Мастер академске студије / Планирање и управљање регионалним развојем
Планирање и управљање регионалним развојем

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја (Маст. инж. урб. и рег. раз.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Урбанизам и регионални развој: Архитектура; Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент)


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Врачарић др Милица
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Одрживи регионални развој и стратегије Европске уније33001.006
Партиципативни процеси у урбаном и регионалном планирању22000.005
Економски и друштвени аспекти регионалног развоја30000.003
Савремене теорије, методе и технологије у урбаном планирању23000.006
Изборна позиција 122000.004
Изборна позиција 222000.004
Стручна пракса 100003.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Градови у транзицији - културолошки, друштвени и просторни аспекти23000.004
Изборна позиција 320-20-201.004
Стручна пракса 200003.002
Мастер рад - Студијски истраживачки рад000120.0010
Мастер рад - Израда и одбрана00005.0010