Предмет: Академске писане и говорне комуникације на српском језику (06 - E1270)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областСрпски језик
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ2
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање и унапређивање академске комуникативне компетенције на српском језику; Стицање и унапређивање академске комуникативне компетенције на српском језику;
Могућност препознавања функционалностилских регистара српског језика и уочавања њихове контекстуалне условљености, те способност укључивања у научни функционалностилски дискурс;
Појам и устројство језичке комуникације. Стратификација природног људског језика. Функционалностилска раслојеност српског језика. Разговорни дискурс (комуникација електронском поштом). Административни дискурс (креирање коресподенцијских жанрова: радне биографије, молбе, жалбе, захтева...). Публицистички дискурс. Белетристички дискурс. Опште карактеристике научног дискурса. Стилови научног дискурса и њихово устројство: академски стил; уџбенички стил; популарнонаучни стил. Израда научног рада: типови и структуре научних радова; документациона подлога научног рада (цитати, фусноте, библиографија); језик и стил научног рада; техничка обрада научног рада. Типичне супстандардне појаве у академској комуникацији и њихове корекције: правописни проблеми; избор речи и обрта; склоп реченице.
На почетку курса сви студенти пролазе кроз улазни тест којим се утврђује ниво културе писаних и говорних комуникација сваког полазника. Провера знања се обавља континуирано, током трајања курса. Завршни испит се полаже писмено и усмено и има за циљ да процени напредак сваког полазника у односу на ниво показан на улазном тесту. Кроз интерактивне вежбе, у малим групама, демонстрираће се сложеност функција које успешна комуникација треба да испуни (исказивање личног става, резултата истраживања, размењивање мишљења, оцењивање туђих аругмената у писаној или говорној форми, преговарање, итд.). На вежбама ће се развијати и разумевање важности контекста у коме се одвија комуникација. Монолошка метода, дијалошка метода, метода рада на тексту, корективна метода;
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Blommaert, J.Discourse2005Cambridge: Cambridge University PressЕнглески
Burgoon, J. K., Buller, D. B., & Woodall, W. G.Nonverbal communication: The unspoken dialogue (2nd ed.)1996New York: McGraw-HillЕнглески
Bonvillian, N.Language, Culture and Communication: The Meaning of Messages1993NJ: Prentice HallЕнглески
Cassell J. & Mcneill, D.Gesture and the poetics of prose1991Poetics Today, 12, 375-404Енглески
Severin, Werner J., Tankard, James W., Jr.Communication Theories: Origins, Methods, Uses1979New York: Hastings House.Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на предавањимадада10.00
Семинарски раддада40.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Павловић др Слободан
Доцент

Предавања