Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Исидора Јовановић (ZZ 66/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена халкогенидних материјала за фотокаталитичко пречишћавање отпадних вода
Тема (Eng):The application of halogenide materials for photocatalytic water purification
Датум одбране:08.07.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланНевена Живанчев
Асистент са докторатом
 
Студент:Угљеша Поповић (E1 8/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:РАЗВОЈ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЕДУКАТИВНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ ПРОТОКОЛА У ИНДУСТРИЈСКОМ ОКРУЖЕЊУ
Тема (Eng):DEVELOPMENT AND PROGRAMMING OF AN EDUCATIONAL STATION FOR STUDYING COMMUNICATION PROTOCOLS IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT
Датум одбране:25.06.2024. 13:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДарко Марчетић
Редовни професор
ЧланВладимир Бугарски
Доцент
 
Студент:Јована Климента (SW 1/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изградња апликације за праћење статистике кошаркашких утакмица
Тема (Eng):Development of an application for tracking basketball match statistics
Датум одбране:24.06.2024. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Никола Шкундрић (PR 8/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за комуникацију лекара и пацијената, праћење терапија и заказивање прегледа
Тема (Eng):Development of web application for communication between doctors and patients, monitoring therapies and scheduling medical examinations
Датум одбране:24.06.2024. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторСиниша Николић
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Вања Новаков (GI 25/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИЗРАДА 3Д МОДЕЛА ШТАМПАЧА ЗАСНОВАНОГ НА ФДМ 3Д ТЕХНОЛОГИЈИ
Тема (Eng):The process of 3D modeling of a 3D printer based on FDM technology
Датум одбране:24.06.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИван Пинћјер
Ванредни професор
ЧланГојко Владић
Редовни професор
 
Студент:Виолета Кукић (RA 243/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски систем за подршку пословању оптичарских продавница
Тема (Eng):Software System for Supporting the Managing of Optical Stores
Датум одбране:22.06.2024. 14:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент
 
Студент:Марко Ристић (PI 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Усклађивање легислативе о дигиталним тржишним платформама са националним и европским правним стандардима
Тема (Eng):The Harmonization of legislation of digital market platforms in accordance with national and European legal standards
Датум одбране:21.06.2024. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторМаријана Дукић-Мијатовић
Ванредни професор
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Лука Танасијевић (G1 60/2022)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ МОСТА
Тема (Eng):DESIGN OF POST-TENSIONED REINFORCED CONCRETE BRIDGE
Датум одбране:21.06.2024. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАндрија Рашета
Ванредни професор
МенторИгор Џолев
Ванредни професор
ЧланДрагана Константиновић
Ванредни професор
 
Студент:Милена Лакетић (R2 22/2021)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗУ ШАХОВСКИХ ПАРТИЈА СА ПЛАТФОРМЕ ЛИЧЕС У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ
Тема (Eng):SYSTEM FOR REAL-TIME TRACKING AND ANALYSIS OF CHESS GAMES FROM THE LICHESS PLATFORM
Датум одбране:21.06.2024. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторВладимир Димитриески
Ванредни професор
ЧланМилан Челиковић
Доцент
 
Студент:Марија Лонић (AU 51/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење ентеријера ит компаније; адаптација приземља КЦ Лаб-а
Тема (Eng):Interior design project of IT company, adaptation of aground floor of KC Lab
Датум одбране:20.06.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторРадомир Којић
Доцент из поља уметности
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Владан Живановић (E1 24/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:НУМЕРИЧКИ МОДЕЛ ЗА ДИНАМИЧКЕ ПРОЦЕСЕ ТРОФАЗНЕ КАВЕЗНЕ АСИНХРОНЕ МАШИНЕ
Тема (Eng):NUMERICAL MODEL FOR DYNAMIC PROCESSES OF THREE-PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MACHINE
Датум одбране:20.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Станојевић (I2 11/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА СКЛАДИШТЕЊА У ПРЕДУЗЕЋУ ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЦАР
Тема (Eng):Advancement of Storage Proccess in "Tehnomedia Center doo" Zajecar Company
Датум одбране:20.06.2024. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Радмила Јелкић (IM 168/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација плана квалитета у складу са захтевима стандарда ИСО 100005 на примеру производа – одбојни вентили ПН40 ДН15 „ТЕРМОВЕНТ“
Тема (Eng):Implementation of the quality plan in accordance with the requirements of the ISO 10005 standard on the example of the product wheel in the organization “TERMOVENT”
Датум одбране:19.06.2024. 11:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникМарина Јанковић
Доцент
МенторМилан Делић
Редовни професор
ЧланМарко Орошњак
Доцент
 
Студент:Јован Томић (SW 48/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање шемама података у платформи дистрибуираног рачунарства у облаку
Тема (Eng):Managing Data Schemas in a Distributed Cloud Computing Platform
Датум одбране:19.06.2024. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторМилош Симић
Доцент
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Личина (RA 198/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Алгоритми аутономног праћења особа на основу видеа са камере дрона базираног на ESP32-микроконтролеру
Тема (Eng):Algorithms of Autonomous person tracking using Video-Feed from ESP32-microcontroller based Drone
Датум одбране:18.06.2024. 13:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Тодор Белић (RA 131/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Генерисање слика лица помоћу WGAN-GP и BEGAN-CS модела
Тема (Eng):Generating face images using WGAN-GP and BEGAN-CS models
Датум одбране:18.06.2024. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланГоран Савић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Здјелар (EE 52/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИЕЦ СТАНДАРДА ПРИ ИЗБОРУ НИСКОНАПОНСКИХ АСИНХРОНИХ МОТОРА
Тема (Eng):Application of IEC standards in the selection of low-voltage asynchronous motors
Датум одбране:18.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Ванредни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Никола Биорац (ST 8/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно технолошко решење центра за технички преглед у Дринској улици, у Лозници
Тема (Eng):Conceptual technological solution of the technical inspection station in Drinska Street, Loznica
Датум одбране:18.06.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Урош Кузминац (EE 137/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштитни системи у дистрибутивним трансформаторским станицама
Тема (Eng):PROTECTIVE SYSTEMS IN THE DISTRIBUTION TRANSFORMER STATIONS
Датум одбране:18.06.2024. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Ванредни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Богдан Шиник (GR 33/2014)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбено-пословне зграде у Војвођанској улици у Новом Саду
Тема (Eng):Design of Concrete for the RC Structure of Residential-Business Multi Storey Building in Vojvođanska Street in Novi Sad
Датум одбране:17.06.2024. 18:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАлександра Радујковић
Доцент
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Живковић (MM 26/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Леан методологије у складишним системима
Тема (Eng):Application of Lean methodology in storage systems
Датум одбране:14.06.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДејан Моврин
Ванредни професор
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Василије Деспотовић (PE 30/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Фотонапонска електрана са бифацијалним панелима на води за наводњавање
Тема (Eng):Floating PV system with bifacial modules for irrigation
Датум одбране:14.06.2024. 09:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланМирослав Кљајић
Ванредни професор
 
Студент:Борис Тарић (PE 26/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Савремени стринг инвертори за фотонапонске електране
Тема (Eng):Modern string inverters for photovoltaic power plants
Датум одбране:14.06.2024. 09:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланМирослав Кљајић
Ванредни професор
 
Студент:Стивен Христ Амоњу (Z2 1/2021)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:БЕНЕФИТИ ПРОГРАМА ОБУКЕ О ЗНАН?У, ОДНОСУ И ПОНАШАН?У РАДНИКА ПРЕМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ - СТУДИЈА СЛУЧАЈА У НАФТНОЈ И ГАСНОЈ ИНДУСТРИЈИ ГАНЕ
Тема (Eng):BENEFIT OF OHS TRAINING PROGRAMS ON WORKERS KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS HEALTH AND SAFETY. A CASE STUDY INTO THE GHANA OIL AND GAS INDUSTRY
Датум одбране:13.06.2024. 14:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторДејан Убавин
Редовни професор
ЧланБорис Агарски
Ванредни професор