Мастер академске студије / Планирање и управљање регионалним развојем
Планирање и управљање регионалним развојем

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја (Маст. инж. урб. и рег. раз.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Урбанизам и регионални развој: Архитектура; Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент)


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Планирање и управљање регионалним развојем (претходно акредитован као Регионалне политике и развој) је студијски програм на мастер  академским студијама, развијен на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду као мултидисциплинарни програм који се бави економским, друштвеним, архитектонским, урбанистичким и управљачким аспектима одрживог регионалног развоја. Осмишљен је да се надовеже на различите програме основних и дипломских академских студија, како Факултета техничких наука тако и целог Универзитета, а истовремено је намењен и особама запосленим у различитим градским, покрајинским и републичким институцијама које се баве просторним планирањем, управљањем и развојем региона....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Врачарић др Милица
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Одрживи регионални развој и стратегије Европске уније330016
Партиципативни процеси у урбаном и регионалном планирању220005
Економски и друштвени аспекти регионалног развоја300003
Савремене теорије, методе и технологије у урбаном планирању230006
Изборна позиција 1220004
Изборна позиција 2220004
Стручна пракса 1000032

Година: 1, Семестар: Летњи

Градови у транзицији - културолошки, друштвени и просторни аспекти230004
Изборна позиција 3220014
Стручна пракса 2000032
Мастер рад - Студијски истраживачки рад00012010
Мастер рад - Израда и одбрана0000510