доц. др Слободан Павловић


Недостаје слика

др Слободан Павловић

Доцент


Телефонnull
E-mail
Академско звањеДоцент

Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду на Катедри за јужнословенске језике 1993. Магистрирао на истом факултету 1997. Докторирао на Филозосфком факултету у Новом Саду 2005. Звање доцента за ужу научну област српски језик и лингвистика стекао је 2006. године. За књигу "Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писемености" добио је 2007. године награду "Павле Ивић".

НазивУ Установи

Диплома

Филолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

1993

Детерминативни падежи у говору северозападне Боке

Магистратура

Филолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

1997

Докторат

Филолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуС. Павловић, "Системски подстицај за конективну унификацију асертивности и волунтативности у старосрпском језику", Зора, 44, Марибор 2006, 181 190.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаС. Павловић, "Кондиционална клауза у старосрпској пословноправној писмености", Јужнословенски филолог, LXII, Београд 2006, 113 138.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниС. Павловић, "Жанрови старосрпског пословноправног стила", Научни састанак слависта у Вукове дане, 32/1, Београд 2004, 223 234.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентФилолошке науке24.03.2011.
ДоцентФилолошке наукеФилозофски факултет у Новом Саду01.10.2005.