Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Марко Ђурђевић (ST 42/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИСАЊА ЛИНИЈЕ БРОЈ 4 У НОВОМ САДУ ЗА 2010, 2017. И 2023 ГОДИНУ
Тема (Eng):Comparative analysis of the functioning of line number 4 in Novi Sad for 2010th, 2017th and 2023rd year
Датум одбране:26.04.2024. 14:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилан Симеуновић
Редовни професор
МенторПавле Питка
Ванредни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Доцент
 
Студент:Милош Пјевац (O2 7/2020)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конформне пројекције за Републику Србију са најмањим апсолутним линеарним деформацијама
Тема (Eng):Conformal projections for the Republic of Serbia with the least absolute linear deformations
Датум одбране:19.04.2024. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланГоран Маринковић
Ванредни професор
 
Студент:Братислав Митровић (GI 37/2013)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Употреба и оптимизација мултимедија у креирању интернет страница
Тема (Eng):Integration and optimization of multimedia in developing web pages
Датум одбране:19.04.2024. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Соња Недић (V2 1/2021)
Студијски програм:Математика у техници (II годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Конвексно програмирање и примена на портфолио инвестиционих фондова у условима пермакризе
Тема (Eng):Convex programming and application to the portfolio of investment funds in permacrisis conditions
Датум одбране:19.04.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Редовни професор
МенторНебојша Ралевић
Редовни професор
ЧланВладимир Илић
Доцент
 
Студент:Ивана Лаврња (IT 63/2016)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за подршку рада продавнице друштвених игара
Тема (Eng):Web application for supporting the operation of a board game store
Датум одбране:19.04.2024. 08:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникМарко Арсеновић
Доцент
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Соња Томчић (E2 20/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕКСТРАКТИВНА СУМАРИЗАЦИЈА ТЕКСТА УПОТРЕБОМ WОРД2ВЕЦ, ДОЦ2ВЕЦ И ГПТ3.5 МОДЕЛА
Тема (Eng):EXTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION OF USING WORD2VEC, DOC2VEC AND GPT-3.5 MODELS
Датум одбране:18.04.2024. 11:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Срђан Шуковић (E2 53/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Софтверски систем за семантичку претрагу текста применом векторских база података
Тема (Eng):Software System for Semantic Text Search Using Vector Database Technology
Датум одбране:18.04.2024. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникСтеван Гостојић
Редовни професор
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланДанијела Боберић Крстићев
Редовни професор
 
Студент:Шара Фазекаш (GI 39/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Визуелна трансформација: фотоманипулација и техника матте паинтинг у дигиталној фотографији
Тема (Eng):Visual transformation: photo manipulation and matte painting technique in digital photography
Датум одбране:18.04.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Милош Сарић (EE 126/2016)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Концепт микромреже и технике управљања микромрежама
Тема (Eng):Microgrid Concept and Control Techniques
Датум одбране:17.04.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Думнић
Редовни професор
МенторЛука Стрезоски
Ванредни професор
ЧланАлександар Селаков
Ванредни професор
 
Студент:Филип Ранковић (EE 51/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација процеса еталонирања Пт-100 сонде
Тема (Eng):Calibration process automation of Pt-100 sensors
Датум одбране:16.04.2024. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланНемања Газивода
Доцент
 
Студент:Немања Младеновић (G1 63/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА АНАЛИЗА СКЕЛЕТНОГ МОНТАЖНОГ СИСТЕМА ХАЛЕ ОД АРМИРАНОГ БЕТОНА
Тема (Eng):Technical-technological analysis of the assembly system of the hall made of reinforced concrete
Датум одбране:16.04.2024. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранко Шкорић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Доцент
 
Студент:Горан Мирић (PR 80/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Полкадот консензус
Тема (Eng):Polkadot consensus
Датум одбране:15.04.2024. 12:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторДарко Чапко
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Предраг Николић (E2 97/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Математичко моделовање и ПИД регулација термалне зоне у ХИЛ окружењу
Тема (Eng):Mathematical modeling and PID regulation of the Thermal Zone in the HIL environment
Датум одбране:15.04.2024. 09:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Младен Планојевић (E2 118/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Алат за визуелизацију и анализу АУТОСАР логгинг/трацинг протокола
Тема (Eng):Visualisation of AUTOSAR logging/tracing protocol
Датум одбране:12.04.2024. 08:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМарија Антић
Ванредни професор
МенторБогдан Павковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Радић
Ванредни професор
 
Студент:Александар Мраовић (EM 13/2015)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ултразвучни инструмент за мерење удал?ености на бази НЕ555 мултивибратора
Тема (Eng):Ultrasonic distance measuring instrument based on the NE555 timer
Датум одбране:10.04.2024. 16:45
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторМарјан Урекар
Ванредни професор
ЧланСтефан Мирковић
Асистент
 
Студент:Катарина Мијаиловић (SA 16/2019)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Студија архитектуре пролазности: Идејни пројекат Кућа – Споменик
Тема (Eng):Transience Architecture Study: Conceptual project House - Monument
Датум одбране:09.04.2024. 12:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникТатјана Бабић
Доцент
МенторАлександра Пештерац
Ванредни професор
ЧланДрагана Вилотић
Доцент из поља уметности
 
Студент:Ана Крсмановић (ZZ 68/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација утицаја на животну средину изградње силоса и сушаре
Тема (Eng):Evaluation of the environmental impact of the Construction of Silos and Dryer
Датум одбране:05.04.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Штрбац
Редовни професор
МенторНемања Станисављевић
Редовни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука