Предмет: Вероватноћа, статистика и случајни процеси (06 - E135)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2006..


Предмети којима је предуслов предмет Вероватноћа, статистика и случајни процеси

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Увод у теорију информацијадада
Детекција и естимацијадада
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области вероватноће, статистике и случајних процеса.
Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе из области вероватноће, статистике и случајних процеса.
Основне дефиниције у вероватноћи, условна вероватноћа и Бајесова формула. Случајна променљива непрекидног и дискретног типа , функција расподеле. Дводимензионална случајна променљива. Условне расподеле. Бројне карактеристике - очекивање, дисперзија, коваријанса, корелација. Условно очекивање. Граничне теореме. Статистика –тачкасте и интервалне оцене параметара, параметарске и непараметарске хипотезе и тестови значајности. Случајни процеси – општи појмови. Трансформација случајног процеса – извод, интеграл. Поасонов процес, бели шум, телеграфски сигнал, Марковљеви ланци и процеси, процеси рађања и умирања, системи масовних услуживања, Стационарни процеси. Системи масовних услуживања.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе(из статистике). Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 4 модула (први модул: теорија вероватноће други модул: случајна променљива, трећи модул: статистика, четврти модул: случајни процеси). Усмени део завршног испита није обавезан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Мила СтојаковићСлучајни процеси200 Symbol, Нови СадСрпски језик
Татјана Грбић, Љубо НедовићЗбирка решених задатака са писмених испита из вероватноће2002ФТН, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда55.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Томић др Филип
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Прокић Иван
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Марчета Марина
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Томић др Филип
Ванредни професор

Рачунарске вежбе