Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Факултету техничких наука 1978. год. основан је Саобраћајни одсек, који је касније прерастао у Департман за саобраћај.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јовановић др Бојан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13201.006
Нацртна геометрија и техничко цртање3310.006
Физика3111.006
Познавање робе у транспорту2101.004
Изборни предмет 12000.003
Изборни предмет 22011.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23201.006
Урбанизам и просторно планирање3201.006
Транспортно-логистичке особине робе3101.004
Економика саобраћаја2301.006
Изборни предмет 230-20-21.006
Изборна позиција 12000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Шпедиција3111.006
Математичка статистика4301.008
Технологија водног саобраћаја3101.004
Анализа телекомуникационих сигнала2110.005
Изборна позиција 22000.00-1.002
Изборни предмет 421-200.00-1.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Програмирање и програмски језици2020.005
Логистика претовара3201.006
Операциона истраживања3200.005
Анализа телекомуникационих система2110.005
Мултимедијалне комуникације2011.005
Основи логистике2200.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Поштански саобраћај2300.007
Технологија железничког саобраћаја3200.005
Принципи дигиталних комуникација2210.005
Управљање пројектима2030.005
Изборни предмет 530-20-21.006
Изборни предмет 62101.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Поштанске услуге и мрежа3300.006
Стратешко планирање у ПСТ2300.006
Принципи дигиталних модулација2200.004
Експлоатација телекомуникационих мрежа2210.005
Изборни предмет 730-11-20.005
Стручна пракса0003.002

Година: 4, Семестар: Зимски

Основи радио и мобилних комуникација3210.005
Финансијско пословање у поштанском саобраћају2200.004
Аутоматизација у поштанском саобраћају3200.005
Изборни стручни страни језик0-2000.002
Изборни предмет 82200.005
Телекомуникационе мреже и саобраћај2200.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Рачунарске комуникације3210.006
Организација и менаџмент у ПСТ3210.004
Пројектовање комуникационих система2110.005
Изборни предмет 92-30-20-20.005
Завршни - дипломски рад0008.0015