Предмет: Градови у транзицији - културолошки, друштвени и просторни аспекти (19 - RPR195)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

У оквиру предмета, студенти ће се стећи знања о савременим теоријским и методолошким поставкама истраживања процеса трансформације градова у транзиционом периоду, са циљем сагледавања утицаја социо-просторног реструктурирања на културолошке и друштвене функције урбане средине. Теме релевантне за проучавање овог процеса биће представљене кроз студије случајева, уз критичку анализу узрока и оцену и/или пројекцију његових позитивних и негативних ефеката. Основни циљ предмета је да омогући разумевање међузависности друштвено-економске транзиције и урбаног развоја, узевши у обзир културолошке, друштвене и просторне промене и њихове импликације на урбане процесе. Овакав приступ омогућио би дефинисање адекватног методолошког и практичног оквира за планирање и управљање процесима урбаних трансформација.
Студенти ће бити оспособљени да критички приступају анализи узрока и последица транзиционих процеса у контексту културолошких, друштвених и просторних промена на нивоу града. Они ће такође стећи и теоријске и практичне компетенције које су од значаја за успостављање интердисциплинарног модела континуалне и активне сарадње приликом дефинисања критеријума и смерница за дугорочно планирање и успешно спровођење социо-просторних трансформација градова у условима транзиције.
- Процеси трансформације градова у транзицији – регионални контекст; Процеси трансформације капиталистичких градова; Од социјалистичког до постсоцијалистичког града – улога транзиције; Културолошке функције града и њихов значај; Транзиција као подстицај за унапређење урбане културе; Друштвени аспект транзионих процеса – критичка анализа; Континуитет и промене у урбаном развоју – утицај транзиције; Студије случаја.
Метода критичке анализе; Илустративно-демонстративна метода; Метода синтезе усвојених знања; Интеракција између учесника у наставном процесу.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Zukin S.The Culture of Cities1995Blackwell Publishing, Oxford, VictoriaЕнглески
Hamilton I., Dimitrovska Andrews K., Pichler Milanovic N. (eds.)Transformation of Cities in Central and Eastern Europe – Towards Globalization2005United Nations University Press, Tokyo, New York, ParisЕнглески
Landry C.The Creative City – A Toolkit for Urban Innovators, 2nd edition2008Earthscan, London, SterlingЕнглески
Blau E., Rupnik I.Project Zagreb – Transitions as Condition, Strategy, Practice2007Actar, BarcelonaЕнглески
Le Gates R.T., Stout F. (eds.)The City Reader, 5th edition2011Routledge, London, New YorkЕнглески
Tasleem S. (ed.)Cities in Transition: Transforming the Global Built Environment2005Open House Press, CheshireЕнглески
Петровић, М.Трансформација градова - ка деполитизацији урбаног питања2009Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет у БеоградСрпски језик
Andrusz, G., Harloe, M., Szelenyi, I. (Eds.)Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies1996Blackweel Publishers, Oxford, CambridgeЕнглески
Czepczynski, M.Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities (Re-Materialising Cultural Geography)2008Ashgate Publishing Company, BurlingtonЕнглески
Велев, Ј.Градски центри у процесу транзиције2012Задужбина Андрејевић, БеоградСрпски језик
Ваништа-Лазаревић, Е.Обнова градова у новом миленијуму2003Classic map studio,БеоградСрпски језик
Вукотић, В., ет.ал.Глобализација и транзиција2001Центар за економска истраживања Института друштвених наука, БеоградСрпски језик
Милојевић, Б.Градови у промјенама – урбане форме, трансформације, утицаји2015Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања ЛукаСрпски језик
Giffinger, R. (ed.)Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation2005Road, BratislavaЕнглески
Bannister, J., Gibb, K., Paddison, R. (ed.)Urban Studies, Volume 47, Number 1-122008Urban Studies Journal Ltd., RoutledgeЕнглески
Елин, Н.Постмодерни урбанизам2002Орион арт, БеоградСрпски језик
Група аутораОптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији  одрживог развоја Србије : тематски зборник радова2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
French, H.New Urban Housing2006Yale University Press, New HavenЕнглески
Бајић Брковић, М. (ур.)Одрживост и град1999Архитектонски факултет, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Недучин др Дејана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Меденица-Тодоровић Ранка
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе