Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Ленке Хорват (F1 13/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИСПИТИВАЊЕ ПОНОВЉИВОСТИ ШТАМПЕ НА ГРАФИЧКОМ СИСТЕМУ XЕРОX ВЕРСАНТ 280 ПРЕСС
Тема (Eng):STUDYING THE REPEATABILITY OF PRINTING ON A XEROX VERSANT 280 PRESS GRAPHICS SYSTEM
Датум одбране:16.06.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланАлександар Анђелковић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Икић (F1 16/2020)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПОНОВЉИВОСТИ ШТАМПАРСКИХ СИСТЕМА ХП ЛАТЕX 570, ЛИYУ ПЛАТИНУМ Q3 И ХП ЛАТЕX 3200
Тема (Eng):COMPARISON OF SHORT-TERM REPEATABILITY OF PRINTING SYSTEMS HP LATEX 570, LIYU PLATINUM Q3, AND HP LATEX 3200
Датум одбране:16.06.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланАлександар Анђелковић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Мозетић (E2 20/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Аутоматизација моделовања мрежне комуникације у аутомобилу у складу са АУТОСАР стандардом
Тема (Eng):Automation of communication modeling in the car in accordance with the AUTOSAR standard
Датум одбране:15.06.2023. 18:00
Место одбране:KRTL1 - КРТ-Л1
Комисија

ПредседникЖељко Лукач
Ванредни професор
МенторМилан Бјелица
Ванредни професор
ЧланБојан Мразовац
Доцент
 
Студент:Арон Тот (zz 86/2015)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Еко-означавање типа ИИИ према еколошком отиску производа
Тема (Eng):Environmental type III labeling according to Product Environmental Footprint
Датум одбране:15.06.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђе Вукелић
Редовни професор
МенторБорис Агарски
Ванредни професор
ЧланСвјетлана Вујовић
Асистент - др наука
 
Студент:Филип Грубач (MP 5/2013)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Динамика обраде резањем
Тема (Eng):Machining dynamics
Датум одбране:14.06.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарин Гостимировић
Редовни професор
МенторМиленко Секулић
Редовни професор
ЧланБорислав Савковић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Ковачевић (I2 56/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење производног процеса предузећа „Леар Цорпоратион” применом „Валуе Стреам Маппинг” методе
Тема (Eng):Improvement of the production process of the company "Lear Corporation" using the "Value Stream Mapping'' method
Датум одбране:14.06.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникБорислав Савковић
Ванредни професор
МенторНемања Сремчев
Ванредни професор
ЧланНенад Медић
Доцент
 
Студент:Снежана Томашевић Тодоровић (ID 4/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Специјалистичке академске студије
Тема:Анализа и унапређење здравствене услуге у Клиници за медицинску рехабилитацију
Тема (Eng):Analysis and improvement of health services in the Medical Rehabilitation Clinic
Датум одбране:13.06.2023. 15:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександар Рикаловић
Ванредни професор
МенторНенад Симеуновић
Редовни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Вања Миланов (G1 56/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКА ГРЕДА
Тема (Eng):CONCEPTUAL SOLUTION FOR THE CONSTRUCTION OF A SEWAGE NETWORK IN THE SETTLEMENT OF VELIKA GREDA
Датум одбране:13.06.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникГоран Јефтенић
Доцент
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Сапунџић (PR 6/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Епидемични консензус (госсип) алгоритми
Тема (Eng):Gossip consensus algorithms
Датум одбране:09.06.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Александар Стаменковић (PR 34/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Меркле-Патриша Трај и Аваленш консензус алгоритам у блокчејн-у
Тема (Eng):Merkle-Patricia Trie and Avalanche consensus algorithm in blockchain
Датум одбране:09.06.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторДарко Чапко
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Александар Марковић (GR 177/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ДЕОНИЦЕ ЧАЧАК-МРЧАЈЕВЦИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 1Б РЕДА БРОЈА 23, СТАЦИОНАЖЕ ОД км13+200 ДО км16+325, УКУПНЕ ДУЖИНЕ Л=3,125км
Тема (Eng):Conceptual project of the Čačak-Mrčajevci section on state road 1B number 2, stations from km13+200 to km16+325, total length L=3,125km
Датум одбране:09.06.2023. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланДраган Манојловић
Асистент-мастер
 
Студент:Милош Миливојевић (MH 60/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за надгледање и визуелизацију процеса производње сока од јабуке
Тема (Eng):Development of a system for monitoring and visualizing the apple juice production process
Датум одбране:09.06.2023. 12:00
Место одбране:118 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСрђан Тегелтија
Доцент
ЧланИвана Шенк
Ванредни професор
 
Студент:Александар Перковић (EE 75/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА КОРИСТЕЋИ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ ПВСYСТ
Тема (Eng):Solar power plan design using the PVSYST software package
Датум одбране:09.06.2023. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Стеван Рашковић (e2 54/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Систем за аукције незамењивих токена
Тема (Eng):System for auctions of non-fungible tokens
Датум одбране:09.06.2023. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Владимир Јовановић (E2 152/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Наменски језик и окружење за моделовање и генерисање онлајн колекције акорда за гитару
Тема (Eng):A Domain Specific Language and a Framework for Modeling and Generating Online Guitar Chords Collection
Датум одбране:09.06.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторВладимир Димитриески
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Александар Ристић (IM 134/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена МЕС система у пословању
Тема (Eng):Application of ERP systems in business
Датум одбране:08.06.2023. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавко Ракић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент-мастер
 
Студент:Слађана Пауновић (IM 78/2010)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес стратешког планирања за стартап пица ресторан "Италијана"
Тема (Eng):Strategic planning process for startup pizza restaurant "Italijana"
Датум одбране:08.06.2023. 16:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавко Ракић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент-мастер
 
Студент:Марко Брњош (G1 45/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕХНОЛОГИЈА ЗЕЛЕНЕ ГРАДЊЕ КАО АТРАКТИВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Тема (Eng):GREEN BUILDING TECHNOLOGY AS AN ATTRACTIVE INVESTMENT IN CONSTRUCTION
Датум одбране:08.06.2023. 12:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМилош Шешлија
Доцент
МенторИгор Пешко
Ванредни професор
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Александар Стојковић (GR 8/2014)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења стамбено-пословног објекта По+П+4+Пк-Дуп. Нови Сад
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for residential-business building BS+GF+4+AT-DUP, Novi Sad
Датум одбране:08.06.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАндрија Рашета
Ванредни професор
МенторИгор Пешко
Ванредни професор
ЧланМилош Шешлија
Доцент
 
Студент:Марко Достанић (IN 54/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку организацији путовања на утакмице кошаркашког клуба
Тема (Eng): A Software Tool for Supporting Travel Organization for a Basketball Club’s Matches
Датум одбране:07.06.2023. 16:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Страјнић (AI 56/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн 3Д окружења и традиционалне српске куће инспирисане словенском митологијом
Тема (Eng):Environment design and traditional Serbian house inspired by Slavic mithology
Датум одбране:07.06.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор
МенторАна Перишић
Ванредни професор
ЧланМарко Лазић
Доцент
 
Студент:Ирина Јанковић (AI 49/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:"Риговање и анимација карактера Морене за потребе 3Д видео игре"
Тема (Eng): Rigging and animation of the Morena character for the needs 3D video game
Датум одбране:07.06.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор
МенторАна Перишић
Ванредни професор
ЧланМарко Лазић
Доцент
 
Студент:Невена Јанковић (GR 181/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ БЕТОНА ЗА АРМИРАНОБЕТОНСКУ КОНСТРУКЦИЈУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У КРАГУЈЕВЦУ
Тема (Eng):Project of Concrete for Reinforced Concrete Structure of a Multi-Family Residential Building in kragujevac
Датум одбране:07.06.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јелена Илић (ZR 16/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ДЈЕЛОВАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ МАТЕРИЈА НА ПРИМЈЕРУ ЧЕРНОБИЛСКОГ АКЦИДЕНТА
Тема (Eng):The impact of radioactive substances on the example of the Chernobyl accident
Датум одбране:02.06.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторГоран Тепић
Доцент
ЧланМарко Вуковић
Асистент-мастер
 
Студент:Свемир Билбија (AU 50/2013)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат четири језера
Тема (Eng):Conceptual design of the four lakes
Датум одбране:02.06.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторДејан Ецет
Доцент
ЧланРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Јована Вучковић (IM 98/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ХИБРИДНИ МОДЕЛ УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ СОФТВЕРА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Тема (Eng):A hybrid model of software development management in the automotive industry industry
Датум одбране:24.05.2023. 10:00
Место одбране:203 - 203
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланТеодора Вучковић
Доцент
 
Студент:Зорана Стаменковић (IN 10/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:WИСЕ
Тема (Eng):WISE
Датум одбране:23.05.2023. 10:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Нина Филиповић (IM 105/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИСУТНОСТ „БУРНОУТА“ И СТРЕСА КОД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Тема (Eng):PRESENCE OF "BURNOUT" AND STRESS AMONG EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION
Датум одбране:11.05.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Катарина Вучинић (ZZ 29/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пракса и примери пројеката процене утицаја у АПВ
Тема (Eng):Practice and examples of Environmental Impact Assessment in APV
Датум одбране:19.04.2023. 11:30
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникНемања Станисављевић
Ванредни професор
МенторГоран Вујић
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука