Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Томић др Младен
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Конструисање процесних и топлотних апарата32100.006
Изборни предмет 130-30-300.006
Изборни предмет 232100.006
Изборни предмет 330-20-200.006
Изборни предмет 422000.004
Стручна пракса 100003.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 520-20-200.004
Изборни предмет 620200.004
Стручна пракса 200003.002
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада000120.0010
Израда и одбрана мастер рада00005.0010