Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Кркљеш др Милена
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика32016
Нацртна геометрија 122004
Конструкције, материјали и грађење30014
Елементи и склопови зграда 133006
Архитектонска анализа, функције и типологија 122015
Увод у архитектонски дизајн 113015

Година: 1, Семестар: Летњи

Нацртна геометрија 222004
Елементи и склопови зграда 231026
Архитектонска анализа, функције и типологија 222015
Социологија и економија грађене средине40004
Увод у историју архитектуре20002
Увод у архитектонски дизајн 212013
Изборна позиција 112206

Година: 2, Семестар: Зимски

Урбана/рурална анализа и морфологија 123005
Архитектонске технологије 122004
Становање 123016
Архитектура и град средњег века20003
Механика22004
Изборна позиција 210204
Изборна позиција 300004

Година: 2, Семестар: Летњи

Архитектонске технологије 232015
Архитектонска физика20114
Архитектура и град новог доба20002
Отпорност материјала22015
Урбана/рурална анализа и морфологија 222015
Становање 224006
Историја уметности и културе 120003

Година: 3, Семестар: Зимски

Теорија конструкција и конструкцијски системи42026
Урбанистичко пројектовање 113015
Архитектонско пројектовање 114005
Историја уметности и културе 220002
Екологија грађене средине20013
Пројектовање ентеријера 113005
Изборна позиција 400004

Година: 3, Семестар: Летњи

Развој регионалне архитектуре20003
Носеће конструкције 122004
Архитектонско пројектовање 222025
Урбанистичко пројектовање 223015
Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, убанизам и дизајн23016
Изборни предмет 1 - Архитектура и урбанизам00002
Изборна позиција 500005

Година: 4, Семестар: Зимски

Савремена архитектура 140004
Урбанистичко пројектовање 313015
Носеће конструкције 211002
Архитектонско пројектовање 314015
Градитељско наслеђе/обнова и заштита 122004
Стручна пракса00033
Изборни предмет 2 - Архитектура и урбанизам20002
Изборна позиција 600005

Година: 4, Семестар: Летњи

Градитељско наслеђе/обнова и заштита 222014
Управљање пројектима и грађењем 111002
Синтезни пројекат23015
Пројектовање ентеријера 212003
Изборна позиција 721004
Изборна позиција 812015
Дипломски рад00047
 Документа