Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Соња Радић Милановић (A3 1/2021)
Студијски програм:Планирање и управљање регионалним развојем
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Циркуларна економија у контексту текстилне индустрије
Тема (Eng):Circular economy in the context of textile industry
Датум одбране:06.10.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилица Врачарић
Редовни професор
МенторАлпар Лошонц
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Марко Лукић (MM 9/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Емисија издувних гасова дизел мотора и системи за њено побољшање
Тема (Eng):Exhaust emission of diesel engines and systems for its improvement
Датум одбране:06.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторНебојша Николић
Ванредни професор
ЧланЈован Дорић
Редовни професор
 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Момчило Недимовић (MM 18/2016)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални развој производа
Тема (Eng):Product lifecycle management
Датум одбране:05.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Андреј Ивичиак (E5 3/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прогноза потрошње електричне енергије применом АРМА методе
Тема (Eng):Load forecasting using ARMA method
Датум одбране:04.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавица Медић
Ванредни професор
МенторАлександар Селаков
Ванредни професор
ЧланМилана Бојанић
Доцент
 
Студент:Радоман Гутић (GG 47/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Деформациона анализа по методи Каспарија
Тема (Eng):Deformation analysis, Caspary approach
Датум одбране:03.10.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторЗоран Сушић
Ванредни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Филип Николић (A7 11/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа оптималне диспозиције објекта на парцели применом БИМ технологије и генеративног дизајна
Тема (Eng):Analising optimal disposition of an object on a lot with a use of BIM technology and generative design
Датум одбране:03.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Јовановић
Доцент
МенторМарко Лазић
Доцент
ЧланАна Перишић
Ванредни професор
 
Студент:Горан Мишановић (GR 53/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат за изводјење реконструкције раскрснице државних путева ИБ реда бр 20, ИИА реда бр 123 и општинског пута Сремска Митровица - Велики Радинци код наплатне станице "Сремска Митровица" на државном путу ИА реда бр. 3
Тема (Eng):Detailed design for the reconstruction of the intersection of state roads IB 20, IIA 123 and municipal road Sremska Mitrovica – Veliki Radinci near the toll station "Sremska Mitrovica" on the state road IA 3
Датум одбране:02.10.2023. 15:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторНебојша Радовић
Редовни професор
ЧланМилош Шешлија
Доцент
 
Студент:Владимир Анђелић (MH 79/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтвер за управљање радом линије за пуњење и паковање какао крема
Тема (Eng):The cocoa cream filling and packaging line control software
Датум одбране:02.10.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Шенк
Ванредни професор
МенторДрагана Орос
Ванредни професор
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Ана Симић (AI 2/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анимација као алат за промоцију и маркетинг стамбених објеката
Тема (Eng):Animation as a tool for promotion and marketing of residential buildings
Датум одбране:02.10.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Кузмановић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторИвана Васиљевић
Доцент
ЧланРатко Обрадовић
Редовни професор
 
Студент:Никола Мршић (GG 39/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала употребом Реацт ЈаваСцрипт библиотеке
Тема (Eng):Creating a geoportal using React JavaScript libraries
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторАлександра Радуловић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Мијаиловић (GR 195/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена стања улица у Аранђеловцу према ПЦИ методологији
Тема (Eng):Assessment of the condition of the streets in Aranđelovac according to the PCI methodology
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБојан Матић
Редовни професор
МенторМилан Маринковић
Доцент
ЧланСлободан Колаковић
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Вујковић Ламић (I2 16/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Евалуација инвестирања у реалну имовину са практичним импликацијама у фази поликризе
Тема (Eng):Evaluation of investment in real property with practical implications in the polycrisis phase
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Анђела Цвијетић (MP 57/2017)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примјена вјештачке неуронске мреже за одређивање везе између степена деформације, величине зрна и тврдоће код алуминијумског елемента
Тема (Eng):Application of articifal neural network of determining the relationship between deformation degree, grain size and hardness in an aluminium element
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникПлавка Скакун
Ванредни професор
МенторБорислав Савковић
Ванредни професор
ЧланДраган Рајновић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Тешић (AU 48/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење вишепородичног објекта у Новом Саду
Тема (Eng):Conceptual solution of an multi-family residential building in Novi Sad
Датум одбране:02.10.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторИгор Мараш
Ванредни професор
ЧланРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Наталија Субашић (AU 31/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Урбана трансформација бродоградилишта и морнарице у Новом Саду
Тема (Eng):Urban transformation of the shipyard and Navy area in Novi Sad
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарина Царевић-Томић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланДијана Бркљач
Асистент са докторатом
 
Студент:Ивана Казимировић (EE 93/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реверзибилни погон са синхроном машином са сталним магнетима
Тема (Eng): Reversible drive with permanent magnet synchronous machine
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Филип Орешковић (I1 20/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИНЖЕЊЕСРКИХ МЕТОДА НА АНАЛИЗУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА
Тема (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Амина Адиловић (I2 12/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење процеса складиштења у компанији “ЕС КОМЕРЦ” ДОО
Тема (Eng):Improvement of the storage process in company “ES KOMERC” d.o.o
Датум одбране:02.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Немања Вајагић (i2 44/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта и процеса складиштења у компанији "Марбо Продуцт доо"
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse processes in "Marbo Product doo" company
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Сара Тодоровић (MH 21/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ефикасност електричних машина у електричним аутомобилима
Тема (Eng):The efficiency of electric machines in electric vehicles
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Тијана Вујиновић (ST 40/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА СИМУЛАЦИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА ЗА ТРАНСПОРТНОМ УСЛУГОМ
Тема (Eng):APPLYING SIMULATION IN TRACKING MARKET DEMAND FOR TRANSPORT SERVICE
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Иветић
Ванредни професор
МенторЂурђица Стојановић
Редовни професор
ЧланМарко Величковић
Асистент - др наука
 
Студент:Јована Станковић (RA 78/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање претњи са ThreatMapper алатом
Тема (Eng):Threat modeling with ThreatMapper tool
Датум одбране:02.10.2023. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Гравара (RA 60/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа имплементација и перформанси алата за објектно-релационо мапирање
Тема (Eng):Analysis of implementations and performance of object-relational mapping tools
Датум одбране:02.10.2023. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланГордана Милосављевић
Редовни професор
 
Студент:Наташа Ђурица (EE 21/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ КОНФИГУРАЦИЈА Д ФЛИПФЛОПОВА У 0.35 µm CMOS ТЕХНОЛОГИЈИ
Тема (Eng):COMPARISON OF DIFFERENT CONFIGURATIONS OF D FLIPFLOPS IN 0.35 µm CMOS TECHNOLOGY
Датум одбране:30.09.2023. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланМирјана Шиљеговић
Редовни професор
 
Студент:Александар Тадић (G1 36/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "14 ОКТОБАР" У ДРАГИНЦУ
Тема (Eng):CONDITION ASSESSMENT AND ENERGY RENOVATION OF THE "14 OCTOBER" PRIMARY SCHOOL BUILDING IN DRAGINAC
Датум одбране:30.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранислава Новаковић
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Љубомир Гајић (EM 19/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација анализатора импедансе коришћењем осцилоскопа и генератора функција
Тема (Eng):Impedance analyzer simulation using oscilloscope and function generator
Датум одбране:29.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Стојан Терзић (EE 13/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Инструмент за мерење силе базиран на рациометријској методи
Тема (Eng):Instrument for measuring force based on the ratiometric method
Датум одбране:29.09.2023. 16:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникПлатон Совиљ
Редовни професор
МенторДраган Пејић
Ванредни професор
ЧланЂорђе Новаковић
Доцент
 
Студент:Јована Јовић (E8 4/2021)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање штампаних плоча за интерфејсе великих брзина
Тема (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторМарјан Урекар
Доцент
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Станко Спасојевић (M1 16/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај температуре и деформације на тврдоћу челика АИСИ 304Л
Тема (Eng):Influence of temperature and deformation on the hardness of AISI 304L steel
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланДраган Рајновић
Ванредни професор
 
Студент:Маја Турудић (MM 9/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ СКЛАДИШНОГ СИСТЕМА ПРИМЈЕНОМ СИМУЛАЦИЈА
Тема (Eng):Conceptual solution of the storage system by application of material flow simulation
Датум одбране:29.09.2023. 14:30
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Дејан Богавац (a7 6/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредни приступ стварања интерактивне сцене у односу на имерсивност
Тема (Eng):A comparative approach to creating an interactive scene in relation to immersivness
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникВесна Стојаковић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланИвана Васиљевић
Доцент
 
Студент:Јована Влаховић (EE 22/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Критеријуми за избор асинхроних мотора
Тема (Eng): Criteria for the selection of induction motors
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Тамара Пантић (GR 52/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења резервоара питке воде на изворишту Врело око у Требињу
Тема (Eng):The design of technology and organization of the construction for drinking water reservoir at the well of Vrelo oko in Trebinje
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторВладимир Мученски
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Јелица Поповић (ME 7/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ У ЗГРАДАРСТВУ
Тема (Eng):Implementation of cooling technologies in buildings
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Томић
Ванредни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Марко Задрић Бардак (MM 33/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ПЛМ АЛАТА НА ПРИМЕРУ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА АУТОМОБИЛСКОГ ДИСПЛЕЈА
Тема (Eng):USE OF PLM TOOLS ON A LIFECYCLE OF AUTOMOBILE DISPLAY
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Ирена Новаковић (EE 95/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед заштита нисконапонских асинхроних мотора
Тема (Eng):Overview of protection of low-voltage induction motors
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Маријана Туфегџић (EE 115/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај високонапонских подземних каблова у преносним електроенергетским системима
Тема (Eng):The importance of high-voltage underground cables in transmission power systems
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМиодраг Милутинов
Ванредни професор
МенторКаролина Касаш-Лажетић
Ванредни професор
ЧланДраган Кљајић
Доцент
 
Студент:Анђела Тодорић (I7 3/2022)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена модуларне вештачке интелигенције на примеру Флуттер апликације за планирање путовања
Тема (Eng):Application of modular artificial intelligence on the example of the Flutter travel planning application
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДарко Стефановић
Редовни професор
МенторТеодора Вучковић
Доцент
ЧланДрагана Константиновић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Илић (ME 34/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА РАСХЛАДНИХ ПОСТРОЈЕЊА
Тема (Eng):Energy performance management of refrigeration plants
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Томић
Ванредни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Александар Коларевић (MH 22/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за даљински надзор и управљање аутоматизованом инкубаторском станицом
Тема (Eng):Development of a system for remote monitoring and management of an automated incubator station
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:118 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСрђан Тегелтија
Доцент
ЧланСтеван Станковски
Редовни професор
 
Студент:Љупка Васић (MM 3/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење неинтегрисане радне платформе за чеони виљушкар
Тема (Eng):Conceptual solution of non-integrated working platform for use with industrial trucks
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторАтила Зелић
Доцент
ЧланСања Бојић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Мандић (GR 35/2013)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКАТ ЗА ЕДУКАЦИЈУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ОДМОР, НОВА ПАЗОВА
Тема (Eng):Project of technology and organization of building construction for education, recreation and rest, Nova Pazova
Датум одбране:29.09.2023. 12:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЖељко Јакшић
Доцент
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Лука Борђошки (MH 18/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за даљински надзор и управљање производњом занатског пива
Тема (Eng):Development of a system for remote supervision and control of craft beer production
Датум одбране:29.09.2023. 12:30
Место одбране:MID0 - Лабораторија
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторИвана Шенк
Ванредни професор
ЧланДрагана Орос
Ванредни професор
 
Студент:Никола Папић (EE 68/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модулационе технике за управљање трофазним инверторима
Тема (Eng):Modulation techniques for three phase inverter control
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникСтеван Грабић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Дарија Гаврић (GR 34/2016)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПО+П+3, БАЧКА ПАЛАНКА
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for residential building GF+3, Bačka Palanka
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЖељко Јакшић
Доцент
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Дарко Лакић (S1 14/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање ланцима снабдевања 4.0: основне теоријске поставке
Тема (Eng):Supply chain management 4.0: basic theoretical settings
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Уна Алексић (MH 24/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идентификација модела и управљање применом оптималног линеарног регулатора
Тема (Eng):Model identification and control using optimal linear regulator
Датум одбране:29.09.2023. 11:45
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Алекса Бу (E1 31/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:CMOS температурни сензор мале потрошње од 60 nW
Тема (Eng):A CMOS ON-CHIP 60 nW LOW-POWER TEMPERATURE SENSOR
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланМирјана Шиљеговић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Калајџић (GR 58/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења канализационе мреже насеља Бачки Јарак
Тема (Eng):Technology and organization design of the construction of the sewage network of the Bački Jarak settlement
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторВладимир Мученски
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Жолт Канчар (E1 64/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВОГ СОФТВЕРА ЗА СОЛАРНЕ ФН ЕЛЕКТРАНЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланСрђан Милићевић
Доцент
 
Студент:Милош Симовић (ME 3/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Индустријска примена расхладне технике
Тема (Eng):Industrial application of refrigation technology
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђије Додер
Доцент
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланМладен Томић
Ванредни професор
 
Студент:Давид Хорват (RA 95/2014)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Једно решење за интеграцију DDS клијента у сервис за телеметрију Android Automotive оперативног система
Тема (Eng):One Solution for Integrating DDS Client into a Telemetry Service in Android Automotive Operating System
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМирослав Поповић
Редовни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Јелена Манојловић (SW 70/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример имплементације једне друштвене мреже са нагласком на позитивно корисничко искуство
Тема (Eng):Implementation example of a social network with an emphasis on a positive user experience.
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДушан Гајић
Ванредни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Алекса Шакота (a7 44/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Супорт центар
Тема (Eng):Support center
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Ања Грозданић (IM 77/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај логистике и ланци снабдевања у е–трговини
Тема (Eng):The importance of logistics and supply chains in e–commerce
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Дуња Стојанов (SW 30/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Кориснички интерфејс апликације за креирање рапореда сменског рада
Тема (Eng):User Interface of the Application for Rota Scheduling
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникВељко Петровић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Баратовић (GG 40/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ОПТИМИЗАЦИЈА ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ ЗГРАДЕ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):Optimization of geodetic network of rectorate building in Novi Sad
Датум одбране:29.09.2023. 10:15
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Теодора Миличић (A7 80/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат Агро центра у Руми
Тема (Eng):The project of the agro center in Ruma
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Петар Стаменковић (EE 18/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Функционална верификација Хоугх модула
Тема (Eng):Functional verification of Hough module
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникПредраг Теодоровић
Доцент
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланИван Мезеи
Редовни професор
 
Студент:Наталија Радић (GG 5/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала заштиц´ених подручја на територији Републике Србије
Тема (Eng):Development of a geoportal of protected areas in the territory of Republic of Serbia
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторАлександра Радуловић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Зорић (IM 147/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Логистика у Б2Ц пословању
Тема (Eng):Logistics in B2C business
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Ђорђе Смиљић (M1 7/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Испитивање потенцијала фармацеутских материјала за примјену у технологији депоновања истопљеног филамента
Тема (Eng):Examination potential of pharmaceutical materials for use in fused deposition modeling technology
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:D4-D - МИ Д4-Д
Комисија

ПредседникМладомир Милутиновић
Ванредни професор
МенторДејан Моврин
Ванредни професор
ЧланСања Бојић
Ванредни професор
 
Студент:Тања Новак (GG 69/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа ортодроме на сфери у односу на геодетску линију на елипсоиду
Тема (Eng):Analysis of the great circle on the sphere in relation to the geodesic line on the ellipsoid
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Сара Јовановић (IM 63/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај људских фактора на успех ИТ пројеката
Тема (Eng):The influence of human factors on the success of IT projects
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникПетар Врговић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланАнгела Фајси
Асистент са докторатом
 
Студент:Невена Кежић (IM 89/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Унапређење логистичких процеса у организацији ,,Белл Цхемицалс” ДОО
Тема (Eng):Improvement of logistics processes in the organization "Bell Chemicals" DOO
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Марко Ђорђић (PR 112/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мобилна апликација за едукацију представника малих и средњих предузећа о сајбер претњама
Тема (Eng):Mobile application for educating representatives of small and medium-sized enterprises about cyber threats
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБојан Јелачић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланДубравка Бојанић
Ванредни професор
 
Студент:Бјанка Тијодоровић (GG 19/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање тематских карата у Р програмском језику
Тема (Eng):Creating thematic maps in R programming language
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Александра Павловић (I2 19/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Подршка финансирању инфраструктурних пројеката из фондова европске уније на примеру изградње логистичког центра у Новом Саду
Тема (Eng):Support for the financing of infrastructure projects from the funds of the European Union, on the example of the construction of a logistics center in Novi Sad
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланПетар Врговић
Редовни професор
 
Студент:Лана Словић (PR 23/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција сајбер напада у СWаТ подацима коришћењем Еластицсеарцх платформе
Тема (Eng):Cyber attack detection in SWaT data with the Elasticsearch platform
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Катарина Продановић (PR 15/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа описа сајбер претњи у платформи Апацхе Спарк
Тема (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Константин Савић (MH 28/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена алгортима за оптимално слагање кутија роботском руком на регалној дизалици
Тема (Eng):Application of algorithms for optimal stacking of boxes with a robotic arm on a rack crane
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:123 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСтеван Станковски
Редовни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Бојана Живанић (PR 122/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип софтверског окружења за испитивање ОWАСП Топ 10 безбједносних пропуста у веб апликацијама
Тема (Eng):Prototype software environment for testing OWASP Top 10 security vulnerabilities in web applications
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Маријана Стојановић (PR 16/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип за детекцију електронских порука са малициозним садржајем
Тема (Eng):Prototype for detecting electronic messages with malicious content
Датум одбране:29.09.2023. 07:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Јован Радомировић (EM 18/2016)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦАН комуникациони протокол у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):CAN communication protocol in automotive industry
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Предраг Фржовић (MM 11/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мотори СУС са директним убризгавањем бензина
Тема (Eng):IC engines with direct gasoline injection
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Милутин Стојановић (EE 28/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштита виртуелним релејима
Тема (Eng):Protection with virtual relays
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Милан Зорановић (MM 25/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за напајање горивом савремених дизел мотора
Тема (Eng):Fuel supply system of modern diesel engines
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Николић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Немања Ђукић (MM 29/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Један прилог форензици квара и ремонта дизел мотора
Тема (Eng):One contribution to the failure forensics and overhaul diesel engine
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Весна Недић (B1 4/2021)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОЧНИХ ПОКРЕТА
Тема (Eng):?echnology and applications of eye tracking systems
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланСлавица Медић
Ванредни професор
 
Студент:Сава Његован (E2 2/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Физички модел система за активно потискивање буке
Тема (Eng):PHYSICAL MODEL OF AN ACTIVE NOISE CANCELLATION SYSTEM
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторНикола Јорговановић
Редовни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Савић (E2 111/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција пораста нивоа мора коришћењем алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of sea level rise using machine learning algorithms
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Хелена Швертел (zz 8/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИКАЗ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА АСПЕКТА ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Јована Рашевић (Z1 10/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Тема (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Никола Лаловић (EE 38/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у широком опсегу брзина
Тема (Eng):Control of permanent magnet synchronous motor in deep field-weakening region
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Пејановић (PE 46/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Предикција нивоа когнитивног стреса помоћу методе потпорних вектора
Тема (Eng):Prediction of the cognitive stress level by the support vector method
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:019 - Кабинет
Комисија

ПредседникДрагана Бајић
Редовни професор
МенторТамара Шкорић
Ванредни професор
ЧланМилан Видаковић
Редовни професор
 
Студент:Сандра Благојевић (MH 42/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена класификације помоћу потпорних вектора у медицинској дијагностици
Тема (Eng):Classification using support vector machines in medical diagnostics
Датум одбране:28.09.2023. 12:45
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникМилан Рацков
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Николина Станишић (I2 38/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Значај парасоцијалних веза за процес брендирања у К-поп индустрији
Тема (Eng):The importance of parasocial relationships for the branding process in the K-pop industry
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Слободан Мијаиловић (PR 70/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација софтверског система за симулацију платформе рачунарства у облаку
Тема (Eng):Implementation of a software system for simulating a cloud computing platform
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланАлександар Купусинац
Редовни професор
 
Студент:Ивана Рибар (I2 35/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Истраживање перцепције корисника друштвених мрежа о компјутерски генерисаним инфлуенсерима
Тема (Eng):Research on the perception of users of social networks about computer-generated influencers
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Марко Матијевић (PI 7/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Значај пројектног контролинга у пословању услужних предузећа
Тема (Eng):The importance of project controlling in the business of service companies
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:015 - Канцеларија
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Тамара Радонић (bi 10/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предикција присуства синдрома полицистичних јајника методама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of polycystic ovary syndrome using machine learning methods
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникНикша Јаковљевић
Ванредни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Андријана Васиљевић (I2 48/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење процеса складиштења у организацији „Фер Партнер“ д.о.о.
Тема (Eng):Analysis and improvement of the storage process in the organization "Fer Partner" d.o.o.
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Милана Вучковић (I1 3/2022)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА КОМПАНИЈЕ „КОВИС БП“
Тема (Eng):IMPROVEMENT OF STORAGE SPACE OF THE COMPANY „KOVIS BP“
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Кристина Фодор (I2 10/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Људски ресурси као бизнис партнер у пословању
Тема (Eng):Human resources as a business partner in organizacion
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Јелена Ердељан (V2 3/2020)
Студијски програм:Математика у техници (ИИ годишњи)
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Условни хетероскедастични модели за процену волатилности временских серија
Тема (Eng):Conditional heteroskedastic models for time series volatility estimation
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубо Недовић
Ванредни професор
МенторЈелена Иветић
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Чонгор Варкуља (IM 13/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена СМА индикатора у функцији детерминисања појаве кризних стања
Тема (Eng):Application of the SMA indicator in the function of determining the occurrence of crisis
Датум одбране:27.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Илија Крупљанин (GG 24/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Успостављање 1Д геодетске мреже применом методе геометријског нивелмана за потребе праћења слегања објекта на потесу Доње Сајлово, Нови Сад
Тема (Eng):Establishment of a 1D geodetic network using method of geometric leveling for purposes of monitoring the subsidence of buildings on the stretch of Donje Sajlovo, Novi Sad
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:108 - 108
Комисија

ПредседникГоран Маринковић
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Андреа Зобец (A5 3/2020)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Атлас летњег распуста
Тема (Eng):Atlas of Summer Brake
Датум одбране:26.09.2023. 14:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникВладимир Илић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
ЧланСоња Пејић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Вучковић (SW 47/2013)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена мобилности као сервиса за унапређење јавног превоза кроз концепт дигиталних близанаца
Тема (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор