Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Никола Зорић (ST 3/2014)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Показатељи перформанси система интермодалног транспорта
Тема (Eng):Performance Indicators of Intermodal Transport System
Датум одбране:11.10.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Александар Граховац (e1 53/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Паралелизација ДФА алгоритма за обуку дубоких неуронских мрежа
Тема (Eng):Parallelisation of DFA Algorithm for Deep Neural Network Training
Датум одбране:04.10.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторСтаниша Даутовић
Ванредни професор
ЧланЗоран Овцин
Доцент
 
Студент:Тијана Терзић (E1 23/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прорачун несиметричних токова снага дистрибутивних мрежа са дистрибутивним генераторима заснованим на уреĎајима енергетске електронике
Тема (Eng):CALCULATION OF UNBALANCED POWER FLOW OF DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATORS BASED ON POWER ELECTRONIC DEVICES
Датум одбране:04.10.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНикола Војновић
Доцент
МенторЛука Стрезоски
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Милутин Ћировић (EE 170/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа перформанси дистрибуиране алокације ресурса у ЛТЕ-В2X Моде 4
Тема (Eng):Performance analysis of distributed resource allocation in LTE-V2X Mode 4
Датум одбране:03.10.2022. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Доцент
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Асистент са докторатом
 
Студент:Аница Јосиповић (ST 1/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ НАПРЕДНИХ СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЗАЧА
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ADVANCED DRIVER TRAINING SYSTEMS
Датум одбране:03.10.2022. 09:00
Место одбране:211 - Кабинет
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Алексеј Товиловић (EE 103/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација методе сумирања струја и корекције напона у програмском језику ФОРТРАН
Тема (Eng):Backward-forward sweep load flow implementation in Fortran
Датум одбране:30.09.2022. 15:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Доцент
МенторНикола Војновић
Доцент
ЧланМарко Обренић
Доцент
 
Студент:Андреа Павловић (EE 38/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Два алогритма за прорачун токова снага радијалних дистрибутивних мрежа
Тема (Eng):Two algorithms for the power flow calculation of radial distribution networks
Датум одбране:30.09.2022. 15:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСтеван Цветићанин
Доцент
МенторНикола Војновић
Доцент
ЧланМарко Обренић
Доцент
 
Студент:Огњен Шумаруна (O2 16/2021)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Интеграција опенБИМ стандарда у геопросторни домен за развој 3Д геопортала
Тема (Eng):Integration of the openBIM standards into a geospatial domain for the development of 3D geoportals
Датум одбране:30.09.2022. 14:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланВесна Стојаковић
Редовни професор
 
Студент:Александар Николов (ST 59/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контејнерске бродарске алијансе
Тема (Eng):Container shipping alliance
Датум одбране:30.09.2022. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јована Матковић (MH 12/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Електронско оптерећење за испитивање извора напајања помоћу HIL уређаја
Тема (Eng):DC load interface for testing power supplies using Hardware-in-Loop device
Датум одбране:30.09.2022. 13:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторМиодраг Бркић
Доцент
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Алекса Пауновић (F2 4/2020)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:КРЕИРАЊЕ ЕДУКАТИВНЕ АНИМАЦИЈЕ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ПРОШИРЕНЕ РЕАЛНОСТИ НА WЕБ ПЛАТФОРМИ
Тема (Eng):CREATION OF EDUCATIONAL ANIMATION USING AUGMENTED REALITY ON THE WEB PLATFORM
Датум одбране:30.09.2022. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторРатко Обрадовић
Редовни професор
ЧланНенад Кузмановић
Асистент из уметничког поља
 
Студент:Милица Оцић (GI 27/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ефективно оглашавање пропагандне акције „Ћутњом се шири“
Тема (Eng):Effective advertising of the "Ćutnjom se širi" campaign
Датум одбране:30.09.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтефан Ђурђевић
Доцент
МенторУрош Недељковић
Редовни професор из поља уметности
ЧланИван Пинћјер
Доцент
 
Студент:Нина Јовановић (GI 48/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена фотоманипулације у дизајну корисничког интерфејса
Тема (Eng):Application of photo manipulation in user interface design
Датум одбране:30.09.2022. 11:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Ванредни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Горан Милош (II 28/2017)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ „АПАТИНСКА ПИВАРА-ДЦ“ НОВИ САД
Тема (Eng):The proposed measures for suggestions on improving the warehouse labor in the organization “Apatinska pivara - DC” Novi Sad
Датум одбране:30.09.2022. 11:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Ванредни професор
ЧланВијолета Врховац
Асистент-мастер
 
Студент:Стефан Ђокић (A1 35/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕНТЕРИЈЕР РИБЉЕГ РЕСТОРАНА У СКЛОПУ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):INTERIOR DESIGN OF FISH RESTAURANT AT RADNICKI UNIVERSITET, NOVI SAD, SERBIA
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:403 - АХ2
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Јелена Исаков (GI 65/2015)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтвери у графичком инжењерству
Тема (Eng):Software in graphic engineering
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Ванредни професор
МенторЖељко Зељковић
Ванредни професор
ЧланСаша Петровић
Асистент са докторатом
 
Студент:Младен Михаиловић (GT 2/2018)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Инжењерски аспекти покретања биогас постројења
Тема (Eng):Engineering aspects of biogas plant start-up
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникЂорђе Ђатков
Ванредни професор
МенторМиодраг Вишковић
Доцент
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Ранко Ковачевић (MP 15/2018)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИСПИТИВАЊЕ ОБРАДЉИВОСТИ ЛЕГУРЕ АЛУМИНИЈУМА ЕН АW-7075 ПРИ ОБРАДИ СТРУГАЊЕМ
Тема (Eng):Investigation on machinability of aluminum alloy EN AW-7075 during turning process
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарин Гостимировић
Редовни професор
МенторМиленко Секулић
Редовни професор
ЧланАцо Антић
Редовни професор
 
Студент:Кристина Стјепановић (PR 128/2015)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед националне законске регулативе за процену изложености електромагнетским пољима опште популације и професионалног особља
Тема (Eng):Overview of national legislation for the assessment of exposure to electromagnetic fields of the general population and professional personnel
Датум одбране:30.09.2022. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Кљајић
Доцент
МенторНикола Ђурић
Редовни професор
ЧланТеодора Спасић
Асистент-мастер
 
Студент:Милана Вучковић (II 56/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предлог мера за унапређење у процесу рада складишта у предузећу „Ковис БП“
Тема (Eng):Proposal of measures improvement in the work process of the warehouse in the company “KOVIS BP”
Датум одбране:30.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Ванредни професор
ЧланВијолета Врховац
Асистент-мастер
 
Студент:Милица Виловски (ZZ 4/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ко - инсинерација гуменог отпада у цементарама
Тема (Eng):Co-incineraton of rubber waste in cement plants
Датум одбране:30.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторНемања Станисављевић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Михајло Пантић (EE 15/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примјена пропорционално-резонантних регулатора у електромоторним погонима
Тема (Eng):Proportional-resonant current control in AC drives
Датум одбране:30.09.2022. 10:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Доцент
 
Студент:Мирна Ћирић (MH 19/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација сушаре песка са флуидизованим слојем
Тема (Eng): Automation of fluidized bed sand dryer
Датум одбране:30.09.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМитар Јоцановић
Редовни професор
МенторДрагана Орос
Доцент
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Вељко Мошорински (e2 57/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација проширења ИнтеллиЈ развојног окружења за подршку рада са ЕластицСеарцх платформом
Тема (Eng):PLUGIN IMPLEMENTATION OF THE INTELLIJ DEVELOPMENT ENVIRONMENT TO SUPPORT WORK WITH THE ELASTICSEARCH PLATFORM
Датум одбране:30.09.2022. 09:00
Место одбране:NT309 - НТП-309
Комисија

ПредседникСтеван Гостојић
Ванредни професор
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланЛидија Ивановић
Редовни професор
 
Студент:Давид Кнежевић (ES 6/2019)
Студијски програм:Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Инерција у електромоторним погонима и погонима електричних возила
Тема (Eng):Inertia in electric motor drives and electric vehicle drives
Датум одбране:30.09.2022. 09:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникЗолтан Чорба
Ванредни професор
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Јован Гмизић (II 49/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој корисничке апликације за надзор и управљање процесом рада станице за сортирање
Тема (Eng):Development of a user application for monitoring and control of the working process of the sorting station
Датум одбране:30.09.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторВуле Рељић
Доцент
ЧланИвана Миленковић
Ванредни професор
 
Студент:Николина Пејановић (ST 34/2016)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИТИСАК ВРШЊАКА КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):PEER PRESSURE AS A FACTOR OF YOUTH SAFETY IN TRAFFIC
Датум одбране:30.09.2022. 09:00
Место одбране:211 - Кабинет
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Слађана Лукић (GI 77/2016)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање квалитета отиска добијених штампом на графичком систему Xероx цолор Ц75
Тема (Eng):Examination of print quality obtained by printing on Xerox color C75
Датум одбране:30.09.2022. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖељко Зељковић
Ванредни професор
МенторНемања Кашиковић
Ванредни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Урош Петрић (SW 61/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за предвиђање форме НБА играча
Тема (Eng):A sistem for predicting the form of NBA players
Датум одбране:30.09.2022. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Ванредни професор
 
Студент:Његош Благојевић (SW 18/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Препорука садржаја у оквиру друштвене мреже попут Инстаграм-а
Тема (Eng):Content suggesting in Instagram like social network
Датум одбране:30.09.2022. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Ванредни професор
 
Студент:Вељко Тошић (SW 55/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за подршку превоза људи дељењем возила базиран на микросервисној архитектури
Тема (Eng):A system for people transportation support by vehicle sharing based on the microservice architecture
Датум одбране:29.09.2022. 18:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Иван Инђић (E2 137/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Поређење инфраструктурних алата Терраформ и Пулуми
Тема (Eng):Comparison of infrastructure tools Terraform and Pulumi
Датум одбране:29.09.2022. 17:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Никола Јовићевић (PR 76/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употреба ТЛА+ спецификације и Модел Басед Тестинг-а у тестирању дизајна и имплементације дистрибуираних и конкурентних система
Тема (Eng):The use of TLA+ specification and Model Based Testing in design and implementation testing of distributed and concurrent systems
Датум одбране:29.09.2022. 17:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторДарко Чапко
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Исидора Станић (SW 16/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за избор подних и зидних облога
Тема (Eng):An application for choosing flooring and wall coverings
Датум одбране:29.09.2022. 17:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Јован Чонти (PR 69/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примене Микросервисне архитектуре у Азуре Цлоуд-у
Тема (Eng):Microservice architecture in Azure cloud
Датум одбране:29.09.2022. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Младен Васић (SW 28/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:?икросервисна апликација за куповину и продају аутомобила
Тема (Eng):A microservice application for buying and selling cars
Датум одбране:29.09.2022. 17:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Милош Трбовић (EE 209/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Релејна заштита ветропаркова и ветрогенератора
Тема (Eng):Relay protection of wind farms and wind generators
Датум одбране:29.09.2022. 16:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Милош Максимовић (PR 62/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација Кадемлиа система
Тема (Eng):Implementation of Kademlia system
Датум одбране:29.09.2022. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторНемања Недић
Доцент
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Милован Миловановић (SW 41/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Платформа за гледање и дељење видео садржаја базирана на микросервисној архитектури
Тема (Eng):A platform for watching and sharing of videos based on the microservice architecture
Датум одбране:29.09.2022. 16:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Синиша Кесић (EE 132/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Земљоспојна заштита у дистрибутивним мрежама
Тема (Eng):Earth fault protection in distribution networks
Датум одбране:29.09.2022. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Станка Жижић (PM 13/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Припрема производње у погонима за производњу вратила и зупчаника
Тема (Eng):Production preparation in plants for the manufacturing of shafts and gears
Датум одбране:29.09.2022. 16:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникМитар Јоцановић
Редовни професор
МенторДејан Лукић
Ванредни професор
ЧланАлександар Живковић
Ванредни професор
 
Студент:Зоран Савић (PR 37/2016)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес креирања НФТ колекције на Солана Блоцкцхаин-у
Тема (Eng):The process of creating an NFT collection on Solana Blockchain
Датум одбране:29.09.2022. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторНемања Недић
Доцент
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Милош Поповић (SW 24/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој микросервисне апликације са фокусом на оркестрацију компоненти и скалирање
Тема (Eng):A microservice application development with focus on components orchestration and scaling
Датум одбране:29.09.2022. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Тамара Ранковић (EE 121/2014)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Релејна заштита ветроелектране
Тема (Eng):Wind power plant relay protection
Датум одбране:29.09.2022. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Мирко Војиновић (RA 182/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа квалитета корисничких прича за спецификацију захтева информационог система болнице
Тема (Eng):Quality analysis of user stories for hospital information system requirements specification
Датум одбране:29.09.2022. 15:30
Место одбране:NT400 - НТП-400
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Јовин (SW 30/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Генератор Python програмског кода за Silvera језик
Тема (Eng):A Python code generator for the Silvera language
Датум одбране:29.09.2022. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Милица Илић (EE 186/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштита мотора од опасних погонских стања
Тема (Eng):Motor protection against dangerous operating conditions
Датум одбране:29.09.2022. 15:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Дејана Гладић (I7 26/2020)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација хибридног решења за управљање подацима информационог система пољопривредног газдинства за узгој свиња
Тема (Eng):Implementation of a Hybrid Data Management Solution of the Information System of an Agricultural Holding for Pig Farming
Датум одбране:29.09.2022. 15:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторСоња Ристић
Редовни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Маја Благић (RA 110/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа квалитета аутоматских тестова у информационом систему болнице
Тема (Eng):Analysis of the quality of automated tests for checking the correctness of the hospital's information system
Датум одбране:29.09.2022. 15:00
Место одбране:NT400 - НТП-400
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Бјелица (SW 4/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за наручивање хране и пића заснована на микросервисној архитектури
Тема (Eng):Food and drinks ordering application based on microservice architecture
Датум одбране:29.09.2022. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Ванредни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Јелена Петровачки (I7 22/2020)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање база података у контексту коегзистенције релационе и NoSQL база података – студија случаја
Тема (Eng):Database Design in the Context of Coexistence of Relational and NoSQL Databases - a Case Study
Датум одбране:29.09.2022. 14:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторСоња Ристић
Редовни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Милош Перић (MM 9/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Специфичности мотора СУС мотоцикала
Тема (Eng):Specifics of motorcycle IC engines
Датум одбране:29.09.2022. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Николић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Ванредни професор
ЧланСтјепан Галамбош
Доцент
 
Студент:Слободан Мандић (MP 66/2016)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Избор алата за операције обраде централног кућишта турбине
Тема (Eng):Selection of cutting tools for machining of the central turbine housing
Датум одбране:29.09.2022. 14:00
Место одбране:114 - Кабинет
Комисија

ПредседникНенад Симеуновић
Ванредни професор
МенторЂорђе Вукелић
Редовни професор
ЧланМарио Шокац
Доцент
 
Студент:Марко Николић (RA 115/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена блокчејн технологије за развој децентрализоване социјалне мреже у Тwиттер стилу
Тема (Eng):Application of Blockchain Technology for a Twitter-style Decentralized Social Network
Датум одбране:29.09.2022. 14:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Јован Костадиновић (GT 1/2018)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Коришћење геотермалне енергије за Органски Ранкинов циклус на подручју Мачве
Тема (Eng):Use of geothermal energy for the Organic Rankine cycle in Mačva area
Датум одбране:29.09.2022. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
МенторДамир Ђаковић
Редовни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Јелена Милановић (I2 70/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој плана дигиталног маркетинга
Тема (Eng):Development of digital marketing plan
Датум одбране:29.09.2022. 13:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторЂорђе Ћелић
Доцент
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Дејан Петрушић (IN 25/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Инвертибилни комбинаторни алгоритми у програмском језику Јанус
Тема (Eng):Invertible combinatorial algorithms in programming language Janus
Датум одбране:29.09.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушан Гајић
Ванредни професор
МенторЈованка Пантовић
Редовни професор
ЧланСтаниша Даутовић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Барић (IM 41/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метода и техника квантитативног истраживања тржишта на студији случаја компаније “МаxБет”
Тема (Eng):Application of methods and techniques of quantitative market research on the case study of the company "MaxBet"
Датум одбране:29.09.2022. 12:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникЈелена Ћулибрк
Доцент
МенторЂорђе Ћелић
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Милица Јарић (e1 48/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Робусна струјна контрола у погонима са машинама наизменичне струје
Тема (Eng):Robust current control in AC drives
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Доцент
 
Студент:Никола Ђорђевић (E1 57/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):POSSIBILITY OF APPLICATION OF POWER ELECTRONIC TRANSFORMERS
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВладимир Катић
Редовни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Милан Беатовић (e1 70/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Векторско управљање синхроном релуктантном машином
Тема (Eng):Vector control of a synchronous reluctance machine
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Доцент
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Недељка Јовишић (G1 39/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА ЗИДАЊА ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА МЕРЕЊЕМ НА ГРАДИЛИШТУ
Тема (Eng):Determination of the construction time of partition walls by measuring on the construction site
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранко Шкорић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Оливера Марковић (G1 48/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Методологија пројектовања одводњавања саобраћајних површина на примеру петље Велика Дренова аутопут Е761
Тема (Eng):DESIGN METHODOLOGY OF DRAINAGE OF TRAFFIC AREAS ON THE EXAMPLE OF VELIKA DRENOVA THE INTERCHANGE ON HIGHWAY E-761
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:107 - Учионица ЛГ-107
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Доцент
МенторСрђан Колаковић
Редовни професор
ЧланГоран Јефтенић
Доцент
 
Студент:Ђуро Крнић (GG 15/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција подземних оптичких водова применом георадара и електромагнетног локатора
Тема (Eng):Underground fibre optic utility detection by usage of ground penetrating radar and electromagnetic locator
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторАлександар Ристић
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент-мастер
 
Студент:Горан Татомиров (IN 12/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Системи са дистрибуираном меморијом и МПИ стандард
Тема (Eng):Distributed Memory Systems and the MPI Standard
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Сара Кијановић (IT 14/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање примене отворених података у едукацији
Тема (Eng):Research on open data practice within education
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторДарко Стефановић
Ванредни професор
ЧланТеодора Лолић
Доцент
 
Студент:Владимир Дедијер (PR 92/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Положајем тригерована визуелизација ауто сервиса
Тема (Eng):Location-triggered visualization of car service
Датум одбране:29.09.2022. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Александра Глушчевић (AU 45/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Град и мода: трансформација Кинеске четврти у Новом Саду
Тема (Eng):City and fashion: the transformation of Kineska četvrt in Novi Sad
Датум одбране:29.09.2022. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарина Царевић-Томић
Доцент
МенторМилица Врачарић
Ванредни професор
ЧланИвана Мараш
Доцент
 
Студент:Ана Глигорић (GG 44/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метоге геометријског нивелмана при реализацији 1Д геодетске мреже на територији К.О. Варна, општина Шабац
Тема (Eng):Application of the geometric leveling method during the establishment of a 1D geodetic network on the territory of the cadastral municipality of Varna, Šabac municipality
Датум одбране:29.09.2022. 11:30
Место одбране:104 - 104
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Милица Олић (PR 58/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Положајем тригерована визуелизација сервиса ветеринарске медицине
Тема (Eng):Position-triggered vizualization of veterinary medicine services
Датум одбране:29.09.2022. 11:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Вероника Зец (GR 152/2013)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења стамбеног објекта Пр+1+Пк, Ветерник
Тема (Eng):GF+1st F+A Residential Building Construction Technology and Organization Project, Veternik
Датум одбране:29.09.2022. 11:15
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Рогановић (AU 60/2011)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Школска зграда у Новом Саду
Тема (Eng):School Building in Novi Sad
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторМарко Тодоров
Ванредни професор
ЧланДимитрије Николић
Доцент
 
Студент:Ивана Весовић (AU 104/2016)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дом за незбринуту децу
Тема (Eng):Orphanage
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторИгор Мараш
Ванредни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Александра Паскаш (BI 15/2017)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прилог методи за мерење брзине провођења нерва
Тема (Eng):Contribution to the method of measuring nerve conduction velocity
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Станишић
Ванредни професор
МенторНикола Јорговановић
Редовни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Кристиан Фаркаш (E2 75/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ БЕСПЛАТНИХ АЛАТА ЗА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ БЛОКЧЕЈН МРЕЖА
Тема (Eng):COMPARISON OF FREE TOOLS FOR VISUALIZATION OF PUBLIC BLOCKCHAINS
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДушан Гајић
Ванредни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Лена Станчић (IT 50/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб продавница еко-дрво
Тема (Eng):Web store eko-tree
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторТеодора Лолић
Доцент
ЧланДарко Стефановић
Ванредни професор
 
Студент:Свето Мамлић (MM 19/2011)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОРАЧУН ТРАКАСТОГ ТРАНСПОРТЕРА ЗА ТРАНСПОРТ КУКУРУЗА
Тема (Eng):CALCULATION OF BELT CONVEYOR FOR CORN TRANSPORTATION
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникСања Бојић
Ванредни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланАтила Зелић
Доцент
 
Студент:Ђорђе Пуповац (MP 11/2018)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАГАЦИНА АЛАТА ТИПА ДИСКА ЗА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ АЛАТКЕ
Тема (Eng):Designing of automated tool charger for CNC machines
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникМијодраг Милошевић
Ванредни професор
МенторСлободан Табаковић
Редовни професор
ЧланДејан Моврин
Доцент
 
Студент:Марко Новић (PR 139/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за визуелно планирање одржавање електродистибутивне мреже
Тема (Eng):Application for visual maintenance planning for electric power distribution network
Датум одбране:29.09.2022. 11:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Невена Малетић (AU 72/2012)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат биоскопа
Тема (Eng):Cinema project, Novi Sad
Датум одбране:29.09.2022. 10:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМарко Тодоров
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Александар Милуновић (IT 38/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употреба интеграционих образаца у развоју апликације за продају антиквитета
Тема (Eng):The use of integration patterns in the development of the antique sales application
Датум одбране:29.09.2022. 10:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторТеодора Лолић
Доцент
ЧланДарко Стефановић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Трифуновић (RA 149/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Технике парсирања у развоју преводилаца модерних програмских језика
Тема (Eng):Parsing methods in compiler development for modern programming languages
Датум одбране:29.09.2022. 10:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланАлександар Купусинац
Редовни професор
 
Студент:Драгана Маркановић (A7 15/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат спа комплекса на Галешњаку
Тема (Eng):The project of the spa complex on Galesnjak
Датум одбране:29.09.2022. 10:00
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМилан Рапаић
Редовни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Петар Трифуновић (E2 4/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена техника обфускације изворног кода над програмским језиком Солидитy
Тема (Eng):Application of Source Code Obfuscation Techniques in the Solidity Programming Language
Датум одбране:29.09.2022. 10:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникЈованка Пантовић
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Петар Цанић (PR 44/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Решавање проблема линеарне алгебре у програмском језику Пyтхон
Тема (Eng):Linear algebra problems solving in programming language Python
Датум одбране:29.09.2022. 10:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланАлександар Купусинац
Редовни професор
 
Студент:Маја Миленковић (RA 96/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употребљивост интерфејса прототипизираног Фигма окружењем
Тема (Eng):Usability of the interface prototyped by the Figma environment
Датум одбране:29.09.2022. 09:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Хелена Анишић (e2 65/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РЕАЦТ НАТИВЕ БАЗИРАН КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ СЛИКЕ НА АНДРОИД МОБИЛНИМ УРЕЂАЈИМА
Тема (Eng):REACT NATIVE BASED USER INTERFACE FOR IMAGE EVALUATION ON ANDROID MOBILE DEVICES
Датум одбране:29.09.2022. 09:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Кристина Оролић (PR 68/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање ХДР слике и чување ХДР слике и видеа
Тема (Eng):HDR image creation and HDR image and video saving
Датум одбране:29.09.2022. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Никола Панџић (S1 24/2020)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УТВРЂИВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЗАВИСНОСТИ ВРЕМЕНА ПУТОВАЊА ОД ОДНОСА ПРОТОКА И КАПАЦИТЕТА НА УЛИЧНОЈ МРЕЖИ НОВОГ САДА
Тема (Eng):DETERMINING THE TRAVEL TIME DEPENDENCE FUNCTION ON THE RATIO OF FLOW AND CAPACITY ON THE STREET NETWORK OF NOVI SAD
Датум одбране:29.09.2022. 08:00
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникВук Богдановић
Редовни професор
МенторВалентина Мировић
Редовни професор
ЧланМиљана Прица
Редовни професор
 
Студент:Саша Јакшић (IT 44/2017)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање информационг система за подршку пословања агенције за изнајмљивање возила
Тема (Eng):Development of business support information system for car renting agency
Датум одбране:28.09.2022. 17:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Ванредни професор
ЧланТеодора Лолић
Доцент
 
Студент:Михајло Страјин (IT 7/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација система за подршку пословања продавнице музичке опреме
Тема (Eng):Implementation of an information system for music shop support
Датум одбране:28.09.2022. 16:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторТеодора Лолић
Доцент
ЧланМилан Мирковић
Ванредни професор
 
Студент:Димитрије Чорлија (IT 24/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање информационог система за подршку пословања продавнице хране за рибе
Тема (Eng):Designing an Information System to support the business of a fish food store
Датум одбране:28.09.2022. 16:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Ванредни професор
ЧланТеодора Лолић
Доцент
 
Студент:Огњен Петковић (AI 8/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање стилизованих процедуралних материјала и њихово коришћење у видео играма
Тема (Eng):Creation of stylized procedural materials and their use in video games
Датум одбране:28.09.2022. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор из поља уметности
МенторАна Перишић
Доцент
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Борис Радовановић (E1 36/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РЕАЛИЗАЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ ПРЕНОСА ПОДАТАКА ПУТЕМ ЛТЕ-М И НБ-ИОТ 4Г СЕРВИСА
Тема (Eng):IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF DATA TRANSFERS OVER THE LTE-M AND NB-IOT 4G SERVICES
Датум одбране:28.09.2022. 15:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилан Лукић
Доцент
МенторИван Мезеи
Ванредни професор
ЧланБогдан Павковић
Доцент
 
Студент:Јелена Сачић (it 5/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и имплементација информационог система за подршку пословања Дома културе
Тема (Eng):Design and Implementation of Information System for The Cultural Centre Business Support
Датум одбране:28.09.2022. 15:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Ванредни професор
ЧланТеодора Лолић
Доцент
 
Студент:Стефан Јовић (AU 119/2016)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда урбанистичко - архитектонског идејног решења за адаптацију објекта Водоторањ
Тема (Eng):Urban - architectural study for conceptual solution of adaptation of the structure water tower
Датум одбране:28.09.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Владо Ћетковић (IT 29/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и имплементација информационог система за управљање резервацијама догађаја
Тема (Eng):Design and implementation of an information system for event reservations
Датум одбране:28.09.2022. 15:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторТеодора Лолић
Доцент
ЧланМилан Мирковић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Ђурић (AU 33/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Студија трансформације сегмента градског подручја - Радна зона север ИИИ у Новом Саду
Тема (Eng):Study of transformation of city area - Working space north III in Novi Sad
Датум одбране:28.09.2022. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Милица Шимуновић (AI 26/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Психолошко-симболички утицај боја у видео анимацијама
Тема (Eng):Psychological-symbolic influence of colours in video animations
Датум одбране:28.09.2022. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Асистент-мастер
МенторДушан Илић
Ванредни професор
ЧланИвана Стојковић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Поповић (EE 69/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Лабораторија за испитивање дистрибутивних трансформатора
Тема (Eng):Power transformers for distribution test laboratory
Датум одбране:28.09.2022. 14:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникВеран Васић
Редовни професор
МенторЂура Орос
Редовни професор
ЧланБарбара Вујков
Асистент-мастер
 
Студент:Мирсад Елфић (A1 54/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Студија активирања социјализације у Новом Пазару путем урбане акупунктуре
Тема (Eng):Study of activation of socialisation in Novi Pazar throught urban acupuncture
Датум одбране:28.09.2022. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланСоња Пејић
Доцент
 
Студент:Дамир Рац (BI 35/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда и тестирање солоеноида и кондензатора од јестивих материјала
Тема (Eng):Fabircation and testing of solenoids and capacitors from edible materials
Датум одбране:28.09.2022. 13:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникНаташа Самарџић
Доцент
МенторГоран Стојановић
Редовни професор
ЧланСања Којић
Асистент-мастер
 
Студент:Зоја Ђуровић (IM 155/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Регрутовање и селекција људских ресурса у јавном сектору
Тема (Eng):Recruitment and selection of human resources in the public sector
Датум одбране:28.09.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМитар Јоцановић
Редовни професор
МенторЉубица Дуђак
Редовни професор
ЧланБојана Јокановић
Доцент
 
Студент:Зорана Стевановић (AI 36/2012)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда дигиталног карактера за потребе АР апликације за учење знаковног језика
Тема (Eng):Digital character creation for the needs of an AR application for learning sign language
Датум одбране:28.09.2022. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Доцент
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор из поља уметности
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Емилија Костић (AI 22/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анимација и покретна графика у козметичким рекламама
Тема (Eng):Animation and motion graphics in cosmetics advertising
Датум одбране:28.09.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Доцент
МенторАна Перишић
Доцент
ЧланИгор Кекељевић
Ванредни професор из поља уметности
 
Студент:Љубица Потребић (EE 26/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој физичке архитектуре и програмске подршке за Click плочице
Тема (Eng):Hardware and Software development for Click boards
Датум одбране:28.09.2022. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникНаташа Самарџић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланЈован Бајић
Ванредни професор
 
Студент:Гојко Мучибабић (ZK 23/2015)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пожарна анализа и прорачун евакуације из високе стамбене зграде у Новом Саду
Тема (Eng):Fire analysis and calculation of evacuation from high-rise residential building in Novi Sad
Датум одбране:28.09.2022. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСенка Бајић
Доцент
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланГоран Јефтенић
Доцент
 
Студент:Владимир Вујасиновић (AI 8/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МетаХуман Фотореалистичан портрет Себастијан Фетела
Тема (Eng):MetaHuman-Photorealistic portrait of Sebastian Vettel
Датум одбране:28.09.2022. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор из поља уметности
МенторАна Перишић
Доцент
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Јана Јанковић (EE 65/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и имплементација система за скелетизацију слика заснованог на Зханг-Суен алгоритму
Тема (Eng):Design and implementation of image skeletonization system based on Zhang-Suen algorithm
Датум одбране:28.09.2022. 11:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланПредраг Теодоровић
Доцент
 
Студент:Филип Брујић (MH 41/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена техника машинског учења у дијагностиковању депресије
Тема (Eng):Machine learning techniques in depression diagnostics
Датум одбране:28.09.2022. 11:30
Место одбране:NT411 - НТП-411
Комисија

ПредседникМилан Рацков
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Ванредни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Душан Сеочанац (EE 142/2013)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и имплементација система за замућивање слика заснованог на Гаусовом филтру
Тема (Eng):Design and implementation of image blurring system based on Gaussian filter
Датум одбране:28.09.2022. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникПредраг Теодоровић
Доцент
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланРастислав Струхарик
Редовни професор
 
Студент:Синиша Делић (I2 71/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Планирање производа и услуга у процесу стратешког планирања
Тема (Eng):Planning of products and services in the process of strategic planning
Датум одбране:28.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Ванредни професор
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланМладомир Милутиновић
Ванредни професор
 
Студент:Игор Бабић (MH 21/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идентификација модела и оптимално подешавање параметара ПИД регулатора употребом генетског алгоритма
Тема (Eng):Model identification and optimal PID setting using genetic algorithm
Датум одбране:28.09.2022. 11:00
Место одбране:NT411 - НТП-411
Комисија

ПредседникМилан Рацков
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Ванредни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Павле Ђукић (PM 5/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ЛАСЕРСКОГ СЕЧЕЊА ПРИМЕНОМ ТАГУЧИЈЕВЕ МЕТОДЕ
Тема (Eng):OPTIMIZATION OF THE LASER CUTTING PROCESS USING THE TAGUCHI METHOD
Датум одбране:28.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторДраган Родић
Доцент
ЧланМарин Гостимировић
Редовни професор
 
Студент:Јелена Јовановић (ZP 3/2021)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Процена ризика Српског Народног позоришта у Новом Саду од пожара и земљотреса
Тема (Eng):Fires and earthquakes risk assessment of the Serbian National theatre in Novi Sad
Датум одбране:28.09.2022. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСенка Бајић
Доцент
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланГоран Тепић
Доцент
 
Студент:Бојан Јокић (GT 10/2018)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена соларне енергије у Калина циклусу
Тема (Eng):Application of solar energy in Kalina cycle
Датум одбране:28.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
МенторДамир Ђаковић
Редовни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Јована Анђелковић (A7 26/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Реактивација индустријске прошлости кроз ревитализацију фабричког комплекса; Бетон-парк
Тема (Eng):Reactivation of the industrial past through the revitalization of the factory complex; Concrete park
Датум одбране:28.09.2022. 10:00
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникМариа Силађи
Доцент
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланСоња Пејић
Доцент
 
Студент:Томислав Пап (E1 25/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:СФП МОДУЛИ И ЊИХОВА УЛОГА У МЕРНО-ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА
Тема (Eng):SFP MODULES AND ITS APPLICATION IN MEASUREMENT AND INFORMATION SYSTEMS
Датум одбране:28.09.2022. 10:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланНебојша Пјевалица
Ванредни професор
 
Студент:Михаило Весић (GR 16/2016)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбено-пословне зграде у Ваљеву
Тема (Eng):Project of concrete for the RC structure of multistory residential-business building in Valjevo
Датум одбране:28.09.2022. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникИван Лукић
Ванредни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланАлександра Радујковић
Доцент
 
Студент:Јана Опачић (ZK 2/2018)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пожарно осигурање у функцији финансијске отпорности индустрије
Тема (Eng):Fire insurance as a function of the financial resilience of the industry
Датум одбране:28.09.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСенка Бајић
Доцент
МенторЉиљана Поповић
Доцент
ЧланТања Вранић
Асистент - др наука
 
Студент:Анђела Риђешић (GI 2/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Краткорочна поновљивост и тачност репродукције примарних и секундарних боја у електрофотографији
Тема (Eng):Short-term repeatability and accuracy of reproduction of primary and secondary colours in electrophotography
Датум одбране:28.09.2022. 09:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторСандра Дедијер
Ванредни професор
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Душан Радишић (ZK 12/2018)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа пожарног ризика ферментатора са гасним резервоаром за "БГС БЕТА БП" ДОО
Тема (Eng):Fire risk analysis of the ferment with gas tank for BGS BETA BP DOO
Датум одбране:28.09.2022. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторМитар Јоцановић
Редовни професор
ЧланВелибор Карановић
Ванредни професор
 
Студент:Теодора Јовановић (AI 39/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ресторан Вида – 3Д дигитализација и Гоогле Стреет Виеw
Тема (Eng):Restaurant Vida – 3D digitization and Google Street View
Датум одбране:28.09.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор из поља уметности
МенторАна Перишић
Доцент
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Јован Бајић (AU 2/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ревитализација пословног објекта у Старом граду увођењем “цо-хоусинг” типологије у Новом Саду
Тема (Eng):Revitalisation of business building in Old Town by introducing a co-housing typology
Датум одбране:28.09.2022. 09:00
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникВишња Жугић
Доцент
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Гала Голубовић (F1 10/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Компаративна анализа утицаја боје на поверење корисника електронског банкарства и веб сајтова за трговину криптовалутама
Тема (Eng):?omparative analysis of the influence of color on customers’ trust towards websites in the fields of online banking and cryptocurrency trading
Датум одбране:28.09.2022. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Ванредни професор
МенторСандра Дедијер
Ванредни професор
ЧланАндреа Иванишевић
Редовни професор
 
Студент:Драган Драгичевић (GR 172/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ БЕТОНА ЗА АРМИРАНОБЕТОНСКУ КОНСТРУКЦИЈУ ВИШЕСПРАТНЕ ПОСЛОВНО СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА ЗЛАТИБОРУ
Тема (Eng):Project of Concrete for Reinforced Concrete Structure of a Multi-storey Business and Residential Building at Zlatibor
Датум одбране:28.09.2022. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВластимир Радоњанин
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Томић (AI 19/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мy Неигхбоур Тоторо - Дизајн окружења и карактера у УЕ4
Тема (Eng): My Neighbor Totoro - Environment and character design in UE4
Датум одбране:28.09.2022. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Доцент
МенторАна Перишић
Доцент
ЧланИгор Кекељевић
Ванредни професор из поља уметности
 
Студент:Јелена Керац (GI 16/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа избора палета боја и решења адаптација у дизајну онлајн видео игара са аспекта поремећаја у виђењу боја
Тема (Eng):Analysis of selected color palettes and its adaptation in the design of online video games from the aspect of colorblindness
Датум одбране:28.09.2022. 08:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторСандра Дедијер
Ванредни професор
ЧланНемања Кашиковић
Ванредни професор
 
Студент:Софија Граховац (GI 26/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОСТОЈАНОСТ НА СПОЉАШЊЕ УТИЦАЈЕ ТЕКСТИЛНИХ ОТИСАКА ОДШТАМПАНИХ НА ГРАФИЧКОМ СИСТЕМУ БРОТХЕР ГТX ПРО БУЛК
Тема (Eng):Durability of textile prints, printed on Brother GTX Pro Bulk graphic system, to external influences
Датум одбране:28.09.2022. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГојко Владић
Ванредни професор
МенторНемања Кашиковић
Ванредни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Драгана Тривуновић (PR 37/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектура и имплементација индикатора степена преноса у возилу
Тема (Eng):Architecture and implementation of gear shift indicator in a vehicle
Датум одбране:27.09.2022. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторАлександар Ердељан
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Момир Костић (SW 41/2014)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Коришћење конволуцијске неуронске мреже за развој видео игре
Тема (Eng):Using Convolutional Neural Network for Video Game Development
Датум одбране:27.09.2022. 16:00
Место одбране:NT307 - НТП-307
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Јована Кљајић (EE 13/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање супердирективног просторног филтра заснованог на информацијама из потпростора сигнала
Тема (Eng):Design of subspace superdirective beamformer
Датум одбране:27.09.2022. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладо Делић
Редовни професор
МенторНикша Јаковљевић
Ванредни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милица Ињац (BI 17/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предвиђање ризика након уградње кардиоваскуларних имплантабилних електронских уређаја применом метода машинског учења
Тема (Eng):Machine learning techniques applied to predicting risks after implantation of cardiovascular implantable electronic devices
Датум одбране:27.09.2022. 15:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторМирна Капетина
Доцент
ЧланМилан Рапаић
Редовни професор
 
Студент:Тамара Бановац (EE 30/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Просторно филтрирање засновано на максимизацији усмерености микрофонског низа
Тема (Eng):Design of fixed beamformer based on maximization of directivity factor
Датум одбране:27.09.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладо Делић
Редовни професор
МенторНикша Јаковљевић
Ванредни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милица Савић (AI 9/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Искуства и опажања приликом развоја 3Д пуцачке видео-игре из првог лица у „Унреал Енгине“ развојном окружењу
Тема (Eng):Experiences and observations from developing a 3D first-person shooter video game in the "Unreal Engine" development environment
Датум одбране:27.09.2022. 14:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Ћирковић (EE 66/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поређење различитих конфигурација лечева и флип-флопова у 0.35 ?m CMOS технологији
Тема (Eng):COMPARISON OF DIFFERENT LATCH AND FLIPFLOP CONFIGURATIONS IN 0.35 um CMOS TECHNOLOGY
Датум одбране:27.09.2022. 14:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланНаташа Самарџић
Доцент
 
Студент:Зоран Плакаловић (G1 39/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДЕПАДАНСА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХБИЛИТАЦИЈУ "ТЕРМАЛ" У ВРДНИКУ
Тема (Eng):Condition Assessment and Energy Rehabilitation of the Branch Building of the Special Rehabilitation Hospital "Termal" in Vrdnik
Датум одбране:27.09.2022. 14:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВластимир Радоњанин
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланБранислава Новаковић
Редовни професор
 
Студент:Стефан Васовић (RA 59/2016)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација Андроид МедиаЦас додатка за ТСДуцк систем условног приступа
Тема (Eng):Implementation of Android MediaCas plugin for TSDuck conditional access system
Датум одбране:27.09.2022. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМирослав Поповић
Редовни професор
МенторИлија Башичевић
Редовни професор
ЧланМарија Антић
Доцент
 
Студент:Марко Пушац (AI 10/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој акционе роуглајк видео-игре употребом Анрил енџин развојног окружења
Тема (Eng):Development of an action-roguelike video game using the Unreal Engine development enviorement
Датум одбране:27.09.2022. 13:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Саџаков (AI 42/2013)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример креирања и анимирања реалистичног дигиталног аватара применом МетаХуман алата
Тема (Eng):An example of creating and animating a realistic digital avatar using MetaHuman tool
Датум одбране:27.09.2022. 13:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Митровић (E1 21/2020)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕГЛЕД СТАНДАРДА И ДРУГЕ РЕГУЛАТИВЕ О КВАЛИТЕТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):REVIEW OF STANDARDS AND OTHER REGULATIONS ON THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY
Датум одбране:27.09.2022. 13:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВладимир Катић
Редовни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Ана Иванић (IM 66/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Компаративна анализа вредности и фактора успешности стартуп екосистема Силицијумска долина и европског стартуп екосистема
Тема (Eng):Comparative analysis of value and success factors in the Silicon Valley startup ecosystem and the European startup ecosystem
Датум одбране:27.09.2022. 13:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторЈелена Бороцки
Редовни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Миле Ђурић (MP 56/2018)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Превлаке за резне алате
Тема (Eng):Cutting tool coatings
Датум одбране:27.09.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарин Гостимировић
Редовни професор
МенторМиленко Секулић
Редовни професор
ЧланДраган Родић
Доцент
 
Студент:Игор Стојановић (SA 12/2018)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејни пројекат Павиљона (о)сећања
Тема (Eng):Conceptual project of the Pavilion of Feelings (Remembrance).
Датум одбране:27.09.2022. 13:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникТатјана Бабић
Доцент
МенторМиа Давид
Ванредни професор из поља уметности
ЧланСања Маљковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Јелена Ђерић (BI 11/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој компоненте на бази чешљастог кондензатора за детекцију диазепам убаченог у алкохолна пића
Тема (Eng):Development of components based on interdigitated capacitor for detection of diazepam included in alcoholic drinks
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникНаташа Самарџић
Доцент
МенторГоран Стојановић
Редовни професор
ЧланСања Којић
Асистент-мастер
 
Студент:Соња Сарајлић (E1 63/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:НАПРЕДНЕ МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ АЦ/ДЦ ПРЕТВАРАЧА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА ДЦ МИКРО МРЕЖА
Тема (Eng):ADVANCED CONTROL TECHNIQUES OF THE AC/DC CONVERTERS FOR DC MICRO GRIDS OPERATION IMPROVEMENT
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВладимир Катић
Редовни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Слободан Милетић (G1 48/2015)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредна анализа међуспратних спрегнутих конструкција: типови можданика и робусност
Тема (Eng):Comparative analsys of the composite floor structures: types of shear studs and robustness
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:104 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраго Жарковић
Доцент
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланСања Ожват
Доцент
 
Студент:Михајло Докић (M3 7/2021)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ, ИСКУСТВА, СТАТУС И ПРАВЦИ РАЗВОЈА СЕЗОНСКОГ СКЛАДИШТЕЊА ТОПЛОТЕ
Тема (Eng):Principles, learned lessons, status and directions of the development of seasonal heat storage
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Анђелковић
Ванредни професор
МенторБоривој Степанов
Ванредни професор
ЧланЗоран Чепић
Доцент
 
Студент:Ненад Џмура (SA 8/2018)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Лавиринт – студија простора индивидуације
Тема (Eng):Labyrinth – Study of space of individuation
Датум одбране:27.09.2022. 12:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникТатјана Бабић
Доцент
МенторСања Маљковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
 
Студент:Марко Милошевић (GR 114/2010)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат конструкције челичне хале
Тема (Eng):Design of steel industrial building
Датум одбране:27.09.2022. 11:00
Место одбране:104 - Канцеларија
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Доцент
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланВладимир Живаљевић
Асистент-мастер
 
Студент:Маја Грабеж (I2 102/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Ефикасни портфолио и ризик-принос крива индиферентности у процесима инвестирања
Тема (Eng):Effective portfolio and risk-return indifference curve in investment processes
Датум одбране:27.09.2022. 11:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Марко Боберић (MH 10/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација ОПЦ УА стандарда са безбедносним карактеристикама
Тема (Eng):Implementation of OPC UA standard with security features
Датум одбране:27.09.2022. 11:00
Место одбране:125 - МИ-125
Комисија

ПредседникСтеван Станковски
Редовни професор
МенторГордана Остојић
Редовни професор
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Дејана Милановић (ST 58/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Компетенције у логистици
Тема (Eng):Competence in logistics
Датум одбране:27.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторСветлана Николичић
Редовни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Христина Барјактаровић (GI 4/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за одређивање руте путовања и предлагање посјета оближњим мјестима
Тема (Eng):Application for road trip planning with suggestions for visiting nearby locations
Датум одбране:27.09.2022. 10:30
Место одбране:NT309 - НТП-309
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Ванредни професор
 
Студент:Чедомир Недељковић (GI 18/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПОТРЕБА ИНК ЏЕТ ТЕХНИКЕ ЗА ШТАМПУ ФОТОГРАФИЈА
Тема (Eng):USE OF INK JET TECHNIQUE FOR PHOTO PRINTING
Датум одбране:27.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторНемања Кашиковић
Ванредни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Јовишић (RA 74/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулатор система датотека
Тема (Eng):File system simulator
Датум одбране:27.09.2022. 10:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторВељко Петровић
Доцент
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Илић (GI 7/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за претрагу и препоручивање филмова
Тема (Eng):Web application for searching and recommending movies
Датум одбране:27.09.2022. 10:00
Место одбране:NT309 - НТП-309
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Ванредни професор
 
Студент:Миња Вујановић (I2 101/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Инструменти управљања и мониторинга ризицима портфолија предузећа
Тема (Eng):INSTRUMENTS FOR MANAGING AND MONITORING RISKS OF COMPANY PORTFOLIO
Датум одбране:27.09.2022. 10:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Божана Буква (II 12/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АУТОМАТИЗОВАНИ СИСТЕМ ЗА ПАКОВАЊЕ БОЦА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ТЕРМОСКУПЉАЈУЋУ ФОЛИЈУ
Тема (Eng): AUTOMATED SYSTEM FOR PACKAGING BOTTLES OF DRINKING WATER IN HEAT-SHRINKING FOIL
Датум одбране:27.09.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВелибор Карановић
Ванредни професор
МенторДрагана Орос
Доцент
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Николина Милошевић (IM 9/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа стратегије позиционирања на примеру бренда "Зара"
Тема (Eng):The positioning strategy analysis in a case of "Zara" brand
Датум одбране:27.09.2022. 10:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланДанијела Лалић
Редовни професор
 
Студент:Ана Зубер (IT 26/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употреба Реацт библиотеке за имплементацију и развој веб апликација базираних на Цоре-плугин архитектури
Тема (Eng):Using the React library for web applications development based on the core-plugin architecture
Датум одбране:27.09.2022. 10:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторЂорђе Пржуљ
Ванредни професор
ЧланВладимир Мандић
Доцент
 
Студент:Драгица Филиповић (SF 60/2016)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Апликација за онлајн библиотеку са Луцене претраживачем
Тема (Eng):Online library application with the Lucene search
Датум одбране:27.09.2022. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланГоран Сладић
Редовни професор
 
Студент:Кристијан Бујак (SF 8/2015)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Развој веб апликације уз ослонац на Реацт развојни оквир
Тема (Eng):Web application development with React library
Датум одбране:27.09.2022. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланГоран Сладић
Редовни професор
 
Студент:Панта Крстић (G1 52/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ – АНАЛИЗА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА СА ПРИМЕРОМ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПЕТЉЕ „ОВЧА”
Тема (Eng):THE ANALYSIS OF VARIANT SOLUTIONS AND PRELIMINARY DESIGN OF ‘OVČA’ INTERCHANGE ON THE BELGRADE – ZRENJANIN HIGHWAY
Датум одбране:27.09.2022. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Доцент
МенторБојан Матић
Ванредни професор
ЧланМилош Копић
Ванредни професор
 
Студент:Кристина Рњак (IM 11/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Могућности и изазови у развоју дигиталног стартап екосистема у Европи
Тема (Eng):Opportunities and challenges in the development of the digital startup ecosystem in Europe
Датум одбране:27.09.2022. 09:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторЈелена Бороцки
Редовни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Сантрач (O2 19/2021)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ОПТИМИЗАЦИЈА ТАЧНОСТИ У ПРОЈЕКТИМА ДИГИТАЛНОГ ФОТОГРАМЕТРИЈСКОГ ПРЕМЕРА ПРИМЕНОМ БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА
Тема (Eng):ACCURACY OPTIMIZATION IN PROJECTS OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRY SURVEYING USING UNMANNED AERIAL VEHICLES
Датум одбране:27.09.2022. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Анђела Васић (SP 1/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пријем пошиљака у поштанском саобраћају
Тема (Eng):Acceptance postal items in postal traffic
Датум одбране:27.09.2022. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Јовановић
Ванредни професор
МенторДрагана Шарац
Редовни професор
ЧланЂорђије Дупљанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Александра Цвјетићанин (EE 17/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реализација бежичног електронског система за снимање и приказ електрокардиограма применом esp32 модула
Тема (Eng):Desfign of the wireless electronic system for recording and displaying of electrocardiogram using ESP32 module
Датум одбране:27.09.2022. 08:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторЈован Бајић
Ванредни професор
ЧланНаташа Самарџић
Доцент
 
Студент:Дајана Милић (SP 5/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пословне перформансе поштанских оператора
Тема (Eng):Business performance of postal operators
Датум одбране:27.09.2022. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Јовановић
Ванредни професор
МенторДрагана Шарац
Редовни професор
ЧланЂорђије Дупљанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Душан Лекић (RA 159/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за препоручивање филмова коришћењем неуронског филтрирања са колаборацијом
Тема (Eng):Movie recommender system based on neural collaborative filtering
Датум одбране:26.09.2022. 16:40
Место одбране:NT307 - НТП-307
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Оршоља Месарош (ST 31/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа превоза путника железничке станице Нови Бечеј
Тема (Eng):Analysis of passenger transportation of the Novi Bečej railway station
Датум одбране:26.09.2022. 16:30
Место одбране:405 - Кабинет
Комисија

ПредседникСиниша Сремац
Ванредни професор
МенторГордан Стојић
Редовни професор
ЧланМилош Копић
Ванредни професор
 
Студент:Жарко Благојевић (RA 44/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Визуализација градијентних оптимизационих алгоритама
Тема (Eng):Visualization of gradient optimization algorithms
Датум одбране:26.09.2022. 16:00
Место одбране:NT307 - НТП-307
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Павле Марковић (ST 43/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Организација транспорта фосфорне киселине у међународном транспорту
Тема (Eng):?rganization of transport phosphoric acid in international transport.
Датум одбране:26.09.2022. 15:30
Место одбране:405 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордан Стојић
Редовни професор
МенторСиниша Сремац
Ванредни професор
ЧланМилош Копић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Маричић (SP 4/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Инвестициони план организације доставе бициклом у урбаним градским срединама
Тема (Eng):Investment plan for the organization of bicycle delivery in urban areas
Датум одбране:26.09.2022. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторПредраг Атанасковић
Редовни професор
ЧланЂорђије Дупљанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Теодора Миличић (AU 73/2013)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат вртића у Новом Саду
Тема (Eng):Kindergarten project in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2022. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланПетар Мирковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Младен Арсић (ST 98/2015)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Транспорт опасне робе класе 1
Тема (Eng):Transport of dangerous goods of class 1
Датум одбране:26.09.2022. 14:30
Место одбране:405 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордан Стојић
Редовни професор
МенторСиниша Сремац
Ванредни професор
ЧланМилош Копић
Ванредни професор
 
Студент:Бранко Дрчелић (AU 80/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Е-спортска арена Крагујевац
Тема (Eng):E-sport arena Kragujevac
Датум одбране:26.09.2022. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланПетар Мирковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Стефан Војводић (e1 94/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ БАТЕРИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ВОЗИЛА ПРЕКО ДЦ ПУЊАЧА
Тема (Eng):ELECTRIC VEHICLE BATTERY MENAGEMENT USING A DC CHARGER
Датум одбране:26.09.2022. 14:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Ванредни професор
МенторБорис Думнић
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Милан Ђилас (AU 88/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Слободностојећа индивидуална породична кућа
Тема (Eng):Detached single family house
Датум одбране:26.09.2022. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторИгор Мараш
Ванредни професор
ЧланРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Михајло Кисић (RA 183/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Икс-окс веб сокетима
Тема (Eng):Tic-tac-toe with WebSockets
Датум одбране:26.09.2022. 13:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторЖељко Вуковић
Доцент
ЧланМилан Видаковић
Редовни професор
 
Студент:Катарина Јуришић (AU 40/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење објекта мешовите намене- студентски дом/пијаца/хотел
Тема (Eng):Conceptual design for a mixed-use building – student housing/market/hotel
Датум одбране:26.09.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланПетар Мирковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Марко Ђорђевић (RA 13/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:3D видео игра за FPGA – базирани рачунар
Тема (Eng):3D video game for an FPGA-based computer
Датум одбране:26.09.2022. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Марко Зубац (G1 53/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Процена стања и санација АБ конструкције трибина стадиона РФК Нови Сад
Тема (Eng):Assessment and repair of the RC structure of the stadium RFK Novi Sad
Датум одбране:26.09.2022. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВластимир Радоњанин
Редовни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланСања Ожват
Доцент
 
Студент:Реља Ковач (A7 54/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена фракталне геометрије у контексту урбаног развоја и раста
Тема (Eng):Application of fractal geometry in the context of urban development and growth
Датум одбране:26.09.2022. 11:30
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникМила Стојаковић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланМилица Врачарић
Ванредни професор
 
Студент:Алекса Стојић (RA 83/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за продају намирница
Тема (Eng):Web application for selling groceries
Датум одбране:26.09.2022. 11:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторЖељко Вуковић
Доцент
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Владан Пантић (G1 25/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Процена стања и санација АБ конструкције спортског центра ’’Сајмиште’’ у Новом Саду
Тема (Eng):Assessment and repair of the RC structure of the sports center "Sajmište" in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2022. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникИван Лукић
Ванредни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланСања Ожват
Доцент
 
Студент:Душанка Радаковић (IM 30/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа пословних показатеља у предузећу “Цорп ЈВЈВ”
Тема (Eng):Analysis of business indicators in the company “Corp JVJV”
Датум одбране:26.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
МенторАндреа Иванишевић
Редовни професор
ЧланИвана Катић
Ванредни професор
 
Студент:Леа Калмар (RA 130/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за удомљавање животиња
Тема (Eng):Development of web applications for adopting animals
Датум одбране:26.09.2022. 11:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторЖељко Вуковић
Доцент
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Андреа Ковачевић (ST 29/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници Бате Јанковића, Жупана Страцимира, Господар Јованова и Цара Душана у Чачку
Тема (Eng):Analysis of traffic condition on intersection Bate Jankovića, Župana Stracimira, Gospodar Jovanova, Cara Dušana in Čačak
Датум одбране:26.09.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВалентина Мировић
Редовни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Јован Протић (ST 45/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа карактеристика паркирања на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду - јужна страна
Тема (Eng):Comparative analysis of parking characteristics on Bulevar Mihajla Pupina in Novi Sad - south side
Датум одбране:26.09.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Доцент
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Николина Швелер (II 23/2017)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Паковање у прехрамбеној индустрији кроз историју
Тема (Eng):History of Packaging in the food industry
Датум одбране:26.09.2022. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Ванредни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Александра Стаменковић (RA 126/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа развоја модерних клијентских wеб апликација високих перформанси уз помоћ WебАссемблy платформе и програмског језика Руст
Тема (Eng):Analysis of the development of modern high-performance client web applications using the WebAssembly platform and the Rust programming language
Датум одбране:26.09.2022. 10:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Доцент
МенторСрђан Попов
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Данијела Сенић (ST 21/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Моше Пијаде и 29. новембра у Ади
Тема (Eng):Analysis of traffic conditions at intersection of streets Moše Pijade and 29. novembra in Ada
Датум одбране:26.09.2022. 10:00
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникВалентина Мировић
Редовни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Мила Димитрић (ST 42/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа карактеристика паркирања на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду - северна страна
Тема (Eng):Comparative analysis of parking characteristics on Bulevar Mihajla Pupina in Novi Sad - north side
Датум одбране:26.09.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Доцент
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Момчило Јовичић (ZR 26/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Добре праксе управљања безбедношћу и здрављем на раду у области грађевинарства и пољопривреде
Тема (Eng):Good practices of occupational health and safety management in construction and agriculture sectors
Датум одбране:26.09.2022. 10:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Доцент
ЧланНевена Живанчев
Асистент - др наука
 
Студент:Анђела Петровић (IT 64/2017)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа функционалности апликација сервиса за доставу са аспекта задовољства корисника
Тема (Eng):Analysis of the functionality of delivery service applications from the aspect of user satisfaction
Датум одбране:26.09.2022. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Ванредни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Бранка Бојанић (ZZ 19/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Технологије третмана отпадних вода фармацеутске индустрије
Тема (Eng):Pharmaceutical wastewater treatment technologies
Датум одбране:26.09.2022. 09:30
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Доцент
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент - др наука
 
Студент:Јелена Јоцовић (I1 8/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење повратних логистичких токова у Републици Србији кроз примену процеса рециклаже
Тема (Eng):Improvement of reverse logistics flows in the Republic of Serbia through the application of recycling processes
Датум одбране:26.09.2022. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Делић
Ванредни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланАцо Антић
Редовни професор
 
Студент:Милица Павловић (AU 9/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа утицаја акустичних дифузора на смањење еха у аудиторијумима
Тема (Eng):Analysis of the impact of acoustic diffusers on echo reduction in auditoriums
Датум одбране:23.09.2022. 14:00
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникВесна Стојаковић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланИвана Бајшански
Доцент
 
Студент:Наташа Перић (AU 17/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа АЦЕС и РГБ спектра боја у циљу добијања реалистичних визуелизација
Тема (Eng):Comparative Analysis of ACES and RGB Color Gamut in Order to Achieve Realistic Visualizations
Датум одбране:23.09.2022. 13:30
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникВесна Стојаковић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланИвана Мишкељин
Ванредни професор
 
Студент:Сашо Павловски (M2 9/2020)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Савремене методе испитивања безбедносних и еколошких карактеристика моторних возила при техничком прегледу
Тема (Eng):Modern methods of testing safety and environmental characteristics of motor vehicles during technical inspection
Датум одбране:23.09.2022. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Николић
Ванредни професор
МенторДраган Ружић
Ванредни професор
ЧланПавле Питка
Ванредни професор
 
Студент:Лука Босанац (E5 30/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Експлоатација Баттерy Енергy Стораге-а у ДЕРМС-у
Тема (Eng):Operation of Battery Energy Storage in DERMS
Датум одбране:23.09.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторАлександар Бошковић
Доцент
ЧланАлександар Селаков
Доцент
 
Студент:Алекса Стојшић (AI 59/2016)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Технике стеганографије слике са применама у дигиталним медијима
Тема (Eng):Image steganography techniques with applications in digital media
Датум одбране:23.09.2022. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникЖељен Трповски
Редовни професор
МенторБранко Бркљач
Доцент
ЧланСиниша Сузић
Асистент - др наука
 
Студент:Борислав Билић (GR 17/2014)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења стамбено-пословног објекта, ламеле Е, 2По+П+М+7, Нови Сад
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for residential-business building, lamell E, 2BS+GF+MF+7, Novi Sad
Датум одбране:23.09.2022. 08:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВладимир Мученски
Ванредни професор
МенторИгор Пешко
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Стефан Стојаковић (E5 35/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕСТНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РУКОВАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИМ ПОДАЦИМА ПОМОЋУ СПАРQЛ УПИТА
Тема (Eng):TEST ENVIRONMENT FOR HANDLING METEOROLOGICAL DATA USING SPARQL QUERIES
Датум одбране:22.09.2022. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторМилан Гаврић
Доцент
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Мајда Тривић (IM 93/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Присутност стреса и сагоревања у пословном окружењу
Тема (Eng):The occurrence of stress and burnout in a business environment
Датум одбране:22.09.2022. 11:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Александра Симић (IM 32/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Комуникација у тимском раду у предузећима
Тема (Eng):Teamwork communication in enterprises
Датум одбране:22.09.2022. 10:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Бранкица Влачић (IM 172/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мотивација запослених на радном мјесту
Тема (Eng):Employee motivation at the workplace
Датум одбране:22.09.2022. 10:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Алекса Вујисић (RA 59/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мобилна клијентска апликација за подршку рада управника у информационом систему болнице
Тема (Eng):Mobile client application to support managers in a hospital information system
Датум одбране:21.09.2022. 14:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланГоран Сладић
Редовни професор
 
Студент:Вања Грабеж (ZK 7/2017)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање ризицима при БЛЕВЕ ефекту применом програмског пакета АЛОХА
Тема (Eng):BLEVE risk management by application of ALOHA software package
Датум одбране:21.09.2022. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторГоран Тепић
Доцент
ЧланМарко Вуковић
Асистент-мастер
 
Студент:Јелена Молдованов (ST 23/2015)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поступак процене штете на моторним возилима настале у саобраћајним незгодама
Тема (Eng):The procedure for assessing damage to motor vehicles caused by traffic accidents
Датум одбране:21.09.2022. 11:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Доцент
МенторЗоран Папић
Редовни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ана Рудић (R1 23/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој система за видео конференције
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF VIDEO CONFERENCING SYSTEMS
Датум одбране:20.09.2022. 12:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланЈована Видаковић
Редовни професор
 
Студент:Никола Марић (E2 141/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Видео чет апликација заснована на WebRTC протоколу и STUN/TURN серверима
Тема (Eng):Video chat application based on WebRTC protocol and STUN/TURN servers
Датум одбране:20.09.2022. 12:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланЈована Видаковић
Редовни професор