Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите на раду (Дипл. инж. зашт. на раду)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Адамовић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод и принципи заштите на раду3300.006
Хемијски феномени у инжењерству заштите на раду2020.006
Одабрана поглавља из физике 13030.006
Математика 13300.006
Електротехника, околина и заштита3120.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Енергија и окружење3300.005
Математика 23300.006
Основе механике3200.005
Хемијски принципи у инжењерству заштите на раду3030.008
Инжењерске графичке комуникације3210.006

Година: 2, Семестар: Зимски

Основе рачунарских технологија2030.006
Утицај зрачења на безбедност и здравље на раду3200.006
Статистичке методе2210.006
Физички и хемијски параметри радне средине2020.004
Превентивне мере у области безбедности и здравља на раду3300.006
Изборна позиција 12000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Алтернативна енергетика3300.006
Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине3120.006
Мониторинг радне и животне средине3030.006
Биохемијски и микробиолошки принципи3030.006
Изборна позиција 22000.002
Студија рада и ергономија2200.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Анализа података о стању радне средине3030.006
Увод у механику флуида2200.005
Увод у термодинамику2200.005
Мерење и контрола загађења3120.006
Заштита на раду при извођењу грађевинских објеката2200.006
Изборна позиција 32000.002

Година: 3, Семестар: Летњи

Заштита на раду у области управљања отпадом3030.006
Безбедност и заштита на раду са опремом за рад3030.006
Изборни предмет 12110.005
Изборни предмет 23300.007
Изборни предмет 42000.002
Процена ризика у области заштите на раду2020.004

Година: 4, Семестар: Зимски

Токсикологија3200.005
Изборни предмет 12200.004
Изборни предмет 22200.004
Изборни предмет 330-20-20.006
Изборни предмет 432-30-10.007
Стручна пракса0006.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Загађење ваздуха у радној средини3210.005
Изборни предмет 530-20-20.006
Практикум заштите на раду3200.005
Технолошки поступци ремедијације радне средине3200.004
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0005.006