S., Adamović D., Turk Sekulić M.: Synthesis of highly-efficient functionalized biochars from fruit industry waste biomass for the removal of chromium and lead, Journal of Molecular Liquids, 2018, Vol 268, pp. 315-325, ISSN 0167-7322
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Kragulj Isakovski M., Kerkez Đ., Rapajić S., Adamović D.: Measurement of copper deposition by electrocoagulation/flotation from waste printing developer, Measurement, 2019, Vol. 131, pp. 288-299, ISSN 0263-2241
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Radonić (Jakšić) J., Trifunović S., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluation of the adsorption potential of eco-friendly activated carbon prepared from cherry kernels for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) from aqueous wastes, Journal of Environmental Management, 2016, Vol. 184, pp. 297-306, ISSN 0301-4797
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Adamović D.: Gaseous Hazardous and Emerging Substances in Urban Areas, 4. Towards a humane city, Novi Sad: DEPARTMENT FOR TRAFFIC ENGINEERING FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES UNIVERSITY OF NOVI SAD, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 33-38, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Novaković M., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Adamović D., Rajs V.: Determination of Nitrite in Surface water by Color Fiber Optic Sensor, 9. Eastern European Young Water Professionals Conference, Budimpešta: Budapest University of Technology and Economics, 24-27 Maj, 2017, pp. 146-151
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObrovski B., Mihajlović I., Bajić J., Vojinović-Miloradov M., Adamović D., Batinić B., Živanov M.: Measurement of free chlorine in swimming pool water by fibre optic sensor, 5. International Conference „Ecology of Urban Areas 2016“, Zrenjanin: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences "Mihajlo Pupin", 30 Septembar, 2016, pp. 133-138, ISBN 978-86-7672-291-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPap S., Boskovic N., Radonić (Jakšić) J., Adamović D., Sremački M., Paunovic O., Turk Sekulić M.: Kinetic and equilibrium studies of Cd2+ adsorption onto low-cost adsorbent prepared from plum kernels, 5. International Conference „Ecology of Urban Areas 2016“, Zrenjanin: UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES ”MIHAJLO PUPIN” ZRENJANIN, REPUBLIC OF SERBIA with partners POLITECHNICA UNIVERSITY, TIMISOARA, ROMANIA OBUDA UNIVERSITY, HUNGARY MOGILEV STATE UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES, BELARUS, 30 Septembar, 2016, pp. 143-150, ISBN 978-86-7672-291-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović (Majkić) S., Vojinović-Miloradov M.: VOC in municipal waste landfill, 7. ISWA World Congress, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Environmental Engineering, Serbian Solid Waste Association , 19-21 Septembar, 2016, pp. 1651-1657, ISBN 978-86-7892-837-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Kerkez Đ., Tričković J., Maletić S., Adamović D., Velimirović M.: The immobilization of copper from waste printing developer sludge, 22. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Segedin: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, Szeged, 10 Oktobar, 2016, pp. 270-273, ISBN 978-963-306-507-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Pap S., Obrovski B.: Cancer risk assessment of anatomy laboratory workers, 22. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Segedin: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, Szeged, 10 Oktobar, 2016, pp. 62-65, ISBN 978-963-306-507-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPap S., Kolaković S., Radonić (Jakšić) J., Adamović D., Vojinović-Miloradov M., Prica M., Turk Sekulić M.: Preparation, surface and porous characterization of eco-friendly activated carbon produced from apricot stones, 22. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Segedin: University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical, 10 Oktobar, 2016, pp. 247-250, ISBN 978-963-306-507-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Obrovski B.: Exposure to formaldehyde in anatomy laboratory, 11. Savjetovanje hemičara i tehnologija Republike Srpske, Teslić: University in Banjaluka, Faculty of Technology, 18-19 Novembar, 2016, pp. 611-617, ISBN 978-99938-54-67-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPap S., Dzolev N., Adamović D., Radonić (Jakšić) J., Ubavin D., Vujić G., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluating biosorption for ion species and organic matter removal from landfill leachate, 1. ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad: Serbian Solid Waste Association, 19-21 Septembar, 2016, pp. 1934-1944, ISBN 978-86-7892-837-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Miloradov M., Adamović (Majkić) S.: Optimal Working Regime of IC Engine from the Point of Emission Characteristics, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, Departmant of Production Engineering, 25-26 Septembar, 2015, pp. 207-210, ISBN 978-86-7892-722-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Tričković J., Kragulj Isakovski M., Maletić S., Adamović D.: The Combined Electrocoagulation/Flotation and Adsorption Processes for Organic Substances Regeneration of Waste Printing Developer, 21. Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, Szeged, 28 Septembar, 2015, pp. 83-86, ISBN 978-963-306-411-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović (Majkić) S.: Pollution from Meat Processing Factories, 21. Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, Szeged, 28 Septembar, 2015, pp. 79-82, ISBN 978-963-306-411-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S.: Urban Driving and Emission of Carcinogenic Substances, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 5-6 Novembar, 2015, pp. 433-437, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPrica M., Kovač P., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Maletić S., Adamović D.: Assessing the effects of nickel from printed graphic products waste on the soil after their disposal, 20. Conference Engineering of Environment Protection - TOP2014, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 10-12 Jun, 2014, pp. 411-416, ISBN 978-80-227-4174-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Rajić Lj., Tričković J., Adamović D., Maletić S.: The Electrocoagulation/Flotation Removal of Copper from the Waste Fountain Solution by using Electrodes of Iron and Aluminum, 20. 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 22 Septembar, 2014, pp. 106-109, ISBN 978-963-12-1161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPrica M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Novaković D., Adamović D., Maletić S.: The Printed Graphic Products Waste – A Potential Source of Metals at Landfills, 20. 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 22 Septembar, 2014, pp. 110-113, ISBN 978-963-12-1161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Mihajlović I.: Benzene Emission During NEDC, 20. 20th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 22 Septembar, 2014, pp. 102-105, ISBN 978-963-12-1161-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović D., Maletić S.: The Leaching of Zinc from Printed Graphic Product Waste, 7. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 13-14 Novembar, 2014, pp. 375-378, ISBN 978-86-7892-645-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPap S., Radonić (Jakšić) J., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Nakomčić-Smaragdakis B., Turk Sekulić M.: Kinetic and equilibrium studies of Pb2+ adsorption on low-cost adsorbent prepared from plum and apricot kernels shell, 20. Conference Engineering of Environment Protection - TOP2014, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 10-12 Jun, 2014, pp. 349-356, ISBN 978-80-227-4174-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Radonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Prica M., Đogo M., Turk Sekulić M.: Waste Water Management in the Meat Industry, 19. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology Bratislava, 11-13 Jun, 2013, pp. 1-6, ISBN 978-80-227-3955-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Radonić (Jakšić) J., Milovanović D., Kovačević S., Adamović D., Vojinović-Miloradov M., Vujić G.: Quantification of leachate pollution at landfill site near Novi Sad, Vojvodina region, 19. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, 11-13 Jun, 2013, pp. 47-52, ISBN 978-80-227-3955-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Dalmacija B., Rajić Lj., Adamović D.: Removal of Copper Ions Present in Waste Offset Printing Developer by Electrocoagulation–Electroflotation Process, 11. Seminar in Graphic Arts, Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology Department of Graphic Arts and Photophysics, 17-18 Jun, 2013, pp. 97-101
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Adamović D., Rajić Lj., Dalmacija B.: The Influence of Aluminum and Iron Electrodes on Deposition of Organic Substances from the Waste Developer By Electrocoagulation, 19. International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu Centar celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, 25-28 Jun, 2013, pp. 95-99, ISBN 978-86-7401-304-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPrica M., Adamović (Majkić) S., Dalmacija B., Rajić Lj., Adamović D.: Analysis of Kinetics Decontamination of the Waste Offset Developer by Using Elecrocoagulation, 19. International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu Centar celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, 25-28 Jun, 2013, pp. 101-105, ISBN 978-86-7401-304-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Mihajlović I., Pap S., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović (Majkić) S.: Application of adsorption process in the treatment of meat industry waste water, 19. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 23 Septembar, 2013, pp. 241-244, ISBN 978-963-315-141-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Rajić Lj., Dalmacija B., Tričković J., Adamović D., Novaković D.: Elecrocoagulation/Electro-Flotacion Removal of Turbidity from Industrial Waste Printing Developer, 19. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 23 Septembar, 2013, pp. 76-79, ISBN 978-963-315-141-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Kiurski J., Adamović (Majkić) S., Oros I., Krstić J., Kovačević I.: Waste management Assessment in Screen Printing, 18. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 26-28 Jun, 2012, pp. 7-12, ISBN 978-80-227-3723-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Milovanović D., Vojinović-Miloradov M., Kovačević S., Adamović D., Mirosavljević Z., Pap S.: Preliminary Results of the Cadastre of Meat Industry Polluters in Vojvodina Region, Serbia, 18. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 26-28 Jun, 2012, pp. 93-99, ISBN 978-80-227-3723-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Krajinović S., Adamović (Majkić) S.: BTEX in the exhaust emissions of motor vehicles, 1. Global Conference on Global Warming, Istanbul: Istanbul Technical University (ITU) / International Association for Hydrogen Energy, 8-12 Jul, 2012, pp. 1165-1171, ISBN ISBN 978-605-89885-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Krajinović S., Adamović D.: Environmental pollution by organic contaminants as the contributors of the global warming, 1. Global Conference on Global Warming, Istanbul: Istanbul Technical University (ITU) / International Association for Hydrogen Energy, 8-12 Jul, 2012, pp. 1172-1178
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDorić J., Raspopović N., Adamović D., Antonić Ž., Klinar I.: One method for measurement of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) in spark ignition engine , 3. International Congress Motor Vehicles and Motors, Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 7-9 Oktobar, 2010, pp. 192-199, ISBN 978-86-86663-91-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Adamović D., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Kiurski J., Milovanović D., Gobor Z.: Advanced wastewater treatment technologies, 18. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai, 24 Septembar, 2012, pp. 277-280
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Kiurski J., Milovanović D., Kovačević S., Đogo M., Mihailović A., Samardžić S.: VOCs in screen printing facilities, 11. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 15-20, ISBN 978-80.227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Adamović (Majkić) S., Oros I., Krstić J., Adamović D.: Formaldehyde in screen printing indoor, 17. Int. Symp. on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 19 Septembar, 2011, pp. 189-192, ISBN 978-963-315-066-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilovanović D., Đogo M., Miloradov M., Adamović D., Kovačević S., Vojinović-Miloradov M.: Cadastre of Polluters from the Meat Industry in Autonomous Province of Vojvodina, 11. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 289-294, ISBN 978-80-227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Vujić G., Dvornić A., Milovanović D., Adamović D., Lucian D.: Evaluation of leachate pollution of landfill site in AP Vojvodina, Serbia, 11. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava, 14-16 Jun, 2011, pp. 57-62, ISBN 978-80-227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Adamović D., Kiurski J., Prica M., Samardžić S., Mihailović A.: WASTE MINIMIZATION AND BEST MANAGEMENT PRACTICES IN PRINTING INDUSTRY, 10. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava: Slovak University of Technology , 15-17 Jun, 2010, pp. 191-198, ISBN 978-80-970438-0-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Vojinović-Miloradov M., Krstić J., Oros I., Adamović D., Kovačević I.: Chemical treatment of wastewater in printing industry, 16. International symposium on analytical and environmental problems, Segedin: SZAB, 28 Septembar, 2009, pp. 408-411, ISBN ISBN 978-963-482-975
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Kiurski J., Krstić J., Radin I., Đogo M.: Benzene in working environment , 1. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Bratislava: Slovak University of technology in Bratislava, 5-10 Jun, 2009, pp. 1-6, ISBN 978-80-227-3096-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Milovanović D., Mihajlović I., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović D.: Ozone determination in printing industry of Novi Sad , 1. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Bratislava: Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave, 5-10 Jun, 2009, pp. 249-254, ISBN 978-80-227-3096-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Đogo M., Kiurski J.: Determination of benzene in Oil Refinery , 3. THIRD INTERNATIONAL CONGRESS "ECOLOGY, HEALTH, WORK, SPORT”, Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 10-13 Septembar, 2009, pp. 30-32, ISBN 978-99955-619-2-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Adamović D., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Determination of ozone and BTEX in printing facility of Novi Sad, 16. International symposium on analytical and environmental problems, Segedin: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 1-4 Septembar, 2009, pp. 404-407, ISBN 978-963-482-975-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Adamović D., Đukić Z., Dvornić A.: Optimization of waste water treatment system in Refinery Novi Sad, 0. TOP 2009, engineering of environment protection, Bratislava: Slovak University of technology in Bratislava, 17-19 Jun, 2009, pp. 271-275, ISBN 978-80-227-3096-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Kiurski J., Milovanović D.: Detekcija i kvantifikacija BTEX tehnikom gasne hromatografije , 1. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Vršac: Planeta print, d.o.o. Beograd, Ruzveltova 10, 14-17 April, 2008, pp. 59-63, ISBN 13 978-86-82931-24-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Pavlović Ž., Vojinović-Miloradov M., Adamović D.: Environmental Aspects of Photopolymer printing Plate Application , 2. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Slovak Republic, 5-10 Jun, 2008, pp. 183-189, ISBN 978-80-227-2896-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Kiurski J., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Pavlović Ž.: Detection of BTEX in printing plant , 2. PSU-UNS International Conference on Bioscience: Food, Agriculture and Environment, Novi Sad: University of Novi Sad, Serbia, 22-24 Jun, 2008, pp. 297-300, ISBN 978-86-499-0171-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Pavlović Ž., Karlović I., Kiurski J., Vojinović-Miloradov M.: Gas chromatography detection of air polluted graphic indoor, 9. PHYSICAL CHEMISTRY, International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd: Society of Physical Chemists of Serbia, 24-26 Septembar, 2008, pp. 641-643, ISBN 978-86-82475-13-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D.: Fast detection of BTEX as the way of environmental protection, 13. International Conference "Engineering and Environment Protection", Bratislava: Slovak University og Technology in Bratislava, 26-28 Jun, 2007, pp. 387-393
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Adamović D., Milovanović D.: FAST DETECTION OF BTEX AS THE WAY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION , 13. International Conference "Engineering and Environment Protection", Bratislava: Bratislava, Proceedings, 26-28 Jun, 2007, pp. 387-393, ISBN 978-80-227-2693-1.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Milovanović D.: DETERMINATION OF AIR POLLUTION BY VOYAGER – MOBILE GC, PSU-UNS , 3. Internacional Conference on Engineering and Environment - ICEE, Phuket, 10-11 Maj, 2007, pp. 576-579
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D.: Determination of Air Pollution by Voyager – Mobile GC, 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE, Phuket, 10-11 Maj, 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Mihailović A., Adamović D.: Emissions of total volatile organic compounds during the digital printing process, 24. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, H-6720 Szeged, Dóm tér 7, Hungary, 8-9 Oktobar, 2018, pp. 65-68, ISBN 978-963-306-623-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Močević V., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović (Majkić) S., Pap S.: Engine carbon cleaning as the way of environmental protection, 24. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, H-6720 Szeged, Dóm tér 7, Hungary, 8-9 Oktobar, 2018, pp. 235-238, ISBN 978-963-306-623-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić K., Pap S., Novaković M., Turk Sekulić M., Adamović D., Radonić (Jakšić) J.: Removal of Heavy Metal Ions from Landfill Leachate by Phytoremediation Using Eichhornia crassipes, 10. Eastern European Young Water Professionals Conference, Zagreb: IWA the international water asociation, 7-12 Maj, 2018, pp. 427-433
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Šunjević M., Bežanović V., Adamović D., Rajs V.: MONITORING OF INORGANIC CHEMICAL PARAMETERS IN RIVER DANUBE, NOVI SAD, SERBIA , 23. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP), Szeged: University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, 9-10 Oktobar, 2017, pp. 265-268, ISBN 978-963-306-563-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Adamović D., Rajs V., Novaković M.: Determination of Nitrite in Surface water by Color Fiber Optic Sensor, 9. Eastern European Young Water Professionals Conference, Budimpešta: Budapest University of Technology and Economics, 24-27 Maj, 2017, pp. 146-151
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Prica M., Adamović D., Mihailović A., Dalmacija B., Maletić S., Beljin J.: The influence of electrode combinations on the kinetics removal of organic substances from the printing effluent, 23. International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP), Szeged: University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, H-6720 Szeged, Dóm tér 7, Hungary, 9-10 Oktobar, 2017, pp. 82-86, ISBN 978-963-306-563-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Pap S., Obrovski B.: Cities as pollution hotspots, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Department of traffic engineering, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 241-245, ISBN 978-86-7892-962-5
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуObrovski B., Mihajlović I., Bajić J., Vojinović-Miloradov M., Adamović D., Bežanović V., Rajs V.: Evaluation of river Danubecontamination by wastewater in Novi Sad, Serbia, 23. International Scientific Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Šamorin-Čilistov: Slovak University of Technology, 20-22 Septembar, 2017, pp. 45-45, ISBN 978-80-227-4731-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Obrovski B., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Benzene concentration levels in exhaust gas of experimental engine, 23. International Scientific Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Šamorin-Čilistov: Slovak University of Technology, 20-22 Septembar, 2017, pp. 1-1, ISBN 978-80-227-4731-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPap S., Radonić (Jakšić) J., Kolaković S., Adamović D., Vojinović-Miloradov M., Sremački M., Turk Sekulić M.: Preparation and chemical characterization of low cost activated carbon produced from plum krenels, 1. International Conference, State-of-the-art technologies: challenge for the research in Agricultural and Food Sciences, Beograd: Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia, 18-20 April, 2016, pp. 95-95, ISBN 978-86-7834-247-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Pap S.: Occupational exposure to formaldehyde, 22. International Scientific Conference –Engineering for Environment Protection-TOP 2016, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 7-9 Jun, 2016, pp. 9-9, ISBN 978-80-227-4568-0
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPap S., Radonić (Jakšić) J., Adamović D., Prica M., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Activated carbon from Prunus armeniaca biomass: Optimization of heavy metal removal, 17. 17th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC17), Inverness: Association of Chemistry and the Environment, 30-2 Novembar, 2016
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual toluene concentrations in exhaust gas waste stream, 21. TOP 2015-Engineering of environment protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 23-25 Jun, 2015, pp. 17-17, ISBN 978-80-227-4376-1
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPap S., Radonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M., Brborić M., Adamović D., Sremački M., Turk Sekulić M.: Chemical characterizations of the low-cost biosorbent prepared from cherry/sweet cherry kernels, 16. EMEC16 The 16th European Meeting on Environmental Chemistry, Torino: ACE - Association of Chemistry and the Environment, 30-3 Novembar, 2015, ISBN 978-88-941168-0-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPap S., Radonić (Jakšić) J., Živančev M., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Process development for the removal of heavy metal ion species from landfill leachate using plum kernels as a new adsorbent, 15. The 15th European Meeting on Environmental Chemistry, Brno: Brno University of Technology, 3-6 Decembar, 2014, pp. 73-73, ISBN 978-80-214-5073-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Radonić (Jakšić) J., Adamović (Majkić) S., Vojinović-Miloradov M., Pap S., Turk Sekulić M., Prica M.: Formaldehyde in ambient air of anatomy laboratory, 14. International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE), Barcelona: Division of Chemistry and the Environment (DCE) of the European Association of Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS); IEC, Institut d’Estrudis Catalans, 25-28 Jun, 2013, pp. 80-80, UDK: Zbornik na cd
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуRadonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Španik I., Sremački M., Vyviurska O., Adamović D., Nježić Z., Čepić Z., Brborić M.: Quality of meat processing industry wastewater in Vojvodina region, Serbia, 23. SETAC Europe, Glasgow, 12-16 Maj, 2013, pp. 147-147
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Radonić (Jakšić) J., Adamović (Majkić) S., Raspopović N.: Benzene in motor vehicle exhaust, 14. European Meeting on Environmental Chemistry (14th EMEC), Budva: Nacionalna biblioteka Crne Gore, 4-7 Decembar, 2013, pp. 81-82, ISBN 978-9940-9059-1-0
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Milovanović D., Spanik I., Dimkić M., Radonić (Jakšić) J., Adamović D.: Emerging substances in aquatic phase of landfill leachate, 6. SETAC World Congress, SETAC Europe 22nd Annual Meeting, Berlin, 20-24 Maj, 2012
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуStošić M., Živančev (Šenk) N., Okuka M., Adamović D., Milovanović D., Vojinović-Miloradov M., Kiurski J.: Pesticide detection in water and sediment, 6. Central European Congress on Food (CEFood), Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 23-26 Maj, 2012, pp. 228-228, ISBN 978-86-7994-028-5
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKiurski J., Adamović D., Oros I., Krstić J., Adamović (Majkić) S.: Ozone and volatile organic compounds as prominent pollutants of printing indoor, 21. SETAC Europe 21st Annual Meeting, Milano: Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe, 15-19 Maj, 2011, pp. 257-257
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Kiurski J., Adamović (Majkić) S., Turk Sekulić M.: Exposure to organic solvents in printing plants, 2. INDUSTRAIL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTHERN EUROPE, Kopaonik: Drustvo termicara Srbije, 21-25 Jun, 2010, pp. 38-39, ISBN 978-86-7877-022-7
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGrujić-Letić N., Vojinović-Miloradov M., Milić N., Turk Sekulić M., Mihajlović I., Adamović D.: Determination of Methylxanthines in the Danube River Samples by High Performance Liquid Chromatography, 2. Euroanalysis, Beograd, 11-15 Septembar, 2011
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Kiurski J.: Determination of VOC's in printing plants, 2. Industrijska energetika i zaštita životne sredine, IEEP, Zlatibor: Drustvo termicara Srbije, 22-26 Jun, 2010, pp. 47-47, ISBN 978-86-7877-012-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVojinović-Miloradov M., Kiurski J., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Fišl J., Adamović D., Kaišarević (Zorić) S., Vukavić T., Ristivojević A., Jevtić M.: Determining the Persistent Organic Pollutants in Abiotic and Biotic Matrix of Southern Bačka, 5. Naučno-stručni skup InterRegioSci, Novi Sad, 1 Januar, 2010, pp. 93-94
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKiurski J., Adamović D., Krstić J., Oros I., Adamović (Majkić) S., Mihailović A., Samardžić S.: The influence of formaldehyde on printing indoor, 12. Danube-Kris-Mures-Tisa Euroregion Conference on Food, Environment and Health, Novi Sad: Tehnološki fakultet Novi Sad, 14-15 Septembar, 2010, pp. 69-69, ISBN 978-86-80995-84-7
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Kiurski J., Đogo M., Adamović (Majkić) S., Vojinović-Miloradov M.: VOC emissions in offset printing plants, 11. 11th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC 11), Portorož: University of Nova Gorica in cooperation with European Association of Chemistry and the Environment., 8-11 Decembar, 2010, pp. 41-41, ISBN 978-961-6311-66-3
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKiurski J., Vojinović-Miloradov M., Krstić J., Oros I., Adamović D.: Detection and Influence of Formaldehyde in the Graphic Environment , 2. Symposium of Chemistry and Environment, Bar: Chemical Society of Montenegro, 16-19 Septembar, 2009, pp. 124-124
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Kiurski J., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Low VOC solvents as environmentally responsible choise, 1. The 10th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC10), Limoges, 21-24 Decembar, 2009, pp. 78-78
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Pavlović Ž., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Detection of BTEX in Printing House, 2. PSU-UNS International Conference on Bioscience: Food, Agriculture and Environment, Novi Sad: University of Novi Sad, 22-24 Jun, 2008, pp. 75-75
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKiurski J., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Adamović D., Milovanović D.: Risk Assessment of BTEX and Ozone in Printing Industry in Novi Sad , 9. European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC9), Girona: University of Girona, 3-6 Decembar, 2008, pp. 98-98
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Milovanović D.: DETERMINATION OF AIR POLLUTION BY VOYAGER MOBILE GC , 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE, Phuket: Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, 10-11 Maj, 2007, pp. 114-114
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Kuzmanović O.: Detection of VOC in the Oil Refinery Pancevo by Mobile Gas Chromatograph Voyager , 1. PSU-UNS Conference on BioScience: Food, Agriculture and the Environment, Hat-Yai: Prince of Songkla University, 8-16 Avgust, 2006, pp. 51-51, UDK: PFE02
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M.: DETERMINATION OF AIR POLLUTION AND VOC CONTAMINATION BY VOYAGER MOBILE GC , 7. European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC7), Brno: Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, 6-9 Decembar, 2006, pp. 226-226, UDK: Poster No 126
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTešić M., Igic S., Adamović D.: Proizvodnja energije - novi zadatak i izvor prihoda za poljoprivredu , Savremena poljoprivredna tehnika, 2006, Vol. 32, No 1-2, pp. 1-9, ISSN 0350-2953, UDK: 631
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual Toluene Concentrations in Exhaust Gas Waste Stream of Motor Vehicle, Applied Mechanics and Materials, 2016, Vol. 832, pp. 137-143, ISSN 1662-7482, UDK: doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.832.137
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKiurski J., Adamović D., Oros I., Krstić J., Adamović (Majkić) S., Vojinović-Miloradov M., Kovačević I.: Correlation between Ozone and Total VOCs in Printing Environment, Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 423-428, ISSN 1934-7375
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSamardžić S., Mihailović A., Kiurski J., Adamović (Majkić) S., Adamović D.: Noise Level Investigation in Printng Industry in Novi Sad, Serbia, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, Vol. 7, No 76, pp. 256-258, ISSN 1307-6884
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐogo M., Mirosavljević Z., Stošić M., Čepić Z., Živančev (Šenk) N., Milovanović D., Adamović D.: Meat industry wastewater management in Vojvodina region (Serbia) - current situation, Acta Technica Corviniensis, 2016, Vol. 9, No 3, pp. 31-36, ISSN 2067-3809
(М52) Рад у часопису националног значајаĐogo M., Kiurski J., Adamović D., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: HAZARDOUS AIR POLLUTANTS (HAPs) IN PRINTING FACILITY IN NOVI SAD, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 9, pp. 101-104, ISSN 1584-2665
(М52) Рад у часопису националног значајаĐukić Z., Kovačević S., Adamović D., Stanisavljević N.: Utilization of waste materials from biogass as energy-generated product in technological process?, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2009, pp. 358-361, ISSN 1584-2665
(М52) Рад у часопису националног значајаTešić M., Martinov M., Đatkov Đ., Adamović D.: Pravni i tehnički propisi za projektovanje, građenje i ekspoataciju biogas postrojenja, Revija agronomska saznanja, 2006, Vol. 16, No 5, pp. 4-7, ISSN 0354-2092, UDK: 63
(М53) Рад у научном часописуPap S., Turk Sekulić M., Adamović D.: Redukcija kontaminacije izlaznog otpadnog toka tekstilne industrije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, No 13, pp. 3204-3207, ISSN 0350-428X
(М53) Рад у научном часописуPap S., Bežanović V., Novaković M., Adamović D., Mihajlović I., Petrović (Đogo) M., Babić A., Šarić S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Adsorption of phosphate and organic matter from meat industry wastewater by activated carbons Norit SA2, Hydrodarco and Zeolite ZSM–5, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 4, pp. 97-106, ISSN 2067-3809
(М53) Рад у научном часописуПетровић (Ђого) М., Миросављевић З., Стошић М., Чепић З., Живанчев (Шенк) Н., Миловановић Д., Адамовић Д.: Меат индустрy wастеwатер манагемент ин Војводина регион (Сербиа) - цуррент ситуатион, Ацта Тецхница Цорвиниенсис, 2016, Вол. 9, Но 3, пп. 31-36, ИССН 2067-3809
(М53) Рад у научном часописуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Residual Toluene Concentrations in Exhaust Gas Waste Stream of Motor Vehicle, Applied Mechanics and Materials, 2016, Vol. 832, pp. 137-143, ISSN 1662-7482, UDK: doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.832.137
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović (Majkić) S., Novaković D., Adamović D., Pinćjer I., Đurđević S., Mihailović A.: Gravimetrijska analiza suspendovanih čestica u ambijentanom vazduhu digitalne štamparije, 15. 15. Međunarodna konferencija "Kontiniurano usavršavanje osnov unapređenja zaštite na radu", Kladovo: Savez zaštite na radu Srbije - IT, 18-22 Septembar, 2018, pp. 25-32, ISBN 978-86-919221-3-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Obrovski B., Pap S.: Benzen u radnoj i životnoj sredini, 14. Zaštita na radu – Put uspešnog poslovanja, Divčibare: Savez zaštite na radu Srbije, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 175-181, ISBN 978-86-919221-2-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPrica M., Adamović (Majkić) S., Novaković D., Pavlović Ž., Kašiković N., Dedijer S., Adamović D.: Mogućnost smanjenja otpada u grafičkoj industriji, 10. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, 1-3 April, 2014, pp. 117-121, ISBN 978-86-82931-61-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPrica M., Adamović (Majkić) S., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Adamović D., Novaković D., Karlović I.: Praćenje migracije metala iz otpadnog štampanog grafičkog materijala, 10. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, 1-3 April, 2014, pp. 122-126, ISBN 978-86-82931-61-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPrica M., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Pavlović Ž., Adamović D., Kašiković N.: Procena uticaja cinka iz otpadnih polimernih flekso štampanih grafičkih materijala na životnu sredinu nakon njihove dispozicije, 8. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Novi Sad, 19-20 Jun, 2014, pp. 175-178, ISBN 978-86-7892-616-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKiurski J., Adamović (Majkić) S., Oros I., Adamović D., Krstić J.: Total VOCs emissions from screen printing, 50. 50. Jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd: Srpsko hemijsko društvo, 14-15 Jun, 2012, pp. 116-119, ISBN 978-86-7132-049-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Turk Sekulić M., Kovačević S., Pap S., Šenk N., Živančev (Šenk) N., Čepić Z., Stošić M.: Tehnološki postupci prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije, 5. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 6-9 Septembar, 2012, pp. 125-130, ISBN 987-99955-789-3-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Adamović (Majkić) S.: Ekspozicija benzenu u radnom okruzenju Rafinerije Novi Sad, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita na radu u 21. veku - Teorija i praksa", Tara: Fakultet tehnickih nauka, Departman za inzenjerstvo zastite zivotne sredine i zastite na radu, 4-8 Oktobar, 2011, pp. 257-260, ISBN 978-86-87495-24-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниOros I., Krstić J., Kiurski J., Vojinović-Miloradov M., Adamović D.: Reciklaza sredstava za vlazenje u procesu ofset stampe , 1. Naučno-stručni skup Ecoist ’09, Kladovo: Univerzitet u Beogradu - Tehnicki fakultet u Boru, 31-2 Maj, 2009, pp. 112-116, ISBN 978-86-80987-69-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKrstić J., Oros I., Kiurski J., Vojinović-Miloradov M., Adamović D.: Mogucnosti iskoriscenja otpadnih stamparskih boja , 1. Naučno-stručni skup "Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine", Banja Luka: Institut zastite, ekologije i informatike, naucnoistrazivacki institut, 24-26 Jun, 2009, pp. 825-830, ISBN 978-99938-846-2-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Kiurski J., Milovanović D.: Detekcija i kvantifikacija BTEX tehnikom gasne hromatografije , 1. Međunarodna konferencija Otpadne vode i komunalni čvrsti otpad i opasni otpad i opasni otpad, Vršac: Udruzenje za tehnologiju vode i sanitarno inzenjerstvo, 14-17 April, 2008, pp. 59-63, ISBN 13978-86-82931-24-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M.: Brza detekcija kao pravi način zaštite životne sredine , 5. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Tara: Kaktus Print, 27-30 Maj, 2008, pp. 80-81, ISBN 978-86-7132-037-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: BTEX u vazduhu , 1. Ekološka odgovornost, opasne materije i hemikalije, bezbednost na radu i rizici, Igalo: Institut za bezbednost i humanizaciju rada, 19-21 Septembar, 2007, pp. 46-52
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Kuzmanović O.: Određivanje lako isparljivih polutanata (VOC) u vazduhu mobilnim gasnim hromatografom - Voyager , 9. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: FTN, Novi Sad, 15-16 Jun, 2006, pp. 135-136, ISBN 86-85211-96-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAdamović D., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Bašić Đ.: Određivanje koncentracionih nivoa opasnih materija u vazduhu Voyagerom , 1. Međunarodni stručni skup Opasne materije u životnoj sredini i radnoj okolini, Igalo: Institut za bezbednost i humanizaciju rada, HIB, 19-23 Septembar, 2006, pp. 53-59, ISBN Zbornik na CD
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAdamović (Majkić) S., Prica M., Adamović D., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Migracija olova iz omota bombona, 7. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine sa međunarodnim učešćem - EnviroChem, Palić: Srpsko hemijsko društvo, 9-12 Jun, 2015, pp. 250-251, ISBN 978-86-7132-058-0
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAdamović D., Vojinović-Miloradov M., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Emisija toluena u uslovima gradske vožnje, 7. Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine sa međunarodnim učešćem - EnviroChem, Palić: Srpsko hemijsko društvo, 9-12 Jun, 2015, pp. 69-70, ISBN 978-86-7132-058-0
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAdamović (Majkić) S., Prica M., Adamović D., Radonić (Jakšić) J.: Mogućnosti primene i efikasnost elektrokoagulacije u tretmanu otpadnog ofset razvijača, 6. 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013, sa međunarodnim učešćem, Vršac: Srpsko hemijsko društvo, 21-24 Maj, 2013, pp. 198-199, ISBN 978-86-7132-052-8
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAdamović D., Dorić J., Adamović (Majkić) S., Radonić (Jakšić) J., Prica M.: Aromatična jedinjenja u izduvnim gasovima motornih vozila Aromatic compounds in the exhaust of motor vehicles , 6. 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013, sa međunarodnim učešćem, Vršac: Srpsko hemijsko društvo, Beograd, Srbija, 21-24 Maj, 2013, pp. 158-159, ISBN 978-86-7132-052-8
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуVojinović-Miloradov M., Kiurski J., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Fišl J., Adamović D., Kaišarević (Zorić) S., Vukavić T., Ristivojević A., Jevtić M.: Određivanje perzistentnih organskih polutanata u abiotskom i biotskom matriksu Južne Bačke, 5. Scientific-Technical Meeting "InterRegioSci", Novi Sad, 28 April, 2010, pp. 93-94
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуVojinović-Miloradov M., Bašić Đ., Turk Sekulić M., Jakšić S., Fišl J., Adamović D., Kaišarević (Zorić) S., Vukavić T., Ristivojević A., Jevtić M.: Određivanje perzistentnih organskih polutanata u biotskom i abiotskom matriksu Južne Bačke, 3. Naučno-stručni skup "InterRegioSci 2008", Novi Sad, 15 April, 2008, pp. 91-92
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуVojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Adamović D., Holoubek I., Klanova J., Vukavić T.: Koncentracioni nivoi POP u biotskom i abiotskom matriksu, 1. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 8-11 Jun, 2006, pp. 66-67
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуVojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Holoubek I., Klanova J., Nedeljković B., Adamović D., Ristivojević A.: Sadržaj POP u gasnoj fazi u okolini Kragujevca, 1. Prva međunarodna konferencija ’06, Daljinsko grejanje i hlađenje – izazovi tranzicije, Novi Sad, 6-7 Maj, 2006, pp. 17-18, ISBN 86-85211-79-4
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаAdamović D.: Model detekcije benzena, toluena, etilbenzena i ksilena u izduvnim gasovima motornih vozila primenom gasne hromatografije u funkciji procene zagađenja ambijentalnog vazduha, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015
(М72) Одбрањен магистарски радAdamović D.: Detekcija i kvantifikacija BTEX jedinjenja iznad otvorenih rezervoara postrojenja za obradu otpadnih voda Rafinerije nafte u Novom Sadu, Magistarska teza , ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu, 2009
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду10.07.2020.
ДоцентИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду10.07.2015.
Асистент - стари називИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука26.11.2012.
Асистент приправникХемијски, физички и биолошки принципи у инжењерству заштите животне срединеФакултет техничких наука01.12.2005.