Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилацТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у електронику3210.007
Сигнали и системи3210.007
Математичка анализа 23300.007
Лабораторијски практикум1021.006
Енглески језик - средњи2000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Мерни инструменти3030.008
Електрична мерења3040.007
Објектно оријентисано програмирање3300.007
Енглески језик - напредни средњи2000.002
Изборни предмет 13-40-20-20.00-1.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Вероватноћа, статистика и случајни процеси3210.007
Електронска мерења2021.006
Когнитивни процеси за инжењере2011.004
Енглески језик за инжењере 12000.002
Изборни предмет 2302-30.00-1.006
Изборни предмет 3302-30.00-1.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Стандардизација и квалитет1002.004
Физика људског организма2200.005
Академске писане и говорне комуникације на српском језику2000.002
Изборни предмет 42020.00-1.006
Изборни предмет 5302-30.00-1.006
Изборни предмет 6302-30.00-1.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Метрологија3300.005
Изборни предмет 73300.007
Изборни предмет 83030.007
Изборни предмет 92011.004
Изборни предмет 10302-30.007

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 11302-30.00-1.006
Изборни предмет 122-302-30.00-1.006
Изборни предмет 1320-11-20.004
Стручна пракса0003.002
Израда и одбрана дипломског рада00010.0012
 Документа