Мастер академске студије / Планирање и управљање регионалним развојем
Планирање и управљање регионалним развојем

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја (Маст. инж. урб. и рег. раз.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Урбанизам и регионални развој: Техничке науке; Економске науке


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Планирање и управљање регионалним развојем (претходно акредитован као Регионалне политике и развој) је студијски програм на мастер  академским студијама, развијен на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду као мултидисциплинарни програм који се бави економским, друштвеним, архитектонским, урбанистичким и управљачким аспектима одрживог регионалног развоја. Осмишљен је да се надовеже на различите програме основних и дипломских академских студија, како Факултета техничких наука тако и целог Универзитета, а истовремено је намењен и особама запосленим у различитим градским, покрајинским и републичким институцијама које се баве просторним планирањем, управљањем и развојем региона....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Врачарић др Милица
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Одрживи регионални развој и стратегије Европске уније33001.005
Стратешко управљање у урбаном планирању22000.004
Маркетинг и стратегије регионалног развоја20000.003
Економија регионалног развоја20000.002
Регионални развој - окружење и процеси партиципације22002.005
Предузетништво, иновација, региони знања - улога универзитета22001.005
Изборни предмет 120-20-200.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Савремене теорије, методе и технологије у урбаном планирању33001.006
Изборни предмет 221000.005
Стручна пракса - мастер00003.003
Студијски истраживачки рад00090.009
Мастер рад00008.008