Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Александар Петровић (GR 120/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СУ+ПР+4+ПК-ДУПЛЕКС, НОВИ САД
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Датум одбране:08.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Малишевић (F1 14/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Формулација отпада генерисаног током производње тетра-пак амбалаже
Тема (Eng):Formulation of waste generated during the production of tetra-pak packaging
Датум одбране:07.12.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Никола Дакић (r2 38/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ДЕТЕКЦИЈА И СЕГМЕНТАЦИЈА КАЈАКАША УПОТРЕБОМ КОНВОЛУЦИОНИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Тема (Eng):DETECTION AND SEGMENTATION OF KAYAKERS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Датум одбране:07.12.2022. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Наташа Звекић (I7 1/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Поређење перфоманси између Андроид апликација развијених употребом Јетпацк Цомпосе алата и употребом XМЛ језика
Тема (Eng):Performance comparison between Android applications developed using Jetpack Compose tool and using XML language
Датум одбране:05.12.2022. 10:15
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторМарко Арсеновић
Доцент
ЧланСрђан Сладојевић
Ванредни професор
 
Студент:Милена Милетић (G1 49/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА И ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ПЛАТЕИА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА
Тема (Eng):ANALYSIS AND APPLICATION OF THE PLATEIA SOFTWARE PACKAGE FOR ROAD DESIGN
Датум одбране:02.12.2022. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Доцент
МенторМилош Шешлија
Доцент
ЧланСлавиша Думнић
Доцент
 
Студент:Милош Драгаш (GG 54/2015)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда дигиталног елевационог модела и туристичких карата општине Косјерић
Тема (Eng):Creation of a digital elevation model and tourist maps of the municipality of Kosjerić
Датум одбране:30.11.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Божић (GT 24/2016)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Енергетска анализа породичног стамбеног објекта са предлогом мера за санацију
Тема (Eng):Energy analysis of a single-family residential building with a proposal for reconstruction
Датум одбране:30.11.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђије Додер
Доцент
МенторБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
ЧланИгор Мујан
Доцент
 
Студент:Марцела Мачаји (GI 73/2017)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОСТОЈАНОСТ НА СПОЉАШЊЕ УТИЈАЦЕ ТЕКСТИЛНИХ ОТИСАКА ОДШТАМПАНИХ ТЕXОПАQУЕ ОП 206 СЕРИТОНЕ БЛУЕ (РС)/ДЕЕП БЛУЕ И МАРАБУ МАРА ГЛАСС МГХТ БОЈАМА
Тема (Eng):Resistance to external influence prints of textile prints printed with Texopaque OP 206 Seritone Blue (RS)/Deep Blue i Marabu Mara Glass MGHT inks
Датум одбране:29.11.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милош Ђукић (ME 14/2013)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ ПРОРАЧУНА ТОПЛОТНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА КЛИМАТИЗОВАНИХ ПРОСТОРИЈА ПРЕМА ВДИ 2078 И АСХРАЕ СТАНДАРДУ
Тема (Eng):COOLING LOAD CALCULATION OF AIR-CONDITIONED ROOMS WITH VDI 2078 AND ASHRAE STANDARDS
Датум одбране:29.11.2022. 11:00
Место одбране:006A - Канцеларија
Комисија

ПредседникМладен Томић
Доцент
МенторАлександар Анђелковић
Ванредни професор
ЧланБранко Маркоски
Редовни професор
 
Студент:Бранкица Тадић (GT 12/2013)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Обновљиви извори енергије и тржиште електричне енергије у Србији
Тема (Eng):Renewable energy resources and electricity market in Serbia
Датум одбране:29.11.2022. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Ванредни професор
МенторНенад Катић
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Биљана Маринков (IN 26/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада агенције за продају и издавање некретнина
Тема (Eng):A Software Tool for Real Estate Agency
Датум одбране:28.11.2022. 16:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Јован Јењић (E2 120/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај Реацт лазy и Wебпацк конфигурација на перформансе апликације
Тема (Eng):The impact of React lazy and Webpack configuration in application performance
Датум одбране:28.11.2022. 14:00
Место одбране:301 - Сала за састанке
Комисија

ПредседникМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
МенторАлександар Купусинац
Редовни професор
ЧланБранко Маркоски
Редовни професор
 
Студент:Соња Ђурђев (I2 61/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РАДА ПРИМЕНОМ МЕТОДА, АЛАТА И ТЕХНИКА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ
Тема (Eng):IMPROVMENT OF WORK PROCESSES BY APPLYING METHODS, TOOLS AND TECHNIQUES IN MODERN BUSINESS ENVIRONMENT
Датум одбране:28.11.2022. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланНенад Медић
Доцент
 
Студент:Бојана Петров (I2 30/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА КРОЗ УСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОСТОЈЕЋИМ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КУПЦИМА
Тема (Eng):BUSINESS IMPROVEMENT THROUGH THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS WITH EXISTING AND POTENTIAL CUSTOMERS
Датум одбране:28.11.2022. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланНенад Медић
Доцент
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент