Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


Студијске групе
Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Рачунарски управљачки системи
Примењене рачунарске науке и информатика

 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Видаковић др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математичка анализа 144009
Алгебра44009
Програмски језици и структуре података41309
Изборни страни језик 130003

Година: 1, Семестар: Летњи

Архитектура рачунара41309
Основи електротехнике44009
Физика40409
Изборни страни језик30003

Година: 2, Семестар: Зимски

Моделирање и симулација система42208
Логичко пројектовање рачунарских система 131206
Објектно оријентисано програмирање40318
Математичка анализа 244008

Година: 2, Семестар: Летњи

Оперативни системи41308
Системи аутоматског управљања42208
Вероватноћа и случајни процеси22005
Основи паралелног програмирања и софтверски алати30306
Изборна позиција А20003
 Документа