проф. др Ђорђе Ђатков


Недостаје слика

др Ђорђе Ђатков

Редовни професор


Телефон0214852430
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 101

Од јануара 2007. године сарадник је на пројектима који се раде у оквиру катедре, а у периоду од маја 2008. до јула 2009. боравио је на Институту за пољопривредну технику, Техничког универзитета Минхен, у оквиру стипендије ДААД. Током овог боравка радио на пројектима у вези оцењивања ефикасности пољопривредних биогас постројења. Од јула 2010. изабран је у звање сарадник у настави на предметима ?атедре, а поред тога ради на пројектима и студијама у вези енергетског коришћења биомасе и биогаса. Од маја 2011. изабран је у звање асистента. Учествовао је у заснивању и покретању лабораторије за биогас 2012. године. Докторирао је септембра 2013. одбранивши тему Развој методе за оцену ефикасности рада пољопривредних биогас постројења применом фази логике и експертских система. Од априла 2014. изабран је у звање доцента и ангажован је као наставник на предметима ?атедре за инжењерство биосистема. Од јуна 2015. у оквиру Хумболдт стипендије за млађе истраживаче, годину дана борави на Техничком универзитету Хамбург, на Институту за енергетску економију и заштиту животне средине. Тема је била развој јефтиног решења за припрему жетвених остатака кукуруза као горива за сагоревање у малим котловима и пећима. Од априла 2019. изабран је у звање ванредног професора као наставник на предметима ?атедре за инжењерство биосистема. Од јануара 2021. постављен ја на функцију шефа ?атедре за инжењерство биосистема. Од почетка каријере учествовао је на бројним пројектима, а руководио неколико, у вези теме обновљивих извора енергије који се базирају на биомаси. До сада је био ментор једном кандидату за израду и одбрану докторске дисертације. Члан је међународног научног одбора конференција "Ацтуал Таскс он Агрицултурал Енгинееринг АТАЕ" и "Централ Еуропеан Биомасс Цонференце ЦЕБЦ", као и уређивачког одбора међународног научног часописа "Биомасс Цонверсион анд Биорефинерy". Члан је управног одбора стручног Удружења Биогас Србија.

Редовни професор
01.04.2024.
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.01.2021.Катедра за инжењерство биосистема
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.31.12.2020.Катедра за инжењерство биосистема
НазивУ Установи
Енергетско, економско и еколошко вредновање рада потенцијалног биогас постројења у ПК Митросрем, на фарми свиња у Великим Радинцима

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Развој методе за оцену ефикасности рада пољопривредних биогас постројења применом фази логике и експертских система

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBojić S., Martinov M., Brcanov D., Đatkov Đ., Georgijević M.: Location problem of lignocellulosic bioethanol plant - Case study of Serbia, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 172, pp. 971-979, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVišković M., Đatkov Đ., Martinov M.: Corn stover collection prior to biogas production – Evaluation of greenhouse gas emissions, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 199, pp. 383-390, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBojić S., Đatkov Đ., Brcanov D., Georgijević M., Martinov M.: Location allocation of solid biomass power plants: Case study of Vojvodina, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 26, pp. 769-775, ISSN 1364-0321
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиĐatkov Đ., Effenberger M., Martinov M.: Method for assessing and improving the efficiency of agricultural biogas plants based on fuzzy logic and expert systems, Applied Energy, 2014, No 134, pp. 163-175, ISSN 0306-2619
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGu J., Liu R., Cheng Y., Stanisavljević N., Li L., Đatkov Đ., Peng X., Wang X.: Anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge under mesophilic and thermophilic conditions: Focusing on synergistic effects on methane production, Bioresource Technology, 2020, Vol. 301, ISSN 0960-8524
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGavrić M., Martinov M., Bojić S., Đatkov Đ., Pavlovič M., Pavlović M.: Short- and long-term dynamic accuracies determination of satellite-based positioning devices using a specially designed testing facility, Computers and Electronics in Agriculture, 2011, No 76, pp. 297-305, ISSN 0168-1699
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĐatkov Đ., Effenberger M., Lehner A., Martinov M., Tešić M., Gronauer A.: New method for assessing the performance of agricultural biogas plants, Renewable Energy, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 104-112, ISSN 0960-1481
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĐatkov Đ., Martinov M., Kaltschmitt M.: Influencing parameters on mechanical–physical properties of pellet fuel made from corn harvest residues, Biomass and Bioenergy, 2018, Vol. 119, pp. 418-428, ISSN 0961-9534
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽeželj B., Maksimović R., Todorović T., Đatkov Đ.: Analysis of the Possibilities for Using Renewable Energy Sources in the Autonomous Province of Vojvodina, Sustainability, 2020, Vol. 12, No. 14, pp. 1-17, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMartinov M., Scarlat N., Đatkov Đ., Dallemand J., Višković M., Žeželj B.: Assessing sustainable biogas potentials - case study for Serbia, Biomass Conversion and Biorefinery, 2020, Vol. 10, No. 2, pp. 367-381, ISSN 2190-6815
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVišković M., Đatkov Đ., Martinov M.: Greenhouse gas emission savings of electricity generated from biogas produced from corn stover, Biomass Conversion and Biorefinery, 2021, ISSN 2190-6815
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M., Adamović D.: Air pollutants emissions from biomass combustion in the City of Novi Sad, Serbia, Biomass Conversion and Biorefinery, 2021, ISSN 2190-6815
(М23) Рад у међународном часописуĐatkov Đ., Nesterović A., Višković M., Martinov M., Kaltschmitt M.: Profitability of corn cob utilization as a fuel in small residential heating appliances, Thermal Science, 2021, Vol. 25, No. 4A, pp. 1-12, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Višković M.: Serbian Agriculture, Agricultural Engineering – Past and Future, AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2020, Vol. 51, No. 4, pp. 82-83, ISSN 0084-5841
(М23) Рад у међународном часописуMartinov M., Veselinov B., Bojić S., Đatkov Đ.: Investigation of maize cobs crushing – preparation for use as a fuel, Thermal Science, 2011, Vol. 15, No 1, pp. 235-243, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуGolub M., Martinov M., Bojić S., Višković M., Đatkov Đ., Dragutinović G., Dallemand J.: Investigation on Possibilities for Sustainable Provision of Corn Stover as an Energy Source: Case Study for Vojvodina., AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2016, Vol. 47, No 4, pp. 8-15, ISSN 0084-5841
(М23) Рад у међународном часописуGolub M, Bojic S, Djatkov Dj, Mickovic G, Martinov M. 2012. Corn Stover Harvesting for Renewable Energy and Residual Soil Effects. Agricultural mechanization in Asia, Africa, and Latin America 43(4): 72-79.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGolub, M, Martinov, M, Višković M, Djatkov Dj, Veselinov B, Bojic S. 2013. Harvestable and on-field remaining crop residues of wheat and soybean. In Proc. 41st International Symposium Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering, 301-312. Opatija, 19th-22nd February.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDjatkov Dj, Effenberger M, Martinov M. 2012. Development of a method for assessing the performance of agricultural biogas plants. In Proc. 40th International Symposium: Actual Tasks on Agricultural Engineering, 557-567. Opatija, Hrvatska, 21st-24th February.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниEffenberger M, Djatkov Dj. 2011. Monitoring and assessing the performance of agricultural biogas plants. In Proc. 39th International Symposium: Actual Tasks on Agricultural Engineering, 201-210. Opatija, Hrvatska, 22nd-25th February.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTešić, M, Đ. Đatkov, M. Effenberger und M. Martinov. 2009. Potenziale der Biogaspro-duktion in der serbischen Provinz Wojwodina und Grundlagen der Wirtschaftlichen Begründetheit. In Proc. International Scientific Conference: Biogas Science 2009 (science meets practice), 437-446. Erding, Deutschland, 2-4 Dezember.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐatkov, Đ., M. Effenberger, A. Lehner and A. Gronauer. 2009. Assessing the overall efficiency of Bavarian pilot biogas plants. In Proc. International Scientific Conference: Biogas Science 2009 (science meets practice), 707-716. Erding, Germany, 2-4 De-cember.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov, M., Đ. Đatkov, M. Tešić and M. Effenberger. 2009. Energy from biogas in Serbia – Case study Autonomous Province Vojvodina. In Proc. Fourth conference: Energy efficiency and agricultural engineering, 785-789. Rousse, 1-3 October.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDjatkov Dj, Viskovic M, Golub M, Bojic S, Martinov M. 2014. Potentials, opportunities and barriers for biogas production and utilization in Autonomous Province of Vojvodina. In Proc. 42nd International Symposium Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricul-tural Engineering, 415-425. Opatija, 25th-28th February.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVišković M., Martinov M., Đatkov Đ.: Sustainability of biogas production and utilisation – case studies., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2017, pp. 407-415, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov M, Golub M, Djatkov Dj, Bojic S, Veselinov B. 2012. Total and available yield of soybean residues. In Proc. 4th International Scientific and Expert Conference TEAM 2012 Technique, Education, Agriculture & Management, 307-310. Slavonski Brod, 17th-19th October.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTesic M., Martinov M. and Djatkov Dj. 2007. Future biogas plants in Vojvodina – energetic, environmental and economic assessment. In proc. 29. international Conference „CIGR“-Section IV: „rural elecricity and other Energy sources“. University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, 19-21 Juni.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐatkov Đ., Višković M., Golub M., Martinov M.: Corn cob pellets as a fuel in Serbia: opportunities and constraints., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2017, pp. 417-426, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHijazi O., Đatkov Đ., Effenberger M.: Calculating greenhouse gas mitigation from the utilization of biogas for combined heat-and-power production., 45. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 21-24 Februar, 2017, pp. 427-435, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov M., Košutić S., Đatkov Đ., Višković M.: Green energy and rural development – role of high education, 44. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 23-26 Februar, 2016, pp. 523-532, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐatkov Đ., Višković M., Rajčetić J., Golub M., Martinov M.: Investigation on possibilities of biomethane production from corn stover in Vojvodina, 43. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 24-27 Februar, 2015, pp. 635-644, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov M., Đatkov Đ., Bojić S., Golub M., Višković M.: Corn stover as a feedstock for production of advanced biofuels, 6. Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse: Angel Kanchev University of Ruse, 11-12 Novembar, 2015, pp. 588-598, ISBN 1311-9974
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐatkov Đ., Kiš (Kiss) F., Tešić M.: Energetic, Economic and Ecological Evaluation of Potential Biogas Plants on Big Pig and Cattle Farms in Vojvodina., 9. International Symposium "Young People and Multidisciplinary Research", Temišvar: MIRTON, 15-16 Novembar, 2007, pp. 128-132
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTešić M., Kiš F., Đatkov Đ.: Nutzung von Biodiesel in Serbien heute - Probleme und Aussichten (Korišćenje biodizela u Srbiji danas - problemi i izgledi), 1. Humboldt-Kolleg "Sciences, Engineering and Humanities for the Energy Word", Odessa, 27 Maj, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov M., Đatkov Đ., Golub M., Višković M.: Green energy and rural development - role of high education, 19. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Maribor, 18-21 Februar, 2013, pp. 46-51, ISBN 978-86-7892-485-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov M., Đatkov Đ., Višković M.: Potentials of crop residues as energy sources and feedstock, 47. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 5-7 March, 2019, pp. 359-368, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M.: Airborne emissions from agricultural biomass combustion in the City of Novi Sad, 48. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2-4 March, 2021, pp. 473-482, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMartinov M., Schulze Lammers P., Đatkov Đ., Višković M.: Study on Lignocellulosic Bioethanol Production in Serbia, 1. ASABE 2018 Annual International Meeting, Detroit, 29-1 July, 2018
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVasiljević S., Karagić Đ., Martinov M., Đatkov Đ., Pržulj N., Denčić S., Živanov D., Milošević B.: Potential of biogas production by using winter pea mixtures with triticale and oat, 1. EUCARPIA Cereal Section & ITMI Conference, Wernigerode, 29-4 Jun, 2014
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуTešić M., Đatkov Đ., Kiš (Kiss) F.: Aktuelle Fragen der Biogasnutzung (Biomassenutzung) als Energiequelle in Serbien, 1. Humboldt Conference, Beograd: Belgrade, Serbia: Humboldt-Kolleg Serbia, 28-30 Oktobar, 2010, pp. 58-58
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуTešić M., Kiš (Kiss) F., Đatkov Đ.: Produktionsmöglichkeiten von Biodieselrohstoffen und Nutzung von Biodiesel in der Region Wojwodina/Serbien, 1. International Humboldt Conference, Minsk: Minsk, Belorussia: Humboldt-Kolleg, 3-6 Jun, 2010, pp. 85-86
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуTesic M., Bukurov Masa, Djatkov Dj. and D. Adamovic. 2006. Potential Investments in Biogas Plants and their contribution to the reduction of contamination in Vojvodina. In proc. „CIGR“ - Worldcongress „Agriculture for the better world”. Bonn, Germany, 3-7 September.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVasiljević Sanja, Karagić Đ, Martinov M, Đatkov Đ, Pržulj N, Denčić S, Živanov D, Milošević B. 2014. Potential of biogas production by using winter pea mixtures with trit-icale and oat. In Proc. EUCARPIA Cereals Section – ITMI Joint Conference, Book of abstracts: Cereals for Food, Feed and Fuel – Challenge for Global Improvement, 347. Wernigerode, June 29th-4th July.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаЂатков Ђ., Мартинов М., Тешић М.: Метода за одлучивање о побољшању ефикасности генерисања енергије из обновљивих извора: примена за биогас постојења/ Ин: Проучавање и развој метода и анализа за одлучивање у сложеним техничко-технолошким системима у АП Војводини, Нови Сад, 2015, стр. 77-106, ИСБН 978-86-918969-0-4
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВеселинов Б., Мартинов М., Голуб М., Вишковић М., Бојић С., Ђатков Ђ.: Потенцијал жетвених остатака уљане репице у Србији, Пољопривредна техника, 2015, Вол. 40, Но 3, пп. 59-68, ИССН 0554-5587, УДК: 631 (059)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГолуб М., Ђатков Ђ., Бојић С., Вишковић М., Мартинов М.: Укупан и расположив принос жетвених остатака сунцокрета, Савремена пољопривредна техника, 2012, Вол. 38, Но 1, пп. 39-47, ИССН 0350-2953
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВишковић М., Голуб М., Ђатков Ђ., Бојић С., Мартинов М.: Укупан и расположив принос биљних остатака пшенице, сезона 2012, Савремена пољопривредна техника, 2012, Вол. 38, Но 3, пп. 267-276, ИССН 0350-2953, УДК: 631.559
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂатков Ђ., Голуб М., Бојић С., Мартинов М.: Супстрати за производњу биогаса у АП Војводини– карактеристике, трошкови и потенцијали, Савремена пољопривредна техника, 2011, Вол. 37, Но 2, пп. 193-202, ИССН 0350-2953, УДК: 631 (05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂатков Ђ., Јанић Т., Недић Д.: Енергетски и еколошки показатељи планираног биогас постројења на фарми свиња, Савремена пољопривредна техника, 2007, Вол. 33, Но 3-4, пп. 220-226, ИССН 0350-2953, УДК: 631(05)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаEffenberger M, Buschmann A, Schober J, Djatkov Dj. 2014. Webbasierte Schwachstellen-analyse an landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Landtechnik 69(2): 90-96.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂатков Ђ, Вишковић М, Голуб М, Бојић С, Мартинов М. 2013. Потенцијали и могућности коришћења кукурузовине као супстрата за производњу биогаса у АПВ Војводини. Сав-ремена пољопривредна техника 39(4): 245-252.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаТешић М, Кастори Р, Максимовић Ивана, Еффенбергер М, Ђатков Ђ, Путник-Делић Марина. 2012. Садржај биогених и других елемената у остатку после ферментације у биогас пос-тројењу. Ратарство и повртарство 49(3): 307-312.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГолуб М, Ђатков Ђ, Бојић С, Мартинов М. 2011. Укупан и расположив принос биљних остатака пшенице. Савремена пољопривредна техника 37(2): 185-192.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМартинов М, Вишковић М, Ђатков Ђ, Бојић С, Голуб М, Радусин М, Огризовић Б. 2011. Коришћење амбалаже пестицида као горива. Савремена пољопривредна техника 37(1): 105-115.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМартинов М., Тешић М., Веселинов Б., Ђатков Ђ., Бојић С.: Примена чврсте биомасе као горива у Немачкој – стање и перспективе, Савремена пољопривредна техника, 2010, Вол. 36, Но 2, пп. 157-166, ИССН 0350-2953
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМартинов М., Ђатков Ђ.: Чврста биомаса за грејање – оцена економичности, Савремена пољопривредна техника, 2010, Вол. 36, Но 4, пп. 382-386, ИССН 0350-2953
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐatkov, Đ., M. Effenberger, A. Lehner and A. Gronauer. 2009. Assessing the overall efficiency of biogas plants by means of Data Envelopment Analysis (DEA). Journal on processing and energy in agriculture 13(2): 139-142.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐatkov Đ.: Vergleich der Prozesseffizienz in Biogasanlagen: Anwendung der Data Envelopment Analysis (DEA), Landtechnik, 2010, Vol. 65, No 2, pp. 132-135, ISSN 0023-8082
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМартинов М, Бркић М, Јанић Т, Ђатков Ђ, Голуб М, Бојић С. 2011. Биомаса у Војводини – РЕС 2020. Савремена пољопривредна техника 37(2): 119-134.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐatkov Đ.: Data Envelopment Analysis for assessing the efficiency of biogas plants: capabilities and limitations, časopis Procesna Tehnika i Energetike u Poljoprivredi "PTEP", 2010, Vol. 14, No 3-4, pp. 49-53, ISSN 1450-5029
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаEffenberger, M., A. Lehner, Đ. Đatkov and A. Gronauer. 2009. Performance figures of Bavarian agricultural biogas plants. Contemporary Agricultural Engineering 35(4): 219-227.
(М52) Рад у часопису националног значајаВеселинов Б, Голуб М, Вишковић М, Бојић С, Ђатков Ђ, Мартинов М. 2012. Истраживање уку-пног и расположивог приноса жетвених остатака соје, 2011. и 2012. Савремена пољоприв-редна техника 38(3): 277-286.
(М52) Рад у часопису националног значајаТешић М., Мартинов М., Ђатков Ђ., Адамовић Д.: Правни и технички прописи за пројектовање, грађење и експоатацију биогас постројења, Ревија агрономска сазнања, 2006, Вол. 16, Но 5, пп. 4-7, ИССН 0354-2092, УДК: 63
(М52) Рад у часопису националног значајаТешић М., Ђатков Ђ.: Прописи за изградњу котлова на биомасу, Ревија агрономска сазнања, 2007, Вол. 5, пп. 3-6, ИССН 0354-2092, УДК: 63
(М52) Рад у часопису националног значајаМартинов М., Ђатков Ђ., Голуб М., Вишковић М.: Биометан у пољопривреди, Трактори и погонске машине, 2012, Вол. 17, Но 4, пп. 94-101, ИССН 0354-9496, УДК: 631.372
(М52) Рад у часопису националног значајаВишковић М., Ђатков Ђ., Голуб М., Хијази О., Еффенбергер М., Мартинов М.: Оцена емисије гасова с ефектом стаклене баште ланца снабдевања кукурузовине, Пољопривредна техника, 2015, Вол. 40, Но 3, пп. 89-98, ИССН 0554-5587, УДК: 631 (059)
(М53) Рад у научном часописуMartinov M., Đatkov Đ., Višković M.: Potentials of crops residues – A case study for the province Vojvodina, Die Bodenkultur: Journal of Land Management, Food and Environment, 2019, Vol. 70, No. 3, pp. 181-188, ISSN 0006-5471
(М53) Рад у научном часописуНестеровић А., Ђатков Ђ., Вишковић М.: Одрживост коришћења окласка кукуруза као горива у малим генераторима топлоте, Зборник радова Факултета техничких наука, 2019, Вол. 34, Но. 12, пп. 2337-2340, ИССН 0350-428X
(М53) Рад у научном часописуMartinov M, Djatkov Dj, Bojic S, Golub M, Viskovic M. 2014. Crop Residues Potentials and Drought Impact. Journal of Agricultural Machinery Science 10(1): 59-64.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниEffenberger M, Djatkov Dj, Ebertseder F, Kissel R. 2012. Bayerische Pilotbetriebe zur Bio-gasproduktion – Ergebnisse aus fünf Jahren Monitoring. In Proc. Landestechnische Jahrestagung: Energiewende und Landwirtschaft, 45-52. Bad Staffelstein, Deut-schland.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐatkov, Đ., M. Effenberger, A. Lehner und A. Gronauer. 2009. Untersuchungen zur Effizienz der Bayerischen Biogas-Pilotanlagen mittels Data Envelopment Analysis. In Proc. 18. Symposium BIOENERGIE – Festbrennstoffe, Biokraftstoffe, Biogas, 184-188. Kloster Banz, Bad Staffelstein, 19-20 November.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMartinov, M, Djatkov Dj, Golub M, Višković M. 2013. Green energy and rural development - role of high education. In Proc. XIX skup trendovi razvoja "Univerzitet na tržištu ..." - trend 2013, 46-51. Maribor, 18th-21st February.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМартинов М., Убавин Д., Ђатков Ђ., Вишковић М.: Оспособљавање студената за коришћење и цитирање литературе, 20. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник, 24-27 Фебруар, 2014, ИСБН 978-86-7892-594
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂатков Ђ., Киш (Кисс) Ф., Грубач С.: Могућност замене фосилних горива коришћењем стајњака за производњу биогаса на сточарској фарми, 1. Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе - ИЕЕП, Златибор: Београд, Србија: Удружење термичара Србије, 24-28 Јун, 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКиш (Кисс) Ф., Ђатков Ђ.: Допринос заштити животне средине коришћењем биодизела, 4. Регионална конференција “Животна средина за Европу“, Београд: Амбасадори животне средине и Привредна комора Србије, 4-5 Јун, 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТешић М., Ђатков Ђ., Киш (Кисс) Ф.: Еколошки и економски ефекти планираног биогас постројења на фарми свиња у Великим Радинцима, 13. Симпозијум термичара Србије, Соко Бања: Удружење термичара Србије, 16-19 Октобар, 2007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐatkov Đ., Kiš (Kiss) F., Tešić M.: Energetic, economical and ecological evaluation of potential biogas plants on big pig and cattle farms in Vojvodina, 4. International Symposium Young People and Multidisciplinary Research, Timisoara: Association for Multidisciplinary research of the west zone of Romania, 14-15 Novembar, 2002, pp. 128-132, ISBN 1843-6609
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуTešić M., Đatkov Đ., Kiš F.: Main problems with Usage of Biodiesel in Serbia today: Lack of Srategy for Usage and Production of Raw Materials. Glavni problemi u korišćenju biodizela u Srbiji danas: odsustvo strategije korišćenja i proizvodnja sirovina., 4. Četvrti naučno-stručni skup «InterRegioSci 2009», Novi Sad, 15-20 April, 2009
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуТешић М., Киш (Кисс) Ф., Ђатков Ђ.: Перспективе и дилеме о будућности производње биодизела у Србији, 5. Научно-струћни скуп "ИнтерРегиоСци", Нови Сад, 28 Април, 2010
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуТешић М., Ђатков Ђ., Киш (Кисс) Ф.: Оцењивање ефикасности рада биогас постројења, 5. Научно стручни скуп "ИнтерРегиоСци", Нови Сад, 28 Април, 2010
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуВасиљевић С., Карагић Ђ., Мартинов М., Михаиловић В., Микић А., Ђатков Ђ., Живанов Д., Милошевић Б.: Значај здружене сетве озимог сточног грашка са стрнинама у производњи квалитетне кабасте сточне хране и "зелене енергије", 13. Симпозијум о крмном биљу Србије „Стање и перспективе производње крмног биља у републици Србији“, Нови Сад: Пољопривредни факултет, Нови Сад, 21-22 Мај, 2015, пп. 31-32, ИСБН 978-86-7520-336-0
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРазвој методе за оцену ефикасности рада пољопривредних биогас постројења применом фази логике и експертских система
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуТешић, М, Ђ. Ђатков и Ф. Киш. 2009. Дефинисање потребних техничких и економских услова за ефикасну производњу биогаса. Ин Проц. Четврти научно-стручни скуп: ИнтерРегиоСци 2009, 36. Нови Сад, 21 априла.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнжењерство биосистемаУниверзитет у Новом Саду01.04.2024.
Ванредни професорИнжењерство биосистемаУниверзитет у Новом Саду01.04.2019.
ДоцентИнжењерство биосистемаУниверзитет у Новом Саду01.04.2014.
АсистентИнжењерство биосистемаФакултет техничких наука25.05.2011.
Сарадник у наставиИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука15.06.2010.
Сарадник у наставиИнжењерство биосистемаФакултет техничких наука27.12.2006.